Unga FI angriper det militära försvaret

Senaste nyheterna om Nato

Unga FI angriper det militära försvaret Senaste nytt om Nato

Unga FI angriper det militära försvaret - Nike Örbrink och Sarah Havneraas, om att intersektionell feminism inte kan försvara Sverige.

Veterandagen den 29 maj är en dag som hedrar personal som deltar eller har deltagit i nationella eller internationella militära eller civila humanitära operationer och att högtidlighålla minnet av stupade och omkomna. Samma dag valde Unga feminister att twittra bilder på soldater med texter som "får jag lära mig att döda?" och "bidrar jag till att upprätthålla patriarkala våldsstrukturer?". Allt med hänvisning till Försvarsmaktens senaste rekryteringskampanj.

Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

Deras syn på Försvarsmakten, våra soldater och deras uppoffringar är närmast skamlig.

Unga Feminister har inte bara en övertro på sin egen intersektionella feminism som underlag för fredsskapande, utan även en felaktig syn på dem som försvarat den frihet som möjliggör att unga feminister kan uttrycka sina teorier.

Förespråkare för FI:s partilinjen om att nedrusta vårt redan svaga försvar till förmån för endast kommunikativ diplomati överskattar den egna förmågan och underskattar främmande makters. I Unga Feministers fall är deras övertro på de egna diplomatiska färdigheter som enda försvar, en utopi som riskerar att äventyra svensk säkerhet, vår frihet och fred.

Unga Feminister må tala den intersektionella feminismens språk, men det är naivt att tro att terrorister eller Ryssland, som idag utgör våra främsta direkta säkerhetshot, skulle tala samma språk. I KDU har vi svårt att se hur utskickade genuspedagoger kan tala Putin eller IS till rätta genom en uppläxning om vilka patriarkala strukturer de verkar under.

Sveriges försvar behöver rustas upp, och inte ned. Dels för att det världspolitiska läget förändras snabbt och att vi på förhand inte kan veta hur världen kommer se ut om några år. Men även på grund av det redan rådande säkerhetsläget, det vill säga, som Försvarsberedningen har slagit fast, det inte går att utesluta ett militärt angrepp mot Sverige. I båda fallen utgår KDU, till skillnad från Unga Feminister, från principen om att statens främsta uppgift är att värna befolkningens säkerhet.

Vi anser därför att Försvarsmaktens primära uppgift är att försvara Sverige mot väpnat angrepp, hävda vår territoriella integritet och bidra till fred och säkerhet i vårt närområde.

För detta behövs ökade resurser. Här är vi beredda att satsa två procent av BNP på försvaret. Konkreta exempel är att vi bör utöka antalet brigader i armén samt tillföra marinen fartyg för att kunna utföra operationer längs båda kusterna. Vi menar även att bassystemet för flygvapnet bör utvecklas så att det täcker större geografiska ytor och på så sätt minskar risken för att de blir bekämpade på marken.

Slutligen, och det mest primära är att ansöka om medlemskap i Nato. Sverige kan göra mycket när vi väljer att prioritera försvaret, men oavsett detta är inte ensam stark. Ett medlemskap i Nato innebär stärkt samarbete med våra västerländska kamrater. På så sätt kan vi vara säkra på att få den säkerhetsgaranti som många på vänsterkanten idag endast hoppas på i händelse av ett angrepp mot Sverige.

Vare sig Unga Feminister vill det eller inte, kan vi inte utesluta ett militärt angrepp mot Sverige. Någonting annat är att vara naiv. Lika naivt som det är att tro att alla andra länder talar samma intersektionella feministiska språk som svenska feminister - och att dessa teorier därmed kan ersätta ett militärt försvar.

För KDU är Försvarsmakten inte uttryck för en patriarkal våldsstruktur. Vi tror inte på utopin om att Sverige genom genusteorier och feministisk diplomati kan skydda oss från militära angrepp. För oss handlar det om ett starkt försvar med förmåga att stå upp för den frihet, demokrati och de goda värderingar som andra har förvaltat åt oss.

Det är vår moraliska skyldighet att också vara beredda att försvara den åt våra nästkommande.  

NIKE ÖRBRINK är ordförande KDU Stockholm.

SARAH HAVNERAAS är familj- och jämställdhetspolitisk talesperson KDU Sverige.

Vd, chefredaktör och ansvarig utgivare: Fredric Karén

Politisk chefredaktör: Tove Lifvendahl

Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Maria Rimpi

Chef SvD Nyheter: Maria Sundén Jelmini

Chef SvD Näringsliv: Daniel Kederstedt

Chef SvD Kultur: Lisa Irenius

Postadress Svenska Dagbladet, 105 17 Stockholm

Besök Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm

Organisationsnummer 902004-3619

Telefon Kundväxel +46 8 618 02 20

Telefon Växel +46 8 13 50 00

Källa - 2018-05-31 12:27

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Undantagstillstånd
 2. Nato övning norge
 3. Demonstration NATO organisationer
 4. Menscertifiering
 5. Magnitskij-affären
 6. Försvaret värnkraft
 7. Militärövning gotland2017
 8. Angela merkel och trump nato
 9. Militärövning gotland2017
 10. Wallströmdoktrinen

Om Nato

Ska Sverige gå med i Nato? Följ nyhetsflödet från svensk media och den politiska debatten. Alla nyhter om Sveriges eventuella medlemskap i Nato.
Twitter Facebook Google+