EU länderna vill köpa sig ur krisen

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

EU länderna vill köpa sig ur krisen - EU-länderna vill följa upp deportationen av flyktingar till Turkiet med nya återvändaravtal med Afghanistan och Libyen. Avtalen kan få stor betydelse för Sverige, men den afghanska regeringen agerar nu för att få största möjliga ersättning.

Sedan gränserna i Europa blivit allt mer slutna agerar EU-kommissionen för att medlemsländerna ska kunna köpa sig ut ur flyktingkrisen.

En första delbetalning har redan gjorts till den turkiska regeringen som ersättning för att båtflyktingar nu skickas från Grekland till Turkiet.

Den italienska regeringen har nyligen föreslagit att EU-länderna också köper sig fria från flyktingvågen från Libyen. Det kan ske genom att det europeiska biståndet ökar till en rad afrikanska länder i utbyte mot ökad kontroll över flyktingtrafiken över Medelhavet.

Samtidigt söker EU-kommissionen en uppgörelse med regeringen i Kabul i hopp om att 80 000 asylsökande afghaner ska kunna skickas tillbaka från Europa till Afghanistan "inom en nära framtid".

Enligt den svenska EU-kommissionären Cecilia Malmström måste ett stort antal asylsökande afghaner räkna med att senare i år bli avvisade till sitt hemland.

Det är dock osäkert om avvisningarna kommer att kunna verkställas. Regeringen i Kabul är ovillig att återta avvisade afghaner som under många år levt i exil i Iran.

Enligt ett hemligt dokument från EU-kommissionen som refereras av brittiska Daily Telegraph bör medlemsländerna sätta hårt mot hårt när de förhandlar med Afghanistan om återvändaravtal.

Bland de länder som förhandlar om sådana avtal märks Sverige, Storbritannien och Tyskland.

Enligt dokumentet bör EU-kommissionen hota att minska det europeiska biståndet till Afghanistan, ett bistånd som idag motsvarar 40 procent av landets samlade bruttonationalprodukt.

EU-biståndet till Afghanistan väntas uppgå till 1,4 miljarder euro fram till 2020. Det omfattar allt från landsbygdsutveckling och sjukvårdsprojekt till utbildningsinsatser och åtgärder mot narkotikamissbruk.

I utbyte mot ett europeiskt återvändandeavtal är EU-kommissionen redo att erbjuda Afghanistan ett stort antal stipendier så att afghanska ungdomar får möjlighet att läsa på europeiska universitet.

EU-kommissionen är också beredd att erbjuda utbildning och sjukvård till alla de asylsökande afghaner som tvingas återvända till sitt hemland.

I fjol sökte 176 000 afghaner asyl i EU-länderna. Av dem sökte en knapp fjärdedel asyl i Sverige.

Källa - 2016-04-20 17:01

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Folkmordet i rwanda
 2. Ensamkommande gymnasiestudier
 3. Om det blir nyval
 4. Piska som i usa
 5. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 6. Ulf kristersson stärk gränsen
 7. Kuratorn mobulbostäder MKB
 8. Poeten mot fascismen
 9. Angela merkels efterträdare
 10. Bilda regering efter valet

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+