Rysk general Nato provocerar Ryssland

Senaste nyheterna om Nato

Rysk general Nato provocerar Ryssland Senaste nytt om Nato

Rysk general Nato provocerar Ryssland - Nato provocerar Ryssland - inte tvärtom. Ett exempel är militärövningarna i Östersjöområdet nu i juni med sammanlagt 40 000 soldater. Generallöjtnant Evgenij Buzjinskij tvekar inte på den punkten.

- Nato har letat efter en stark fiende i 25 år och nu har man hittat en i Ryssland, säger Buzjinskij till SvD.

MOSKVA Evgenij Buzjinskij har hängt av sig sin generaluniformen efter drygt tre decenniers tjänstgöring vid den ryska generalstaben och försvarsdepartementet. Numera är han ordförande i det fristående PIR-centret i Moskva och expert bland annat på relationerna mellan Nato och Ryssland.

I samtal med SvD skyller han rakt av det skärpta säkerhetsläget i Sveriges närområde i Östersjön på Nato och frågar retoriskt "vem som hotar vem".

- Jag har arbetat tillsammans med Nato i många år och vet att Nato behöver en fiende, en stark fiende som Ryssland. Nu har Nato ett uppdrag och jag tror att det kommer att vara länge.

Vad grundar du dina slutsatser på?

- Även när vi hade vänskapliga relationer med Nato, åtminstone hade vi 18 gemensamma arbetsgrupper och övade tillsammans på min tid, frågade jag min motpart i Nato vilket det stora instabila landet i öst var som anföll det lilla allierade när övningen gick över i den andra fasen under artikel fem i Natofördraget. Är det Kina? Nej, nej blev svaret, det är bara påhittat.

Med ryska mått mätt är Buzjinskij, trots sina skarpa formuleringar, snarare duva än hök. Klart är att han företräder en mycket vanlig uppfattning bland ryska politiker, militärer och säkerhetsanalytiker: att Europa är på väg i ett nytt kallt krig beror inte på Rysslands agerande utan på Natos expansion och aggressiva uppträdande. Alltså den rakt motsatta uppfattningen mot vad som vanligtvis hörs från politiker och militärer i Nato- och EU-länderna, inklusive Sverige.

I statskontrollerade ryska medier är tongångarna än hätskare. Anklagelserna haglar när Nato nu under juni genomför tre militära övningar samtidigt, med sammanlagt 40 000 soldater. Överlag beskrivs Anakonda i Polen, Saber Strike i Baltikum och Baltops i Finland, Sverige och Polen, där svenska soldater deltar, som inleddes på fredagen, som fientliga militära aktioner riktade mot ryskt territorium.

Nyhetssajten Sputnik kallar övningarna för ett "krigsspel" och påstår att Nato förbereder ett kärnvapenanfall och ett tredje världskrig.

Nyhetsbyrån RIA (Russian information agency) skriver att Anakondan, med anspelning på Natoövningen i Polen, "slingrar sig allt tätare runt Ryssland hals". Och ställer frågan om det rör sig om väpnade aggressioner.

Tidskriften National defence konstaterar att Ryssland kommer att reagera om Nato tar beslut om nya truppförstärkningar vid toppmötet i Warszawa i juli:

"Ha inga illusioner, vi kommer inte att kompromissa".

Enligt tidskriften blir svaret utplacering av nya Iskander M-robotar, med räckvidd in över Sverige, i Kaliningrad och ubåtar med kryssningsmissiler i Östersjön.

- Det är klart att det är ett informationskrig, säger General Buzjinskij till SvD.

- I många år var det väst som vann alla informationskrig. Detta är inte det första informationskriget mellan väst och Ryssland, men det är kanske ett av de första där Ryssland inte förlorar. För tillfället är det oavgjort.

Buzhinsky anser också att det bara är tomt prat att Ryssland skulle utgöra ett militärt hot mot Baltikum, eller för den delen mot Sverige och Finland.

- Det är paranoia. Men det är svårt att övertyga människor som har paranoia och fobier.

Ryssland kommer inte att gå till anfall?

- Nej. Vi är inte galna. Putin är inte galen. Den ryska regeringen är inte galen. En attack på ett Natoland kan leda till kärnvapenkrig.

Vad betyder annekteringen av Krim i sammanhanget?

- Krim är inte så viktigt. För oss är frågan stängd som Putin har uttryckt det. Krim är en del av Ryssland och kommer att vara en del av Ryssland för överskådlig tid.

Fjodor Lukjanovs tjänsterum ligger på ett av Moskvas universitetsområden. Ett av hans uppdrag är som ordförande i ett rådgivande organ till den ryska regeringen i utrikes- och försvarspolitiska frågor. Även han menar att det pågår ett retoriskt krig mellan Nato och Ryssland.

- Vi har ett propagandakrig på båda sidor skulle jag vilja säga. Stämningarna i Norden och Baltikum är ibland ganska hysteriska. I Europa finns det personer som säger att Ryssland kommer att invadera. Det återspeglas här i Ryssland och det finns verkligen de som tror att Natos syften är militanta.

Vad beror det på?

- Man tittar inte bara på vad som händer just nu utan på hela perioden efter det kalla krigets slut. Objektivt sett hade Nato tolv medlemmar 1991, nu har man 28. Ur rysk synvinkel är det Nato som steg för steg närmar sig både ryska gränser och den ryska säkerhetsstrategins kärna.

Lukjanov menar att det som Nato och EU under 1990-talet tolkade som rysk acceptans i själva verket var svaghet. Nu har pendeln svängt och läget är ett annat.

- Nato utgick från att man regerade i den militära sfären i Europa och i Baltikum. Nu försöker Ryssland förklara att det inte gäller längre och att Nato måste ta med i beräkningen att det finns en annan militär supermakt i närheten.

Nato drar under juni månad samman 40 000 soldater i tre övningar som pågår samtidigt i Östersjöområdet. Anakonda i Polen, Saber Strik i Baltikum och Baltops i Finland, Sverige och Polen.

Sverige deltar sedan länge i Baltops, med start under fredagen, och nu även för första gången i Anakonda.

I ryska statliga medier ser man övningarna som provocerande och en förberedelse för anfall mot ryskt territorium.

2014 startade den ryska militären en egen oannonserad övning parallellt med Baltops. 2015 uteblev den militära ryska reaktionen. Vad som eventuellt händer i år finns det ingen information om.

Källa - 2016-06-04 18:00

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Undantagstillstånd
 2. Nato övning norge
 3. Demonstration NATO organisationer
 4. Menscertifiering
 5. Magnitskij-affären
 6. Försvaret värnkraft
 7. Militärövning gotland2017
 8. Angela merkel och trump nato
 9. Militärövning gotland2017
 10. Wallströmdoktrinen

Om Nato

Ska Sverige gå med i Nato? Följ nyhetsflödet från svensk media och den politiska debatten. Alla nyhter om Sveriges eventuella medlemskap i Nato.
Twitter Facebook Google+