Sverige avråds från kärnvapenförbud

Senaste nyheterna om Nato

Sverige avråds från kärnvapenförbud Senaste nytt om Nato

Sverige avråds från kärnvapenförbud - Sverige avråds från att ratificera ett förbud mot kärnvapen.

Det skulle försvåra Sveriges säkerhetspolitiska samarbeten, enligt en utredning.

Utredaren, ambassadör Lars-Erik Lundin, har gått igenom konsekvenserna av att tillträda den så kallade kärnvapenförbudskonventionen.

I utredningen står att den sammanvägda bedömningen av konsekvenserna för Sverige "leder till slutsatsen att Sverige varken bör tillträda eller underteckna konventionen i dess nuvarande form".

Lundin pekar bland annat på att konventionen innehåller ett förbud mot avskräcknings- och utvidgad avskräckningspolitik. Det innebär, enligt utredaren, negativa konsekvenser för de Natoländer som förlitar sig på Natos "kärnvapenparaply" som skydd.

I utredningen står att konventionen "direkt slår mot Natos medlemsstater, inte minst mot dem som inte själva har kärnvapen men som skyddas av ett formellt bekräftat kärnvapenparaply. "

Samtidigt finns det inga krav på att de länder som har kärnvapen ska nedrusta innan förbudet träder i kraft.

- Det innebär att de som känner sig hotade ska avsäga sig sitt skydd innan hotet är borta, säger Lundin.

Om Sverige skulle tillträda konventionen skulle det, enligt utredningen, försvåra försvarssamarbete med grannländer och Nato.

- Då kritiserar vi de fundamentala säkerhetslösningar som de flesta av våra grannländer har, säger Lundin.

Utredaren pekar också på att kärnvapenländerna inte ansluter sig till konventionen och att konventionen inte har något krav på att ansluta sig till icke-spridningsavtalet.

- Konventionen behöver utvecklas, den är inte färdig. Det måste ske för att syftet ska uppnås och för att undvika allvarliga bieffekter för Sverige, säger Lundin på en presskonferens.

I utredningen står att ett svenskt tillträde skulle få mycket betydande negativa konsekvenser.

- Problemet från svensk synpunkt är att alla kärnvapenmakter saknas bland dem som undertecknat konventionen, säger Lundin.

I juli 2017 röstade 122 länder, däribland Sverige, igenom FN:s konvention om kärnvapenförbud.

Till skillnad från ickespridningsavtalet - som innebär att kärnvapenmakter inte ska sprida kärnvapen till andra stater och att ickekärnvapenmakter ska avstå från att skaffa dem - innebär FN:s konvention om kärnvapenförbud i stället ett totalförbud.

Förbudet gäller såväl utveckling som förvaring, transport, användning och hot om kärnvapen. De kärnvapenmakter som ansluter sig måste upprätta en tidsplan för förhandlingar i syfte att avskaffa landets kärnvapenarsenal.

För att konventionen ska träda i kraft krävs dock att 50 stater ratificerar den- något som Sverige ännu inte gjort. Hittills har 19 länder ratificerat konventionen, däribland Österrike, Kuba, Mexiko, Thailand och Vietnam.

De nio länder som tros ha kärnvapen deltog inte under konferensen 2017, inte heller något av Nato-länderna med undantag för Nederländerna som också var det enda land som röstade mot att konventionen skulle antas.

Källa: FN, Nationalencyklopedin, regeringen

Tf vd, chefredaktör och ansvarig utgivare: Anna Careborg

Politisk chefredaktör: Tove Lifvendahl

Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Maria Rimpi

Redaktionell chef för digitala prenumerationer
och stf ansvarig utgivare: Martin Ahlquist

Chef SvD Nyheter: Mikael Larsson (vik)

Chef SvD Näringsliv: Maria Sundén Jelmini (vik)

Chef SvD Kultur: Lisa Irenius

Postadress Svenska Dagbladet, 105 17 Stockholm

Besök Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm

Organisationsnummer 902004-3619

Telefon Kundväxel +46 8 618 02 20

Telefon Växel +46 8 13 50 00

Källa - 2019-01-18 14:18

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Undantagstillstånd
 2. Nato övning norge
 3. Demonstration NATO organisationer
 4. Menscertifiering
 5. Magnitskij-affären
 6. Försvaret värnkraft
 7. Militärövning gotland2017
 8. Angela merkel och trump nato
 9. Militärövning gotland2017
 10. Wallströmdoktrinen

Om Nato

Ska Sverige gå med i Nato? Följ nyhetsflödet från svensk media och den politiska debatten. Alla nyhter om Sveriges eventuella medlemskap i Nato.
Twitter Facebook Google+