C vill se lösning för ensamkommande

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

C vill se lösning för ensamkommande - Nu har regeringens lagförslag nått riksdagen. För att de rödgröna ska få igenom förslaget måste Centern rösta ja.

- Vi vill hitta en lösning för dem som var minderåriga när de kom och som har drabbats av långa handläggstider, och det här är det förslag som finns, säger Johanna Jönsson (C).

Trots Lagrådets skarpa kritik mot det nya lagförslaget, som ska ge unga ensamkommande en möjlighet att stanna, har regeringen nu lagt fram en omarbetad version till riksdagen. Det är i princip samma förslag som skickades till Lagrådet som nu nått riksdagens bord, men vissa justeringar och förtydliganden har gjorts.

- Vi har inväntat just det här för att se hur mycket av luckorna man har täppt igen. Nu ska vi analysera förslaget och sedan ta beslut i riksdagsgruppen, säger Johanna Jönsson, Centerpartiets migrationspolitiska talesperson.

I realiteten är Centerpartiet bekanta med vad som står i det nya lagförslaget. Efter att regeringens första version skickades ut till remissinstanserna och Lagrådet har kontakter förts mellan regeringspartierna och Centerpartiet.

- Vi har svarat på frågor, och pratat med Lars Westbratt som är ansvarig statssekreterare hos migrationsministern för att förtydliga det vi har sagt offentligt, säger Johanna Jönsson.

Regeringen behöver Centerpartiets röst i riksdagen för att få igenom förslaget, och har därför lyssnat till kritiken som partiet har framfört.

- Det har varit en lite konstig situation. Vi har i praktiken förhandlat med Socialdemokraterna för Centerns räkning i förhandlingarna för att få fram det här förslaget, säger en MP-källa.

Förändringarna som redan fanns med i det förslag som skickades till Lagrådet består främst i att uppehållstillstånd får beviljas även när personens identitet är oklar. Dessutom ska det tillfälliga uppehållstillståndet vara möjligt att kombinera med arbete, vilket har varit en viktig poäng i Centerpartiets kritik.

- Vi instämmer i mycket av den kritik som kom fram både i remissrundan och från Lagrådet. Det har funnits många hål och brister och att ändra gymnasielagen är inte ett sätt vi hade valt från början. Men samtidigt har vi en vilja att se till att minderåriga unga som har fått vänta länge inte ska få lida, säger Johanna Jönsson.

Förslagen i propositionen beräknas kosta 700 miljoner kronor extra redan 2018, vilket ska gå till kommunernas flyktingmottagande, studiemedel och ärendehandläggning hos Migrationsverket och i domstol.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018 och riksdagen ska rösta om förslaget den 4 juni.

En utlänning som har fått, eller annars skulle få, ett beslut om utvisning ska kunna beviljas tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå om bland annat dessa kriterier är uppfyllda:

Utlänningens första ansökan om uppehållstillstånd ska ha registrerats hos Migrationsverket den 24 november 2015 eller tidigare.

Beslutet om utvisning ska ha fattats 15 månader eller senare från registreringsdatumet men tidigast den 20 juli 2016.

Beslutet om utvisning ska ha fattats när utlänningen är 18 år eller äldre.

Utlänningen ska studera eller ha för avsikt att studera i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan, på heltid en annan motsvarande utbildning eller på heltid på en sammanhållen yrkesutbildning inom komvux eller särvux.

Vd, chefredaktör och ansvarig utgivare: Fredric Karén

Politisk chefredaktör: Tove Lifvendahl

Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Maria Rimpi

Chef SvD Nyheter: Maria Sundén Jelmini

Chef SvD Näringsliv: Daniel Kederstedt

Chef SvD Kultur: Lisa Irenius

Postadress Svenska Dagbladet, 105 17 Stockholm

Besök Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm

Organisationsnummer 902004-3619

Telefon Kundväxel +46 8 618 02 20

Telefon Växel +46 8 13 50 00

Källa - 2018-04-19 14:09

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Folkmordet i rwanda
 2. Ensamkommande gymnasiestudier
 3. Om det blir nyval
 4. Piska som i usa
 5. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 6. Ulf kristersson stärk gränsen
 7. Kuratorn mobulbostäder MKB
 8. Poeten mot fascismen
 9. Angela merkels efterträdare
 10. Bilda regering efter valet

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+