Krigsövning med Nato igång Östersjön en oroshärd

Senaste nyheterna om Nato

Krigsövning med Nato igång Östersjön en oroshärd Senaste nytt om Nato

Krigsövning med Nato igång Östersjön en oroshärd - 6000 personer, ett 40-tal fartyg, 60 stridsflygplan och ett antal helikoptrar deltar när 17 länder simulerar en krigssituation på Östersjön med start i dag.

- Att vi övar i Östersjöområdet är för att gemensamt kunna skapa stabilitet. Det är inget att sticka under stol med, säger major Kristina Swaan, informationschef på Amfibieregementet, till Expressen.

Scenariot är en oroshärd som pågår runt havet, med nationer som inte kommer överens. Styrkan agerar då utifrån att de skulle ha fått FN-mandat att gå in.

Av de deltagande länderna är det bara Sverige och Finland som inte är medlemmar i Nato.

- Vårt spelade scenario är att området kring Östersjön är en oroshärd där olika nationer inte kommer överens. Och vår styrka har fått ett FN-mandat att hjälpa till att stabilisera området, säger major Kristina Swaan till Expressen och fortsätter:

- Det här scenariot som vi övar är ett sådant scenario som faktiskt pågår runtom kring i världen. Och det är också ett sätt att ta en verklig händelse in i en fiktiv värld och verkligen kunna testa våra olika förmågor.

Övningen genomförs i Östersjön, Sverige och Polen under tiden 3-18 juni. Baltops genomförs för 44:e gången varav Sverige har deltagit vid 24 tidigare tillfällen.

I övningen deltar 17 nationer, drygt 6 000 personer, varav ca 800 amfibiesoldater. Ett 45-tal fartyg, ca 60 stridsflygplan och helikoptrar, och ett antal fordon ingår.

Deltagande nationer är Sverige, Finland, Danmark, Norge, Belgien, Estland, Italien, Lettland, Litauen, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Polen, Portugal, Spanien, Storbrittanien och USA .
Sverige deltar med en amfibiebataljon, en korvett, en ubåt, 6 JAS och flygstridsledning ur 1:a stridsledningsbataljonen.

Källa: Försvarsmakten

"Ett sätt att ta en verklig händelse in i en fiktiv värld och verkligen kunna testa våra olika förmågor"

Finland är också med

Sverige deltar i två av tre stora Natoövningar runt Östersjön i juni (12/5)

Baltops-övningarna

Källa - 2016-06-03 09:55

  Mest läst:
 1. Undantagstillstånd
 2. Nato övning norge
 3. Demonstration NATO organisationer
 4. Menscertifiering
 5. Magnitskij-affären
 6. Försvaret värnkraft
 7. Militärövning gotland2017
 8. Angela merkel och trump nato
 9. Militärövning gotland2017
 10. Wallströmdoktrinen

Om Nato

Ska Sverige gå med i Nato? Följ nyhetsflödet från svensk media och den politiska debatten. Alla nyhter om Sveriges eventuella medlemskap i Nato.
Twitter Facebook Google+