Mörka baksidan av svensk säkerhetspolitik

Senaste nyheterna om Nato

Mörka baksidan av svensk säkerhetspolitik Senaste nytt om Nato

Mörka baksidan av svensk säkerhetspolitik - Utan gemensam försvarsplanering med USA och Nato kan Sverige hamna i "ett planeringsmässigt mörkerland" när ett militärt samarbete måste "improviseras" i ett krisläge. För en angripare innebär det "operativa fördelar". Så ser den mörka baksidan av svensk säkerhetspolitik ut, enligt ett betänkande som offentliggörs i nästa vecka.

Utredningen om Sveriges säkerhets- och försvarspolitiska samarbeten innebär att Natostriden skärps ytterligare. Den omedelbara tolkningen från allianshåll efter att delar av innehållet avslöjats av TT var att ambassadören Krister Bringéus slutsatser tydliggör behovet av ett svenskt Natomedlemskap så snart som möjligt.

Utrikesminister Margot Wallström, med ansvar för direktiven, lär läsa betänkandet med helt andra ögon när det offentliggörs i nästa vecka. Oavsett argument i sak kommer utredningen att tas till intäkt för fortsatt S-nej till Nato.

Men allt handlar inte om Nato. Bringeús gör också en detaljerad genomgång av försvarssamarbetet med USA - det dominerande Natolandet - som försvarsminister Peter Hultqvist driver på för att utveckla. När den amerikanske vicepresidenten Joe Biden var i Stockholm nyligen och uttalade sig om det säkerhetspolitiska läget i Europa och i Östersjöområdet såg Hultqvist det som amerikanskt stöd för att Sveriges gränser är okränkbara.

- Jag tycker det var ett väldigt bra uttalande eftersom det var en signal till ryssarna, sa försvarsministern i en tv-intervju med amerikanska Defense & Aerospace Report.

I Bringéus betänkande finns det ingenting som stärker den bilden.

Utredaren konstaterar att Sveriges "säkerhets- och försvarspolitiska samarbete med USA sträcker sig tillbaka till det kalla krigets dagar" och att det då sköttes "med diskretion" eftersom Sverige officiellt var neutralt. Nu råder fortsatt stor samsyn mellan länderna, särskilt kring Rysslands agerande. På den amerikanska sidan ligger fokus på "de baltiska staternas sårbarhet för rysk aggression" och "Sveriges roll i detta".

Vid sidan av det finns ett amerikanskt "intresse för delar av svensk militär och försvarsindustriell kompetens". Och dessutom, sedan i somras, en färsk avsiktsförklaring (Statement of Intent) om samarbete kring försvarsmateriel, övningar, forskning och en del annat. Men därvid stannar det. Några utfästelser om att ge Sverige militärt stöd existerar inte. "Det bör i sammanhanget erinras om att USA inte utfärdar säkerhetsgarantier i Europa utanför Natoramen", skriver Bringéus och allt annat hade också varit sensationellt.

Utredningens slutsats är att det är "ofrånkomligt att det är Nato som blir det främsta samarbetsformatet för de allierade Östersjöstaterna och USA". Sverige, som inte är medlem, kan "delvis, men inte helt, hantera den begränsning detta innebär".

På ömse sidor råder sekretess kring respektive operativ militär planering, vilket "innebär att man på amerikansk sida inte har kännedom om vilka svenska förberedelser som vidtas. " Av det skälet måste ett eventuellt samarbete i ett krisläge "improviseras". "De militära åtgärderna skulle i utgångsläget på bägge sidor komma att vidtas i ett planeringsmässigt mörkerland", är utredarens obevekliga slutsats. Angriparen skulle genom det ges "operativa fördelar".

Väntetiden på amerikanskas stridskrafter på marken uppskattas till tre veckor. Enligt Bringéus kan det på sikt vara möjligt "att skapa en ökad svensk-amerikansk samordning" med "ökad öppenhet vad gäller den operativa planeringen". Även det myntet har dock en mörk baksida: vid "en utvecklad kris" kan det "exponera Sverige".

Inställningen till om Sverige bör söka medlemskap i Nato eller inte kan även med det nu aktuella betänkandet på bordet ytterst ses som en bedömning av om det föreligger risk för att Sverige dras in i ett krig eller inte.

Källa - 2016-09-02 16:55

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Undantagstillstånd
 2. Nato övning norge
 3. Demonstration NATO organisationer
 4. Menscertifiering
 5. Magnitskij-affären
 6. Försvaret värnkraft
 7. Militärövning gotland2017
 8. Angela merkel och trump nato
 9. Militärövning gotland2017
 10. Wallströmdoktrinen

Om Nato

Ska Sverige gå med i Nato? Följ nyhetsflödet från svensk media och den politiska debatten. Alla nyhter om Sveriges eventuella medlemskap i Nato.
Twitter Facebook Google+