En bättre lösning finns för de ensamkommande

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

En bättre lösning finns för de ensamkommande - Efter Lagrådets nedgörande kritik torde regeringens förslag om uppehållstillstånd för ensamkommande ha små utsikter att nå riksdagen. Men det finns en bättre och enklare lösning, skriver Christina Rogestam och Lennart Widing.

Ingen svensk regering har någonsin fått så nedgörande kritik från Lagrådet som regeringen Löfven med förslaget om att ungdomar som, efter en väntetid på beslut i minst 15 månader, fått eller riskerar avslag på sin asylansökan skall kunna stanna för gymnasiestudier eller arbete. Förslaget skulle, om det blir tillfällig lag, bli svårt att tillämpa. Riskerna för godtycklighet i beslutsfattandet är tydliga. Och rättsosäkerheten vid tillämpningen av den tillfälliga lag som stiftades för två år sedan är redan betydande. Det nya förslaget riskerar att göra ont värre.

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Samtidigt finns det ett humanitärt problem som anständigtvis måste lösas. 24 november-beslutet för två år sedan betyder att Sverige använder EU:s lägsta godtagbara regelsystem. Detta har drabbat de asylsökande som sökte sig hit i förvissning om att Sverige skulle behandla deras ansökan som ett av de generösaste länderna i Europa. Många av dessa asylsökande har först nyligen fått sina avslagsbeslut. Andra väntar fortfarande. Speciellt hårt har gruppen ensamkommande ungdomar drabbats. Detta beror inte på dem själva. Den svenska byråkratin har helt enkelt inte klarat sina arbetsuppgifter inom rimlig tid.

Det är till yttermera visso uppenbart att åtskilliga beslut fattats på lösliga grunder. Migrationsverket har slentrianmässigt skrivit upp åldern på ensamkommande unga. Och när det blev uppenbart för allt fler att åldersbedömningarna var just slentrianmässiga och osäkra bestämdes om tester. Efter hand har dessa tester utsatts för en massiv vetenskaplig kritik. Åtskilliga av dessa tester har underkänts när de prövats av andra sakkunniga än de som Rättsmedicinalverket kunna erbjuda. Rättsosäkerheten har satts i system i det svenska samhället.

Svensk lagstiftning skiljer hårt mellan ungdomar under 18 år och vuxna. Det är rimligt. Men förutsättningen är givetvis att ärendet prövas i anslutning till asylansökan och att eventuella tester görs då. De flesta av ungdomarna som kom 2015 var sannolikt 15-17 år. Hade deras ärende prövats då skulle de fått uppehållstillstånd. Nu hotas de av utvisning. Och de har drabbats av en särlösning som i varje fall från början påstods vara tillfällig. Som tillfällig särlösning vanns majoritet i riksdagen.

I själva verket står vi inför en ny baltutlämning som skulle skapa svåra sår på den svenska samhällskroppen. Det handlar om att utvisa tiotusentals som rotat sig i det svenska samhället, talar god svenska, jobbar hårt i skolan med sikte på en framtid i Sverige. Och för de allra flesta gäller att de helt enkelt inte kan dokumentera sin identitet hur gärna de än vill. Många är födda i Afghanistan men har vuxit upp i Iran utan att vara registrerade i landet. Kravet på dokument blir ett moment 22.

Det är alltså detta humanitära eller moraliska dilemma som regeringen försöker lösa med det så kallade gymnasieförslaget. Efter Lagrådets granskning torde förslaget ha små utsikter att nå riksdagen. Det finns en bättre och enklare lösning.

I stället för att öka rättsosäkerheten än mer genom tillfälliga ändringar i den tillfälliga lagen är det en enklare lösning att gå tillbaka till den lag, rättstillämpning och praxis som gällde hösten 2015. Och att för de ensamkommande som ansökte om asyl senast den 24 november 2015 göra bedömningar om deras möjlighet att få uppehållstillstånd så som det skulle ha gjorts om deras ansökningar avgjorts hösten 2015.

Ett sådant förfarande är inte en amnesti - det är att rätta till några av de mänskliga tragedier som beslutsfattarnas senfärdighet och myndigheternas oförmåga att klara sitt jobb den hösten skapade.

Christina Rogestam
generaldirektör Statens Invandrarverk 1988-1993

Lennart Widing
hovpredikant

Källa - 2018-04-03 18:00

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Folkmordet i rwanda
 2. Ensamkommande gymnasiestudier
 3. Om det blir nyval
 4. Piska som i usa
 5. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 6. Ulf kristersson stärk gränsen
 7. Kuratorn mobulbostäder MKB
 8. Poeten mot fascismen
 9. Angela merkels efterträdare
 10. Bilda regering efter valet

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+