MP Skriv under FNs förbud mot kärnvapen

Senaste nyheterna om Nato

MP Skriv under FNs förbud mot kärnvapen Senaste nytt om Nato

MP Skriv under FNs förbud mot kärnvapen - Så länge kärnvapen finns är vår civilisation hotad. Det kan vi gröna inte acceptera. Vi anser att regeringen ska skriva under FN:s konvention om förbud mot kärnvapen, skriver Janine Alm Ericson och Elisabeth Falkhaven (MP).

Sedan INF-avtalet om kärnvapennedrustning skrevs under 1987 mellan Sovjetunionen och USA har den oro för kärnvapen som präglade vår barndom minskat betydligt. Andra frågor har sedan dess dominerat den politiska debatten och vi har sluppit återkommande tankar på vad ett kärnvapenkrig skulle kunna innebära. Avtalet var en framgång för det internationella fredsarbetet, som ökat tryggheten och livsglädjen för människor världen över.

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Men ingen seger kan tas för givet för all framtid. Nu ser vi hur oron för kärnvapen ökar. Indien, Pakistan och Nordkorea har skaffat sig egna kärnvapen och USA och Ryssland är sannolikt på väg att lämna INF-avtalet. Flera kärnvapenstater moderniserar sina arsenaler snarare än att minska dem. Vi måste då slå vakt om viktiga principer och fortsätta kämpa. Det är dags för en ny växel i fredsarbetet.

Vi måste nu på allvar väcka liv i nedrustningsarbetet och sätta press på samtliga kärnvapenstater att rusta ned. Människor är oroliga och många engagerar sig allt mer. Det globala stödet för nedrustning resulterade i att FN-konventionen om ett förbud mot kärnvapen förhandlades fram 2017 och Sverige var en av de 121 stater som röstade ja till konventionen. Vi gröna är stolta över att vara en del av den svenska regering som tog den processen i hamn.

Nu är det hög tid att Sveriges regering skriver under avtalet. En utredning är gjord och remissvaren har kommit in. De argument som förs fram för att inte skriva under har inte mycket på fötterna. Det finns desto fler goda argument för att vi ska skriva på. Med en svensk underskrift är det möjligt för oss att delta i den fortsatta utformningen av konventionen, att påverka avtalstexterna och ge vårt helhjärtade stöd till det globala arbetet med nedrustning av kärnvapen.

Vi gröna beklagar djupt att det inte finns stöd för ratificering av konventionen i Sveriges riksdag och att de borgerliga partierna därmed återigen visar att de inte har några högre ambitioner i nedrustningsarbetet och de har inte väljarna med sig. Hela 85 procent av svenskarna vill att vi ska ansluta oss.

Det finns de som uttryckt en oro för Sveriges militära samarbeten utifrån att vi skulle skriva under konventionen om kärnvapenförbud. Vi i Miljöpartiet ifrågasätter det då det redan i dag är så Sveriges att militära samarbeten är och ska vara helt frånkopplade kärnvapen, vilket gör att inga samarbeten är hotade. Att ytterligare stärka principen om att Sverige tar avstånd från kärnvapen ser vi snarare som viktigt i sig.

Sedan 60-talet har Sverige varit pådrivande i internationella nedrustningsförhandlingar och samtidigt samarbetat med enskilda länder i Nato på olika sätt, i internationella insatser och på FN-mandat. Det kan vi fortsätta göra. Men det står klart att nedrustningsarbetet måste stärkas. Det kan göras på olika sätt, som via de avtal som finns och stärka redan befintliga institutioner men också genom nya initiativ och arbetssätt.

Att skriva under kärnvapenkonventionen har ett starkt symbolvärde för synen på kärnvapen globalt. Det har stor betydelse för hur stater förhåller sig till att skaffa kärnvapen. Ska nedrustningsarbetet åter få den kraft som behövs för en tryggare värld är den här typen av åtgärder därför mycket viktiga.

Icke-spridningsavtalet (NPT) som förhindrar kärnvapenstaterna från att överföra kärnvapenteknologi till andra stater och som ska leda till avväpning och nedrustning har fungerat väl i de drygt femtio år avtalet funnits. Men i ett läge där flera av kärnvapenstaterna i stället rustar upp och moderniserar sina kärnvapenarsenaler, och nya länder har skaffat kärnvapen, behövs nya initiativ. Så länge kärnvapen finns är vår civilisation hotad. Det kan vi gröna inte acceptera.

Miljöpartiet vill att Sverige ska vara en stormakt i det globala fredsarbetet. Vi anser därför att regeringen ska skriva under FN:s konvention om förbud mot kärnvapen.

Janine Alm Ericson (MP)
riksdagsledamot och utrikespolitisk talesperson
Elisabeth Falkhaven (MP)
riksdagsledamot och försvarspolitisk talesperson

Källa - 2019-05-28 12:30

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Undantagstillstånd
 2. Nato övning norge
 3. Demonstration NATO organisationer
 4. Menscertifiering
 5. Magnitskij-affären
 6. Försvaret värnkraft
 7. Militärövning gotland2017
 8. Angela merkel och trump nato
 9. Militärövning gotland2017
 10. Wallströmdoktrinen

Om Nato

Ska Sverige gå med i Nato? Följ nyhetsflödet från svensk media och den politiska debatten. Alla nyhter om Sveriges eventuella medlemskap i Nato.
Twitter Facebook Google+