Med full fart från dåtiden

Senaste nyheterna om Nato

Med full fart från dåtiden Senaste nytt om Nato

Med full fart från dåtiden - På fredagen avslutas den årliga multinationella övningen Baltops i Östersjön. Sverige deltar för 26:e året tillsammans med styrkor från Finland och ett dussintal Natoländer. Syftet är att öva samarbete och skapa förtroende i relationerna mellan de deltagande ländernas stridskrafter.

Med ett allt aggressivare Ryssland har säkerhetsläget förvärrats i vårt närområde. Med sin långa kust och med Gotland placerat mitt i Östersjön, bara några minuters flygtid från Baltikum, har Sverige en central roll för säkerhetsläget i norra Europa.

Liksom av en händelse fick staden Ystad under torsdagen fint besök av robotbåt 142 Ystad. Numera museifartyg är hon den enda kvarvarande av ursprungligen tolv. Den nya statusen som civilt fartyg gör att både namnet och nationalitetssymbolen förkortats något. I flottan hade namnet prefixet HMS och den tretungade örlogsflaggan i aktern är numera utbytt mot den något avkortade civila blågula flaggan.

Det vinande ljudet från de tre Rolls-Royce-motorerna av flygplanstyp är imponerande. Nästan 13 000 hästkrafter levererar en toppfart på över 40 knop till priset av en bränsleåtgång som räknas i kubikmeter per timme. Att båtarna föll offer för det tidiga 2000-talets sparpaket är därför inte så konstigt. Sin kraftiga bestyckning och höga fart till trots är Ystad också i allra högsta grad dåtidens stridsfartyg. De båtar som ersatt henne bygger på toppmodern stealth-teknik som gör dem osynliga på fiendens radar.

Ystad drivs ideellt av Föreningen svenska robotbåtar. Efter lite tjat på försvarsledningen lyckades föreningen få överta henne 2006. Alla ombord jobbar på sin fritid och sina semestrar med underhåll, reparationer och bemanning. Många är aktiva i eller före detta anställda i flottan.

"För att jag älskar att vara på sjön", svarar föreningens ordförande Göran Lindahl på frågan varför han håller på med Ystad. I det civila jobbar han med affärsutveckling, men all fritid går åt till robotbåtsföreningen.

Robotbåtarna togs ur drift 2005. Det kalla kriget var slut och det avancerade men dyra systemet ansågs inte längre behövas. På sin tid hörde Ystad till flottans snabbaste och kraftigast beväpnade enheter och kunde med robotar och torpeder leverera en för sin storlek mycket stor eldkraft. Från starten på 1970-talet genomgick båtarna efter hand flera ombyggnader och uppgraderingar där filosofin var att snabbt ta sig ut ur skärgården för att överraska och nedkämpa fienden.

Idag står Sverige inför en ny upprustning. Rysk aggression mot Georgien, annekteringen av Krimhalvön och muller mot Natostaterna i Baltikum har ökat medvetenheten om hoten från vår granne i öster.

Även om hon är aningen föråldrad som örlogsfartyg är Ystad en symbol för den tid då försvarsförmågan var högt prioriterad. I dessa de växande försvarsanslagens tider är det en påminnelse så god som någon.

Källa - 2017-06-15 18:21

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Undantagstillstånd
 2. Nato övning norge
 3. Demonstration NATO organisationer
 4. Menscertifiering
 5. Magnitskij-affären
 6. Försvaret värnkraft
 7. Militärövning gotland2017
 8. Angela merkel och trump nato
 9. Militärövning gotland2017
 10. Wallströmdoktrinen

Om Nato

Ska Sverige gå med i Nato? Följ nyhetsflödet från svensk media och den politiska debatten. Alla nyhter om Sveriges eventuella medlemskap i Nato.
Twitter Facebook Google+