Svenskt USA avtal handlar om Baltikum

Senaste nyheterna om Nato

Svenskt USA avtal handlar om Baltikum Senaste nytt om Nato

Svenskt USA avtal handlar om Baltikum - Sveriges nya samarbetsavtal med USA kan te sig diffust, men militärstragen Stefan Ring pekar på ett geografiskt fokus:

- Man är rädd för en Krimliknande utveckling i Baltikum. Vi är tillbaka till en återförsäkringspolitik som inleddes på 50-talet, säger Stefan Ring till SvD.

Det nya avtalet med USA, som försvarsminiser Peter Hultqvist skrev under på onsdagen, innehåller materialsamarbete inom cyber-, luft- och undervattensförsvar, ett utvecklat samarbete i multinationella operationer samt en fördjupad dialog om säkerheten i norra Europa. Avsiktsförklaringen ska också omfatta övningar, forskning och utbildning.

Ett liknande avtal med Storbritannien förväntas skrivas under i dagarna då Peter Hultqvist besöker London.

- Jag tror inte att det finns några mer detaljer att berätta om ännu, säger Stefan Ring.

Sveriges alliansfrihet ska ändå inte vara hotad.

- Så länge man inte skrivit under något fördrag som åsidosätter artikel 5 i FN:s resolution kan man fortsätta upprätta bilaterala avtal med enskilda länder. Även fast man är lika nära som i en allians. Det sade redan Anna Lindh. Det är ett legalt, formalistiskt perspektiv som Sverige använt sig av under lång tid, konstaterar Stefan Ring.

Militärstrategen pekar ut Baltikum som den geografiska zon som det ökade samarbetet med USA syftar mot.

- Det finns många frågor som öppnar sig om Baltikums säkerhet inte är garanterad. Man är rädd för en Krimliknande utveckling. Den oron har varit pådrivande, säger Stefan Ring.

Vilket baltiskt land är speciellt hotat?

- Uttalanden från ryskt håll har varit att man vill värna rysktalande personer. Det finns det gott om i Estland och Lettland. I det avseendet skulle Litauen vara mindre hotat, säger Stefan Ring.

Hur uppfattas det svensk-amerikanska samarbetet i Finland?

- Finland är nöjt med att Sverige bidrar med att återförsäkra amerikansk närvaro i Norden. Finland har täta kontakter med USA. Det var ingen slump att man fått köpa stridsplanet F/A-18 och amerikanska kryssningsrobotar, säger Stefan Ring.

USA:s närvaro i Europa har intensifierats. Förutom den multinationella övningen Baltops (3-18 juni) i Östersjön där Sverige deltar, övar 31000 soldater från 24 Natoländer och tidigare Sovjetstater som Ukraina, parallellt i övningen Anaconda i Polen.

Ryssland har fördömt Anaconda som Nato kallar sin "avskräcknings- och dialogstrategi".

- Det nära samarbetet med Ryssland som vi såg under 90-talet och i början av 2000-talet är borta, säger Stefan Ring.

Hur nära är Sverige ett medlemskap i Nato?

- Inte alls. Jag upplever att det finns starka krafter inom socialdemokration som motsäger sig Nato. Man vill inte riskera tappa väljare till V och MP. I det politiska läget som gäller i dag har man inte råd att tappa ens fem procent. Jag har även svårt att se en folkomröstning. Ett nej skulle minska handlingsutrymmet. Det krävs en opinion på 60-70 procent för Nato innan man driver den här frågan, säger Stefan Ring.

Hur klarar Peter Hultqvist jobbet som försvarsminister?

- Han har ett större förtroende från ett bredare folklager än vad borgerliga regeringar tidigare haft. Få ifrågasätter hans agerande. Det jag hör är att folk upplever honom som en person med båda fötterna på jorden. Utan dubbelspel. "What you see is what you get", som man säger i USA, tillägger Stefan Ring.

Källa - 2016-06-09 11:58

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Undantagstillstånd
 2. Nato övning norge
 3. Demonstration NATO organisationer
 4. Menscertifiering
 5. Magnitskij-affären
 6. Försvaret värnkraft
 7. Militärövning gotland2017
 8. Angela merkel och trump nato
 9. Militärövning gotland2017
 10. Wallströmdoktrinen

Om Nato

Ska Sverige gå med i Nato? Följ nyhetsflödet från svensk media och den politiska debatten. Alla nyhter om Sveriges eventuella medlemskap i Nato.
Twitter Facebook Google+