Nej, det handlar inte om att gå på bio eller köpa godis

Senaste nyheterna om Nato

Nej, det handlar inte om att gå på bio eller köpa godis Senaste nytt om Nato

Nej, det handlar inte om att gå på bio eller köpa godis - Ulf Kristersson och Tomas Tobé, om att socialdemokraterna inte inser att Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik vilar på vår egen försvarsförmåga

I förra veckan meddelade socialdemokraterna att de inte ställer sig bakom finansieringen av Försvarsberedningen. Stefan Löfven försatte sig i den lika unika som olämpliga positionen att regeringens försvarspolitiska alternativ nu bygger på Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna. Onekligen ödets ironi.

Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

Socialdemokraterna håller med om att försvaret behöver stärkas i linje med Försvarsberedningens rapport, men är inte villiga att stå upp för finansieringen. Stefan Löfven motiverar det med att "det finns fler än försvaret som vill ha pengar". Magdalena Andersson konstaterade att saker står mot varandra: "Ska jag gå på bio, eller ska jag köpa godis?", frågar sig finansministern. Bortsett från den absurda jämförelsen, så är väl poängen att annat är viktigare än försvaret.

I klartext säger Stefan Löfven och Magdalena Andersson alltså att vi behöver ett starkare försvar, men att de inte kan eller vill finansiera det. Det är som en husägare som vet att ett brandlarm behövs, men som ändå väljer att lägga pengarna på annat.

För Magdalena Andersson handlar det om att finansiera Januariöverenskommelsens vidlyftiga löften om friår och familjevecka. Reformer som betalar vuxna friska människor för att inte arbeta får därmed gå före det svenska försvaret. Det är allvarligt i sig.

Men regeringens oförmåga att prioritera rätt måste också ses i det bredare europeiska och internationella sammanhanget. Svensk utrikes- och säkerhetspolitik vilar på Sveriges egen försvarspolitisk förmåga.

Detta har också noterats. När Peter Hultqvist vid en säkerhetspolitisk konferens i Estland förra helgen framförde Magdalena Anderssons budskap, påpekade Lettlands försvarsminister att: "Den dag du är otrygg, då är det för sent att betala. Du kan inte gå till ett försäkringsbolag efter en olycka, utan du måste betala premien i förväg. "

Genom Lissabonfördraget är Sverige förpliktigad att hjälpa andra EU-länder som utsätts för ett väpnat angrepp. Och de är förpliktigade att hjälpa oss. EU är därmed en helt central del av svensk säkerhetspolitik idag. Lissabonfördraget bekräftas och understryks av Sveriges egen Solidaritetsdeklaration.

Ett gemensamt europeiskt agerande kommer att bli allt viktigare. Av flera olika skäl, men framförallt mot bakgrund av den bredare långsiktiga geopolitiska utveckling vi ser i Ryssland, i Kina och ibland i de transatlantiska relationerna.

Rysslands illegala annektering av Krim och de fortsatta aggressionerna i Ukraina förblir de stora säkerhetspolitiska riskerna i vårt närområde. Att EU agerar mot ryska ekonomiska och politiska intressen är helt avgörande. Ryssland måste veta att det enda sättet att få till en förändring är att acceptera internationell lag, häva annekteringen och upphöra med aggressionen.

En tydlig europeisk linje är därmed också en investering i säkerheten för de medlemsländer som potentiellt befinner sig i skottlinjen för ryskt agerande.

Berörda länder - inte minst Ukraina - behöver också fortsätta att engageras i samarbete med EU. I dagarna firade Östliga partnerskapet tio år. Initiativet drevs av Alliansregeringen och av den tidigare polska regeringen och syftade till att fördjupa EU:s samarbete med Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina och Vitryssland.

EU behöver mer av detta: Driva en aktiv politik för att visa dessa och andra länder att det finns en väg mot europeisk integration.

Ett starkt EU som agerar tydligt och samfällt på det utrikespolitiska området är ett genuint svenskt intresse. Det kräver ett svenskt engagemang i centrala europeiska samarbeten och projekt. Med en trovärdigt och tydlig nationell försvarspolitik som bas.

Vi moderater vill att Sverige fullt ut ska delta i Natos försvarssamarbete och att Sverige är driver på för ett EU som agerar tydligt och samfällt. Säkerhet bygger vi bäst tillsammans med andra. Men vi moderater finansierar också fullt ut våra försvarssatsningar - nu senast i den borgerliga budget som riksdagens antog i december. Vi prioriterar bort annat. Vi betalar naturligtvis för det försvar vi anser att Sverige behöver.  

För om man inte gör det, så devalverar man Sveriges trovärdighet och därmed våra möjligheter att driva på för en gemensam politik som stärker europeisk säkerhet.

Socialdemokraterna måste lämna sin försvarspolitiska ökenvandring och istället tydligt ta ställning för stora och långsiktiga nationella säkerhetsintressen. Och då måste man också betala för det försvar som Sverige behöver.

ULF KRISTERSSON  är partiledare (M).

TOMAS TOBÉ är toppkandidat till Europaparlamentet (M).

Tf vd, chefredaktör och ansvarig utgivare: Anna Careborg

Politisk chefredaktör: Tove Lifvendahl

Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Maria Rimpi

Redaktionell chef för digitala prenumerationer
och stf ansvarig utgivare: Martin Ahlquist

Chef SvD Nyheter: Mikael Larsson

Chef SvD Näringsliv: Maria Sundén Jelmini (vik)

Chef SvD Kultur: Lisa Irenius

Postadress Svenska Dagbladet, 105 17 Stockholm

Besök Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm

Organisationsnummer 902004-3619

Telefon Kundväxel +46 8 618 02 20

Telefon Växel +46 8 13 50 00

Källa - 2019-05-25 08:15

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Undantagstillstånd
 2. Nato övning norge
 3. Demonstration NATO organisationer
 4. Menscertifiering
 5. Magnitskij-affären
 6. Försvaret värnkraft
 7. Militärövning gotland2017
 8. Angela merkel och trump nato
 9. Militärövning gotland2017
 10. Wallströmdoktrinen

Om Nato

Ska Sverige gå med i Nato? Följ nyhetsflödet från svensk media och den politiska debatten. Alla nyhter om Sveriges eventuella medlemskap i Nato.
Twitter Facebook Google+