C topp vill kartlägga brottslingars bakgrund

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

C topp vill kartlägga brottslingars bakgrund - Riksdagsledamoten Staffan Danielsson (C) uppmanar till mer öppenhet kring nationalitet och födelseland i medias rapportering och vill att brottslingars bakgrund redovisas i myndigheternas statistik.

"Jag tycker att det är relevant och viktigt", skriver Danielsson på SvD Debatt.

Men hans ståndpunkt delas inte av Centerpartiet.

Staffan Danielsson (C) har tidigare argumenterat för att Sverige ska anpassa våra asylregler till övriga EU, exempelvis när det kommer till åldersbestämning.


Vill registrera nationalitet och bakgrund

I en debattartikel i onsdagens Svenska Dagbladet riktar riksdagsledamoten enligt egen utsago blicken mot ännu ett laddat område. Han anser det finnas "starka skäl som talar för ökad öppenhet när det gäller polisen och mediernas rapportering om brott". Danielsson vill också att justitieminister Morgan Johansson (S) ska ge Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att kartlägga brottslingar, genom att föra officiell statistik på kriminellas nationalitet och bakgrund.
"Jag tycker att det är relevant och viktigt att verkligheten redovisas i officiell statistik, inte minst i tider med växande migration. Det ger underlag för diskussion och för att det brottsförebyggande arbetet ska kunna bedrivas på bästa sätt", skriver Danielsson.


"Kontraproduktiv mörkläggning"

Sedan 1994 redovisas inte medborgarskap i den officiella kriminalstatistiken, även om Kriminalvården fortfarande redovisar utländska medborgare som avtjänar straff i Sverige och deras nationalitet. Sedan 2001 är man enligt svensk lag också förbjuden att registrera etniskt ursprung, exempelvis födelseland, något Staffan Danielsson alltså vill ändra på.

"Jag menar att den svenska "mörkläggningen", som tillkommit i de bästa avsikter, där verkligheten till vissa delar inte redovisas snarast är kontraproduktiv. Det vill säga, ju mindre statistik som redovisas, och ju mindre polis och medierna redovisar signalement och bakgrund för grova brottslingar, desto fler medborgare tror snart att nästan alla brott i Sverige begås av andra än infödda svenskar vilket ju är helt fel", skriver C-toppen i SvD och fortsätter:

"Dessutom driver myndigheters och mediers tystlåtenhet allt fler att söka sig till alternativa medier av ofta mycket blandad kvalitet, samtidigt som förtroendet för medierna minskar eftersom många upplever att de inte är betrodda att få relevant information. "


Centerpartiet: "Inte upp till oss politiker"

Anders W Jonsson, Centerpartiets vice ordförande och gruppledare i riksdagen, säger till Aftonbladet att de förslag som Staffan Danielsson lägger fram är hans personliga åsikter och inget som partiet har haft uppe för behandling.

- Alla riksdagsledamöter är fria att göra alla utspel de vill, vare sig det gäller kriminalitet, att legalisera cannabis eller införa dödsstraff, sen är det en annan sak vad Centerpartiet tycker, säger Anders W Jonsson.

- Vi har haft en väldigt stor diskussion om hur man ska minska kriminalitet och brottslighet, men det är inte upp till oss politiker att bestämma var eller hur forskare och myndigheter ska söka efter orsakerna till allvarliga samhällsproblem.

Jonsson säger också att det visat sig vara dåligt att registrera och koppla ihop kriminalitet med nationalitet och exemplifierar med att finska medborgare under 70-talet var överrepresenterade i brottsstatistiken.

- Det hade inget att göra med att de var från Finland utan berodde på socioekonomiska faktorer. Och det vet man redan, att socioekonomiskt utsatta grupper har en högre benägenhet att begå brott. Sen ska man inte glömma bort att kriminalitet och och våldsbrott har minskat under loppet av en femtioårsperiod och fortsätter att minska samtidigt som vi har en hög invandring.

Källa - 2016-08-09 23:44

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Folkmordet i rwanda
 2. Ensamkommande gymnasiestudier
 3. Om det blir nyval
 4. Piska som i usa
 5. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 6. Björklund flossar
 7. Kuratorn mobulbostäder MKB
 8. Poeten mot fascismen
 9. Angela merkels efterträdare
 10. Bilda regering efter valet

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+