Björklund Belöna viktiga insatser med svenska ordnar

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Björklund Belöna viktiga insatser med svenska ordnar - Det är bara utländska medborgare och kungligheter som kan belönas med svenska ordnar - men det vill Liberalerna nu ändra på. Även SD vill att svenska medborgare som har gjort viktiga insatser för landet ska kunna tilldelas ordnar.

- Det finns så många människor som gör fantastiska insatser för vårt land. Det kan exempelvis vara musiker, forskare, poliser eller biståndsarbetare som gör insatser utöver det som förväntas, säger Liberalernas partiledare Jan Björklund, och tillägger att alla EU-länder delar ut den typen av utmärkelser till sina medborgare, utom Sverige.

Det skulle i sådana fall vara regeringen som gör bedömningen om vem som tilldelas en orden, enligt Björklund, och den skulle även kunna ges för ideellt arbete, tycker han.

- Jag tänker till exempel på flyktingmottagandet 2015 när många människor gjorde stora ideella insatser.

Han tycker att det finns två skäl till att återinföra ordnar.

- Det ena är att uppmärksamma dessa människor och deras insatser. Det andra är att de som uppmärksammas blir stolta och glada.

Fram tills för drygt 40 år sedan kunde den svenska kungen dela ut ordnar för att belöna svenskar och utlänningar för viktiga insatser för Sverige. Möjligheten togs bort efter att många svenskar vägrade ta emot en orden eftersom de uppfattade det dåvarande ordenssystemet som odemokratiskt.

- Det var en kvasiradikalism på 70-talet, säger Björklund som ändå kan förstå kritiken i ett längre historiskt perspektiv.

- Det är klart att på 1800-talet, då var det adeln som fick ordnar. Nu ska det ligga moderna värderingar bakom. Det ska vara insatser, och inte rang, som belönas.

Liberalerna och Sverigedemokraterna har separat lagt motioner för att riksdagen ska återinföra ett belöningssystem för svenskar som tjänat landet. I sina motioner pekar båda partierna på att kungen har fortsatt att dela ut ordnar till utländska medborgare. Den möjligheten behölls nämligen eftersom den dåvarande socialdemokratiska regeringen ansåg att "utdelandet av svenska ordnar kanske kan ha viss betydelse för Sveriges förbindelser med andra länder".

"Detta är orimligt då det finns många svenska hjältar som gjort stora insatser för Sverige i modern tid och som förtjänar det som en gång i tiden var Konungens högsta hedersbetyg", skriver Sverigedemokraternas Björn Söder i partiets motion.

Sedan drygt 20 år tillbaka kan även vissa ordnar tilldelas svenskar, men då bara medlemmar av kungahuset. I stället för en orden kan anställda i statlig tjänst, oberoende av position eller lön, redan i dag tilldelas utmärkelsen "För nit och redlighet i rikets tjänst".

Enligt Liberalernas motion har Försvarsmaktens ökande medverkan i internationella insatser, och en växande insikt om det stora värdet i att uppmärksamma personer som utsatt sig för stora faror i Sveriges tjänst, lett till att nya förtjänsttecken inrättats.

Ett exempel är Försvarsmaktens förtjänstmedalj, som instiftades 2008 och som i sin tur ersatte två andra medaljer som instiftades så sent som 1995. Försvarsmakten har också börjat ge ut medaljer till sårade i strid, vilket Liberalerna påstår har ett stort psykologiskt värde för de berörda.

Enligt ett riksdagsbeslut från 1974 kan svenska ordnar bara ges till utländska medborgare eller statslösa, som har gjort insatser för Sverige eller svenska intressen. Det enda undantaget är att kungen sedan 1995 kan tilldela Serafimerorden och Nordstjärneorden till medlemmar av det svenska kungahuset.

Förutom ordnarna finns det även medaljer som delas ut av kungen och som kan ges till både svenska och utländska medborgare. Dit hör exempelvis konungens medaljer i silver och guld samt Litteris et artibus. Regeringen delar också ut medaljer, som den för "För nit och redlighet i rikets tjänst".

Källa: Kungahuset. se

Källa - 2017-10-07 20:42

  Mest läst:
 1. Folkmordet i rwanda
 2. Ensamkommande gymnasiestudier
 3. Om det blir nyval
 4. Piska som i usa
 5. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Poeten mot fascismen
 8. Angela merkels efterträdare
 9. Bilda regering efter valet
 10. Flyktingkaravanen

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+