Svenskarna tvivlar på försvaret

Senaste nyheterna om Nato

Svenskarna tvivlar på försvaret Senaste nytt om Nato

Svenskarna tvivlar på försvaret - Ipsos har på uppdrag av Dagens Nyheter undersökt det växande stödet för ett svenskt Natomedlemskap. I april 2014 tyckte 28 procent att Sverige bör gå med i Nato, i december 2016 hade stödet vuxit till 35 procent. Samtidigt sjönk andelen som tycker att vi bör hålla oss utanför från 56 till 40 procent.

Skillnaden mellan blocken är tydlig. Bland alliansväljarna är hälften för ett svenskt Natomedlemskap, jämfört med en fjärdedel av de rödgröna.

En majoritet, 55 procent, vill öka försvarets ekonomiska resurser, medan 26 procent vill behålla dem på samma nivå som i dag. Stödet för ökade resurser är starkare bland dem som är för ett Natomedlemskap.

Förtroendet för försvarets förmåga är lågt. Två tredjedelar har mycket eller ganska litet förtroende för att det kan försvara Sverige. Pessimismen går över partigränserna.

Ipsos har också undersökt Rysslands roll. Fyra av tio tycker att Ryssland utgör ett hot mot Sveriges säkerhet. Rödgröna väljare ser en större risk för att ett Natomedlemskap skulle provocera Ryssland och öka risken för väpnad konflikt, medan alliansväljare i större utsträckning ser Ryssland som ett hot.

Källa - 2017-01-04 20:27

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Undantagstillstånd
 2. Nato övning norge
 3. Demonstration NATO organisationer
 4. Menscertifiering
 5. Magnitskij-affären
 6. Försvaret värnkraft
 7. Militärövning gotland2017
 8. Angela merkel och trump nato
 9. Militärövning gotland2017
 10. Wallströmdoktrinen

Om Nato

Ska Sverige gå med i Nato? Följ nyhetsflödet från svensk media och den politiska debatten. Alla nyhter om Sveriges eventuella medlemskap i Nato.
Twitter Facebook Google+