Utredare Sverige kan agera militärt med andra länder

Senaste nyheterna om Nato

Utredare Sverige kan agera militärt med andra länder Senaste nytt om Nato

Utredare Sverige kan agera militärt med andra länder - Regeringsformen reser inga hinder för Sverige att "med militära medel agera gemensamt med annan stat", enligt ett betänkande som överlämnades till regeringen på onsdagen.

Det öppnar för samverkan med Finland vid "ett väpnat angrepp mot någon av staterna". Men också för militärt agerande med alla andra tänkbara länder, exempelvis med Natolandet USA.

- Min utredning handlar om försvarssamarbete generellt sett, i relation till regeringsformen, ingenting annat, säger justitierådet vid Högsta förvaltningsdomstolen Henrik Jermsten, ansvarig för betänkandet, till SvD.

Den övergripande slutsatsen är att det inte finns några direkta hinder för internationella försvarssamarbeten eftersom "regeringsformen inte specifikt tar sikte på frågan". Det i sin tur innebär inte att det skulle "saknas förutsättningar för sådant samarbete".

Det som måste uppfyllas är konstitutionella regler kring beslutsfattande och "kompetensfördelning mellan riksdag och regering"

"Bestämmelserna innebär bl. a. att riksdagens godkännande krävs i samtliga fall för insättande av försvarsmakten utom vid väpnat angrepp mot Sverige och för att hindra kränkning av landets territorium, då regeringen ensam kan fatta beslut".

En annan punkt handlar om hur det går till vid en "överlåtelse av beslutanderätt till utländska organ", till exempel om en utländsk makt med militär personal ska agera på svenskt territorium. Då ligger beslutet i riksdagen.

Utredningen tillsattes av regeringen förra hösten. Slutsatsen är alltså att det inte finns några hinder i regeringsformen, en av Sveriges grundlagar, för att agera militärt med andra länder. Det gäller både att ge militärt stöd på ett annat lands territorium, och att ta emot stöd från ett annat land på svensk mark. Förutsättningarna ser olika ut, men i båda fallen är det alltså förenligt med regeringsformen.

Försvarsminister Peter Hultqvist har tidigare gett uttryck för uppfattningen att utredningsuppdraget enbart handlar om att undersöka och analysera möjligheterna för ett fördjupat försvarssamarbete med Finland:

- Bakgrunden är en: samarbetet med Finland. Det finns ingen annan bakgrund till den här utredningen. Man ska alltså inte dra några vidare slutsatser av det hela, förklarade försvarsminister Peter Hultqvist vid en tidigare interpellationsdebatt i riksdagens med försvarsutskottets ordförande Allan Widman (L).

Men i utredningsdirektivet finns inget som avgränsar uppdraget i det avseendet. Juridiskt är det också en omöjlig ekvation -regeringsformen gör ingen skillnad på enskilda länder, det som gäller för ett land gäller även för alla andra, alltså "generellt" som utredaren Henrik Jermsten betonar för SvD.

Internt i försvarsdepartementet kallas utredningen också för "Natoutredningen" just av det skälet. Ett fördjupat försvarssamarbete kan ske i samverkan med Finland, men också med ett Natoland i Sveriges närområde eller med det största Natolandet USA.

Det gör också frågan känsligare för S-MP-regeringen. Om det nuvarande säkerhetsläget utvecklas i en annan riktning än den som råder för närvarande kan slutsatserna i betänkandet få en annan innebörd och tillämpning. På den punkten spelar det ingen roll att den politiska avsikten just nu är Finland.

För närvarande är det heller inte aktuellt med något försvarsförbund mellan Sverige och Finland. Båda sidor har deklarerat att det fortsatt är militär alliansfrihet som gäller, även om samarbetet mellan ländernas respektive försvar utvecklas vidare.

Källa - 2016-09-28 15:16

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Undantagstillstånd
 2. Nato övning norge
 3. Demonstration NATO organisationer
 4. Menscertifiering
 5. Magnitskij-affären
 6. Försvaret värnkraft
 7. Militärövning gotland2017
 8. Angela merkel och trump nato
 9. Militärövning gotland2017
 10. Wallströmdoktrinen

Om Nato

Ska Sverige gå med i Nato? Följ nyhetsflödet från svensk media och den politiska debatten. Alla nyhter om Sveriges eventuella medlemskap i Nato.
Twitter Facebook Google+