Uselt av S släpper in Ryssland i värmen

Senaste nyheterna om Nato

Uselt av S släpper in Ryssland i värmen Senaste nytt om Nato

Uselt av S släpper in Ryssland i värmen - Socialdemokraternas agerande i ministerkommittén och Europarådet är helt oacceptabelt. Genom att rösta för regelförändringar så försvagas sanktionspolitiken mot Ryssland kraftigt. Nu krävs svar från högsta ort huruvida S tänker hålla gränsen eller inte, skriver Kerstin Lundgren (C).

Jag var en av dem som drev på för att införa sanktioner mot den ryska delegationen efter deras klara röst för den olagliga annekteringen av Krim 2014. Jag kämpade för att den indragna rösträtten och deltagandet i valobservationer skulle kvarstå när den ryska delegationen senare försökte återta sin rösträtt i Europarådets parlamentariska församling. Jag drev på för att stoppa de försök till regeländring som gjordes för ett år sedan i syfte att bereda väg för Rysslands återkomst i Europarådet. Jag har tagit debatterna som representant för Centerpartiet i Europarådets parlamentariska församling fram till i år då jag lämnat. Det är för mig självklart att om en medlemsstat bryter mot de regler som den valt att skriva under måste det få konsekvenser.

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Om en stat inför dödsstraff får det konsekvensen att den utesluts. På samma sätt bör en stat som tillgriper militära medel för att ta ett annat medlemslands territorium också leda till uteslutning. Att respektera andra medlemsländers gränser är en grund för medlemskap i Europarådet. Efter att Ryssland under två års tid inte betalat sin medlemsavgift ställs ministerkommittén inför beslutet att följa eller blunda för reglerna som säger att en stat som inte betalar sin medlemsavgift ska uteslutas. Regeringskretsen i ministerkommittén har tillsammans med generalsekreteraren berett vägen för en annan lösning som skulle ge Ryssland röd matta tillbaka.

Sveriges regering röstade för att justera just dessa regler. Nu har också en socialdemokrat i Europarådet röstat för att ändra församlingens regler. Det man då i praktiken gjorde var att skapa en "Lex Ryssland" med innebörden att Europarådet aldrig mer kan sanktionerna grova brott mot reglerna. Dessutom gör man ett unikt undantag för Ryssland genom den unika möjligheten att landet inte behöver vänta till januari 2020 utan ger det en plats i församlingen direkt. Övriga svenska ledamöter röstade mot denna regeländring. Så länge inget ändrats på marken och så länge Ryssland inte ändrat sitt agerande så kvarstår grunderna för sanktionerna och gör dessa fortsatt legitima att fortsätta med.

Frågan infinner sig om Sveriges regering och EU-länderna via Europarådet vill sända signalen att sanktionspolitiken blir blott ett minne? Regeringen har börjat vackla i relationen med Ryssland trots att Ryssland fortfarande bedriver krig i östra Ukraina, trots den illegala annekteringen av Krim, trots giftmordsförsöket på en före detta rysk underrättelseofficer i Salisbury 2018 och trots att landet blockerar fartygstrafik i Azovskasjön. Ryssland börjar släppas in i värmen igen. Det är nu vi måste fortsätta stå pall mot vår stora granne i öst - men regeringen verkar inte orka hålla i och hålla ut.

I det mönstret blir socialdemokraten Ola Möllers röst för att släppa in Ryssland i Europarådet igen en del i vad som under ytan nu utvecklar sig till ett bekant mönster. Det är en mycket farlig signal för vår säkerhet. Genom att släppa in Ryssland i värmen gör vi det så mycket kyligare för länder som Georgien och Ukraina. Ukrainas självständighet handlar om allas vår självständighet. Ukraina kommer nu i protest inte längre delta i rådets verksamhet. Det återstår att se om landet lämnar helt, vilket jag vill göra allt för att förhindra. Det är uselt agerande av Socialdemokraterna, och det kräver svar från högsta ort: håller ni gränsen mot Ryssland?

Detta är bara ett i raden av försök till upptining av relationen med Ryssland som vi ser från regeringens sida. Vi är många som minns när Margot Wallström 2018 pekade ut Östersjön som ett fredens hav där Nato och Ryssland beskrevs skapa misstro till varandra utan att nämna att hotet kommer från Ryssland och inte Nato. Regeringen nämner allt oftare också att Sverige bedriver en så kallad tvåspårspolitik gentemot Ryssland, där den menar att man å ena sidan kan främja handel och investeringar och å andra sidan kan bedriva en tuff sanktionspolitik. Det är bara det att Socialdemokraternas agerande i Europarådet nu visar att de inte bedriver ens en konsekvent sanktionspolitik gentemot Ryssland.

Regeringen klarar helt enkelt inte av den balansgång som tvåspårspolitiken kräver. Regeringen måste tydligare visa att Sverige står upp för den europeiska säkerhetsordningen och att det får långsiktiga konsekvenser om den bryts. Vi måste vara tydliga i våra liberala demokratiska värderingar och Sverige kan inte fortsätta bidra till en bilateralisering av relationen till Ryssland på det sätt som Socialdemokraterna nu gör. Regeringen går nu steg för steg Rysslands intressen till mötes - inte EU:s och inte Sveriges.

Kerstin Lundgren (C)
utrikespolitisk talesperson

Källa - 2019-07-01 12:53

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Undantagstillstånd
 2. Nato övning norge
 3. Demonstration NATO organisationer
 4. Menscertifiering
 5. Magnitskij-affären
 6. Försvaret värnkraft
 7. Militärövning gotland2017
 8. Angela merkel och trump nato
 9. Militärövning gotland2017
 10. Wallströmdoktrinen

Om Nato

Ska Sverige gå med i Nato? Följ nyhetsflödet från svensk media och den politiska debatten. Alla nyhter om Sveriges eventuella medlemskap i Nato.
Twitter Facebook Google+