Trump ger mer att tänka på inom EU.

Senaste nyheterna om Nato

Trump ger mer att tänka på inom EU. - I förra veckan blickade den amerikanske presidenten Donald Trump framåt i sitt första tal till kongressen. Han lovade ett nytt kapitel av amerikansk storhet med politiska satsningar av olika slag.

Den här veckan är det dags för ledarna inom EU att börja tänka på framtiden. EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker presenterade i ett tal i onsdags olika scenarier för unionens fortsatta utveckling. Dessa ska börja diskuteras vid EU-toppmötet i Bryssel på torsdag och fredag med sikte på fördjupade samtal den 25 mars. Då hålls ett jubileumstoppmöte i Italien - sextio år efter tecknandet av Romfördraget.

Juncker tänker sig fem grundläggande alternativ för medlemsländerna att ta ställning till. De kan välja att fortsätta på samma vis som idag eller att renodla samarbetet till att enbart gälla den inre marknaden. En motsatt väg är också tänkbar med snabb utveckling mot mer överstatlighet. De skulle även kunna samarbeta på färre områden än idag, men på effektivare vis. Ytterligare ett alternativ kan vara att låta medlemsländer fortsätta integrationen inom EU i olika takt.

När detta väl sagts förklarade Juncker att han hoppas att ledarna ska plocka och blanda från hans förslag med sikte på det bästa för sina respektive länders medborgare.

De som hoppats få veta mer om unionens utveckling blev alltså inte mycket klokare av Junckers tal.

Typiskt EU-kommissionen att fastna i institutionella diskussioner istället för att förverkliga redan fattade beslut, suckade EU-parlamentarikern Gunnar Hökmark (M) i en TT-kommentar.

Det ligger något i den kritiken. Ändå är framtidsfrågorna nu viktigare än på länge. Senast den 31 mars lämnar britterna in sin ansökan om utträde ur unionen. De 27 medlemsländer som ska fortsätta utan Storbritannien måste ha något slags gemensam bild av vart de vill gå.

Av Trumps tal att döma blir de yttre omständigheterna för EU-samarbetet inte enklare.

Visst förklarade han - glädjande nog - att USA står fortsatt starkt bakom försvarsalliansen Nato. Men samtidigt gjorde han än en gång klart att han tänker minska landets internationella engagemang.

"Mitt jobb är inte att representera världen. Mitt jobb är att representera USA. "

Med sådan hållning från Vita huset blir det än viktigare att EU kan tala med enad och tydlig stämma. Medlemsländerna kan behöva utveckla formerna för unionens gemensamma utrikespolitik.

Därtill måste unionen samla sig till nya initiativ för frihandel.

Trump talade igen i protektionistisk anda och backade inte från löftet att riva upp handelsavtal. Han presenterade inhemska planer som kan få följdverkningar även i Europa. Med väldiga satsningar på infrastrukturen parallellt med stora skattesänkningar kan USA:s budgetunderskott och statsskuld drivas upp till den grad att det sprider finansiell oro över världen.

Är EU:s ekonomiska ramverk stabilt nog för det?

Många framtidsfrågor väntar på svar. Medlemsländerna gör därför klokt i att planera för att fira Romfördragets sextioårsdag med en fast blick framåt.

Källa - 2017-03-06 00:01

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Undantagstillstånd
 2. Nato övning norge
 3. Demonstration NATO organisationer
 4. Menscertifiering
 5. Magnitskij-affären
 6. Försvaret värnkraft
 7. Militärövning gotland2017
 8. Angela merkel och trump nato
 9. Militärövning gotland2017
 10. Wallströmdoktrinen

Om Nato

Ska Sverige gå med i Nato? Följ nyhetsflödet från svensk media och den politiska debatten. Alla nyhter om Sveriges eventuella medlemskap i Nato.
Twitter Facebook Google+