Det är inte ett upprop för obegränsad invandring

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Det är inte ett upprop för obegränsad invandring - Juluppropet är en väl definierad uppmaning och på intet sätt ett upprop för obegränsad invandring. Det handlar om villkoren för dem som redan är här, skriver Karin Wiborn och Lasse Svensson, Sveriges kristna råd, i en slutreplik.

Juluppropets tre krav till regeringen engagerar många, däribland Helena Rivière (SvD Debatt 27/11). En del påstår att vi vill återgå till situationen 2015 då mer än 160000 asylsökande sökte sig till Sverige. Vissa känner oro för detta, vilket kan vara förståeligt, men det måste finnas ett sätt att vara human och samtidigt kontrollera situationen. De allmänna mänskliga rättigheterna gäller alltid, inte bara när det passar oss.

Vi ser på nära håll hur den tillfälliga asyllagen försvårar barn och ungas situation, liksom rätten till familjeåterförening. När den tillfälliga lagen presenterades var samtliga remissinstanser starkt kritiska. All samlad kunskap visar att tillfälliga uppehållstillstånd, liksom svårigheter att återförenas med sin familj, orsakar stort personligt lidande och leder till psykisk ohälsa samt försämrar förutsättningarna för etablering. Vi menar att Sverige har potential att stå upp för mänskliga rättigheter och en migrationspolitik som underlättar en snabbare etablering vilket hela samhället har att tjäna på. Trygghet och familjeliv bidrar inte bara till mindre personligt lidande, det är också en bättre samhällsekonomisk lösning.

Vi skuldbelägger inte politiker, utan känner både sympati och empati med den som ska fatta svåra och komplexa beslut och som har till uppgift att arbeta för det bästa för så många som om möjligt. Men politiker har ett särskilt ansvar att argumentera för och se till att människors grundläggande rättigheter tillgodoses även i utsatta situationer.

generalsekreterare Sveriges kristna råd

kyrkoledare Equmeniakyrkan, ordförande Sveriges kristna råd

Källa - 2016-12-29 12:59

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Folkmordet i rwanda
 2. Ensamkommande gymnasiestudier
 3. Om det blir nyval
 4. Piska som i usa
 5. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Poeten mot fascismen
 8. Angela merkels efterträdare
 9. Bilda regering efter valet
 10. Flyktingkaravanen

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+