Wallström Nej till Natomedlemskap

Senaste nyheterna om Nato

Wallström Nej till Natomedlemskap Senaste nytt om Nato

Wallström Nej till Natomedlemskap - Regeringens utredning om Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten pekar på för- och nackdelar med ett svenskt Natomedlemskap utan att ta ställning till om Sverige bör gå med i försvarsalliansen.

Från borgerligt håll anser man att utredningen stödjer argumenten för ett svenskt Natomedlemskap.

Utrikesminister Margot Wallström (S) uppger att hon inte kan kommentera innehållet i utredningen förrän den presenteras officiellt.

I ett skriftligt uttalande konstaterar hon däremot att "svensk säkerhetspolitisk linje är välkänd och ligger fast. Säkerhetspolitiken bör vara långsiktig, stabil och värnad från tvära kast".

Utredaren, ambassadör Krister Bringéus, bedömer bland annat att ett svenskt Natomedlemskap sannolikt skulle öka Västs samlade konfliktavhållande förmåga i Östersjöregionen. Han bedömer också att Sverige behöver militärt stöd om landet blir indraget i en konflikt med Ryssland som rör Baltikum.

Samtidigt skriver Bringéus att ett svenskt Natomedlemskap kan leda till att Ryssland rustar upp runt Östersjön, att ett Natomedlemskap inte är en "genväg" för att lösa svenska försvarets brister och att en Natoansökan skulle leda till en politisk kris med Ryssland.

Wallström påpekar att utredningen är en "bred genomlysning" av alla Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten, till exempel med Finland.

"Det är värdefullt i en tid då omvärldsläget är oroligare än på länge", skriver hon.

Wallström pekar också på betydelsen av bredden av de säkerhetspolitiska instrument som Sverige har till sitt förfogande, som diplomati, medling, och förtroendeskapande åtgärder.

"Det är den främsta försvarslinjen", skriver hon.

Wallström anser att svaret på ökade spänningar i vårt närområde måste vara en trovärdig försvarsförmåga, mer politisk dialog och breda bilaterala och internationella samarbeten.

"Svaret är inte ett svenskt Nato-medlemskap. Den militära alliansfriheten tjänar oss väl och bidrar till stabilitet och säkerhet i norra Europa", skriver hon.

Källa - 2016-09-02 12:30

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Undantagstillstånd
 2. Nato övning norge
 3. Demonstration NATO organisationer
 4. Menscertifiering
 5. Magnitskij-affären
 6. Försvaret värnkraft
 7. Militärövning gotland2017
 8. Angela merkel och trump nato
 9. Militärövning gotland2017
 10. Wallströmdoktrinen

Om Nato

Ska Sverige gå med i Nato? Följ nyhetsflödet från svensk media och den politiska debatten. Alla nyhter om Sveriges eventuella medlemskap i Nato.
Twitter Facebook Google+