Sverige kan göra mer för avspänning i Europa

Senaste nyheterna om Nato

Sverige kan göra mer för avspänning i Europa Senaste nytt om Nato

Sverige kan göra mer för avspänning i Europa - Den risk som finns för freden är att spänningen mellan USA och Ryssland av missförstånd eller annan orsak skulle utlösa militära incidenter. Sverige bör inrikta sin utrikes- och säkerhetspolitik på att söka minska den rådande spänningen, skriver Hans Blix, Rolf Ekéus och Sven Hirdman.

Dagens svenska säkerhetspolitik utgår från att ryssen kommer, snarare förr än senare. Enligt Försvarsberedningen har det säkerhetspolitiska läget försämrats i Sveriges närområde och i Europa. Som huvudorsak framhålls Rysslands agerande. Beredningens slutsats är att ett (ryskt) väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas.

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Det svenska territorialförsvaret rustas upp, vilket är välbehövligt. Sveriges militära samarbete med Nato och USA har kraftigt stärkts, inte minst i form av krigsövningar. I höstas deltog Sverige i den stora Natoövningen Trident Juncture i Nordnorge, som utgick från att ett krig utbrutit med Ryssland på Nordkalotten.

Det är sant att det säkerhetspolitiska klimatet i Nordeuropa har försämrats, och vi har inte någon idyllisk syn på ett autokratiskt och oligarkiskt Ryssland som med cyberverksamhet söker störa västerländska demokratier. Ingreppen i Georgien, annekteringen av Krim och infiltration i Ukraina har rest frågor om mer långtgående avsikter och skapat begriplig oro hos de baltiska staterna och Polen. Det har lett Nato till att öka sin militära närvaro i dessa stater och liksom USA åter peka ut Ryssland som en militär huvudmotståndare med vad det innebär av krigsplanering. På rysk sida pågår en motsvarande planering med stora militärövningar och utplacering av missiler i Kaliningrad. Ökad rysk verksamhet i det arktiska området har väckt ett amerikanskt strategiskt intresse för Nordkalotten med stationering av amerikansk trupp och utrustning i Nordnorge och krav på Norge att satsa mer på sina flyg- och marinstridskrafter.

I Sverige har neutraliteten strukits ur vår säkerhetspolitiska doktrin och ersatts av partnerskap med andra västländer i fred och krig. Den gällande alliansfriheten ifrågasätts av de borgerliga partierna. I Norge har den klassiska doktrinen "avskräckning och beroligelse" (det vill säga avstående från Natobaser och kärnvapen på norsk mark för att lugna Ryssland) modifierats med mer tyngdpunkt på avskräckning gentemot Ryssland.

Vi delar uppfattningen att det finns en risk för freden i Europa men ser det som uteslutet att Ryssland skulle ge sig på något land som tillhör EU eller Nato eller riskera konflikt med USA. Det räcker att konstatera att Rysslands ekonomi är av samma storleksordning som Kanadas och dess försvarsbudget en femtondel av Natoländernas.

Den enögda syn på rysk utrikespolitik som dominerar svensk debatt och som antar att Ryssland - liksom en gång Sovjetunionen - drivs av en inneboende strävan till territoriell expansion, leder fel. Ryssarna har nog med att behålla sin förmåga att avskräcka varje utländskt nukleärt hot, att sköta sitt stora territorium och att vårda sitt inflytande i öst och söder. Ett oprovocerat ryskt angrepp i väst är i realiteten uteslutet.

Om - som vi tror - detta är den risk vi står inför bör Sverige i eget intresse enskilt och genom EU inrikta sin utrikes- och säkerhetspolitik på att söka minska den rådande spänningen och skapa fredligare relationer. Och det är en hel del som Sverige skulle kunna göra:

Detta är centrala frågor som måste behandlas på den internationella ministerkonferens om kärnvapennedrustning och NPT, som utrikesministern har kallat till den 11 juni.

Hans Blix
före detta utrikesminister
Rolf Ekéus
före detta ambassadör i Washington
Sven Hirdman
före detta ambassadör i Moskva

Källa - 2019-06-08 21:00

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Undantagstillstånd
 2. Nato övning norge
 3. Demonstration NATO organisationer
 4. Menscertifiering
 5. Magnitskij-affären
 6. Försvaret värnkraft
 7. Militärövning gotland2017
 8. Angela merkel och trump nato
 9. Militärövning gotland2017
 10. Wallströmdoktrinen

Om Nato

Ska Sverige gå med i Nato? Följ nyhetsflödet från svensk media och den politiska debatten. Alla nyhter om Sveriges eventuella medlemskap i Nato.
Twitter Facebook Google+