Nostalgi är en usel strategi

Senaste nyheterna om Nato

Nostalgi är en usel strategi Senaste nytt om Nato

Nostalgi är en usel strategi - En allians mellan Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet visar vidden av Rysslands psykologiska krigföring mot Sverige. I morgon onsdag röstar Riksdagen om värdlandsavtal med Nato - men SD och V har gått ut med att de tillsammans tänker tvinga fram en vilandeförklaring av frågan i ett år. I ett läge då säkerhetsläget i närområdet snabbt försämras, vore det djupt oansvarigt att skjuta upp ett avtal som skulle underlätta för Sverige att ta emot hjälp vid ett krisläge.

Militär undsättning - att ge såväl som att få - är ingenting man snor ihop på en eftermiddag. I solidaritetsförklaringen som riksdagen antagit står att Sverige kommer att agera om något land i vår närhet skulle angripas, samt att vi förväntar oss detsamma av våra grannländer. Men det som inte övats i fredstid, är mycket svårt att genomföra i kristid.

Utländsk truppnärvaro, vid gemensamma övningar såväl som vid ett skarpt läge, innebär en uppsjö av juridiska frågor. Vem vaktar andra länders skyddsobjekt? Vilka befogenheter har dessa vakter? Om en utländsk soldat begår brott i Sverige, i vilket land ska rättegången då hållas? Det är detta som värdlandsavtalet reglerar. Det ger inte Nato fritt tillträde till svenskt territorium. Avtalet innebär att när Sverige bjuder in, vet alla parter vilka regler som gäller.

Försvarsminister Peter Hultqvist varnade redan i januari för att det sker ett systematiskt och intensivt arbete för att sprida myter om vad värdlandsavtalet innebär. "När jag ser alla felaktiga påståenden i detta ärende så undrar jag: i vems intresse ligger denna ständiga felinformation?" frågade Hultqvist i en intervju i DN (16/1). De felaktigheter som försvarsministern pekade på var bland annat påståendet att värdlandsavtalet skulle innebära att kärnvapen placeras på svensk mark, samt att Sverige skulle tvingas tillåta Nato-baser på vårt territorium.

Trots att det är tydligt att baseringar med skyddsklassning endast kan upprättas om Sverige godkänner det, exempelvis under en gemensam övning, menar Vänsterpartiets Stig Henriksson att det är ett skäl till vilandeförklaring. "Det har varit så under flygövningar, att boende evakuerats, turistföretag inte har kunnat bedriva sin verksamhet och civilt flyg påverkats. Nästa gång kanske det är på Gotland," sade Henriksson till SvD (21/5). Det får sägas vara oväntat att Vänsterpartiet visar sådan omsorg om det gotländska näringslivet att de sätter turistföretagens vinstmarginaler före den nationella säkerheten.

När Säpo den 17 mars i år presenterade sin årliga rapport besvarades försvarsministerns fråga indirekt av chefsanalytikern för kontraspionage, Wilhelm Unge. Hans analys var att Ryssland bedriver ett psykologiskt krig mot Sverige i syfte att manipulera, splittra och påverka demokratiska beslut.

Det är i detta ljus man bör se uttalandena från den ryske utrikesministern Lavrov, att vid ett svenskt Nato-medlemskap "kommer vi naturligtvis att vid våra nordliga gränser vidta nödvändiga militärtekniska åtgärder" (DN 28/4). Drygt tre år tidigare visade den ryske generalstabschefen Makarov en karta där Finland och nästan hela Sverige ingår i en "rysk intressesfär", och varnade för alla närmanden till Nato. Det är därför svårt att se Lavrovs utspel som något annat än ett hot inför omröstningen om värdlandsavtalet.

Och skrämseltaktiken ser ut att lyckas. Sverigedemokraternas Mikael Jansson motiverar vilandeförklaringen med att värdlandsavtalet skulle påverka rysk försvarsplanering. "Vår alliansfrihet blir mindre trovärdig" sade han till TT (22/5). Men med Lissabonfördraget, solidaritetsförklaringen och långtgående nordiskt försvarssamarbete är det bara nostalgiska social- och sverigedemokrater som tror att Sverige är, och kan vara, alliansfritt.

Nostalgi är en usel strategi. Bättre är att bygga säkerhet i samverkan med andra, och se till att vi är rustade att ta emot den hjälp vi så desperat skulle behöva vid en kris.

Källa - 2016-05-23 17:57

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Undantagstillstånd
 2. Nato övning norge
 3. Demonstration NATO organisationer
 4. Menscertifiering
 5. Magnitskij-affären
 6. Försvaret värnkraft
 7. Militärövning gotland2017
 8. Angela merkel och trump nato
 9. Militärövning gotland2017
 10. Wallströmdoktrinen

Om Nato

Ska Sverige gå med i Nato? Följ nyhetsflödet från svensk media och den politiska debatten. Alla nyhter om Sveriges eventuella medlemskap i Nato.
Twitter Facebook Google+