M och V i Natobråk Håller på att radikaliseras

Senaste nyheterna om Nato

M och V i Natobråk Håller på att radikaliseras Senaste nytt om Nato

M och V i Natobråk Håller på att radikaliseras - V och MP vill stoppa att Natos parlamentariska församling håller sina sammanträden i Sveriges riksdag 2021. Enligt Vänsterpartiet innebär det en "olycklig symbolik". Moderaterna kritiserar V och MP:s agerande.

- V håller på att radikaliseras, säger Hans Wallmark (M) till SvD.

Den parlamentariska församlingen (Nato Parliamentary assembly) är fristående från Nato. Där fattas besluten i konsensus vid möten med medlemsländerna i Nordatlantiska rådet (Nato Atlantic council), antingen vid toppmöten på statschefs- och ministernivå eller på ambassadörsnivå vid Natos högkvarter Bryssel.

I den parlamentariska församlingen sitter representanter för de 29 Natoländerna plus partnerländer. Syftet är att vara en länk mellan de nationella parlamenten och Nato och att öka förståelsen för alliansens verksamhet. Sverige och Finland har, precis som i Nato, en framträdande roll och ett nära samarbete.

Församlingen träffas två gånger om året, vår och höst. Värdskapet går runt mellan länderna. Vårsessionerna arrangeras ofta i ett partnerland, det har varit i Georgien och kommer att hållas i Ukraina. Nästa möte är i Slovakien i månadsskiftet maj-juni.

Initiativet till att genomföra ett möte även i Sverige togs av den svenska Natodelegationen under den förra mandatperioden. Ordförande var då Björn von Sydow (S). Beslutet att anmäla svenskt intresse togs i enighet och anmäldes till riksdagen.

Vid ett möte i riksdagsstyrelsen nyligen klubbades beslutet att den svenska riksdagen ska svara för värdskapet under vårsessionen 2021 och att Natopolitikerna ska sammanträda i riksdagen. ,

Enligt protokollet från mötet, som SvD tagit del av, anmälde två partier "avvikande mening": Miljöpartiet, utan motivering, och Vänsterpartiet i en utförlig och skarpt formulerad reservation.

Enligt V:s gruppledare Mia Sydow Mölleby är Sveriges militära alliansfrihet "den bästa grunden för en självständig utrikespolitik för fred och nedrustning". Därför motsätter sig partiet "alla steg som kan föra oss närmare Nato". Om riksdagen släpper in Natos parlamentariker innebär det en "olycklig symbolik":

"Vänsterpartiet är mycket kritiskt till idén att riksdagen skulle ägna sig åt att öka Natos folkliga förankring i Sverige".

V varnar också för att Natopolitikernas möte i riksdagen kommer att utnyttjas för att "profilera den svenska försvarsindustrin" och "marknadsföra svenskt krigsmateriel".

Moderaternas utrikespolitiske talesman Hans Wallmark ingår i den svenska delegationen i Natos parlamentariska församling och sitter också i riksdagsstyrelsen.

- Det är tråkigt att både Vänsterpartiet och även regeringspartiet Miljöpartiet markerade emot och det uppstår ju också en pikant situation när Socialdemokraterna är för mötet. Sverige kommer ändå att stå värd som planerat, säger Wallmark till SvD.

Hur ser du på Vänsterpartiets argument?

- Det här tyder väl snarast på att V håller på att radikaliseras. Partiet är tydligt anti-Nato, anti-USA och det är begripligt utifrån deras politiska hemvist, men när man samtidigt utgör ett stöd för regeringssidan är det ett växande problem.

Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling utses av talmannen i samråd med partiernas gruppledare i riksdagen.

I den svenska delegationen ingår fem ledamöter från de tre största partierna: Karin Engström (M), ordförande, Kenneth G Forslund (S), vice ordförande, Laila Naraghi (S), Hans Wallmark (M) och Björn Söder (SD).

Suppleanter är Kalle Olsson (S), Beatrice Ask (M), Alexandra Völker (S), Annicka Engblom (M) och Roger Richtoff (SD).

Tf vd, chefredaktör och ansvarig utgivare: Anna Careborg

Politisk chefredaktör: Tove Lifvendahl

Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Maria Rimpi

Redaktionell chef för digitala prenumerationer
och stf ansvarig utgivare: Martin Ahlquist

Chef SvD Nyheter: Mikael Larsson (vik)

Chef SvD Näringsliv: Maria Sundén Jelmini (vik)

Chef SvD Kultur: Lisa Irenius

Postadress Svenska Dagbladet, 105 17 Stockholm

Besök Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm

Organisationsnummer 902004-3619

Telefon Kundväxel +46 8 618 02 20

Telefon Växel +46 8 13 50 00

Källa - 2019-04-09 05:49

  Mest läst:
 1. Undantagstillstånd
 2. Nato övning norge
 3. Demonstration NATO organisationer
 4. Menscertifiering
 5. Magnitskij-affären
 6. Försvaret värnkraft
 7. Militärövning gotland2017
 8. Angela merkel och trump nato
 9. Militärövning gotland2017
 10. Wallströmdoktrinen

Om Nato

Ska Sverige gå med i Nato? Följ nyhetsflödet från svensk media och den politiska debatten. Alla nyhter om Sveriges eventuella medlemskap i Nato.
Twitter Facebook Google+