Flyktingfrågan måste lösas inom EU.

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Flyktingfrågan måste lösas inom EU. - Våren närmar sig. Och med den högsäsongen för flyktingsmuggling över Medelhavet. Trots EU:s flyktingavtal med Turkiet kom 365 000 personer till Europa i skrangliga båtar i fjol. Merparten tog sig den svåra rutten från Libyen. 5 000 personer drunknade på vägen. Det gör 2016 till det värsta året hittills sett till antalet omkomna under flyktförsök till Europa.

"Detta måste få ett stopp", sade statsminister Stefan Löfven (S) i riksdagens EU-nämnd i onsdags. Han diskuterade sedan saken med sina kollegor i EU vid fredagens informella toppmöte på Malta.

Sällan har unionsländerna varit så eniga i en fråga som rör EU:s flyktingpolitik.

Det finns farhågor om att flyktingströmmen ska öka på nytt och åter ge kris i unionen. Därför diskuterade EU-ledarna möjligheter att sluta avtal med libyska myndigheter om att stoppa flyktingsmugglare och upprätta läger för flyktingar inne i Libyen. På papperet är det en lockande lösning med potential att rädda många liv. Kruxet är att den libyska regeringen saknar full kontroll över landets territorium. En kamp om makten pågår och säkerhetsläget är allt annat än gott. Så hur ska de svaga libyska myndigheterna kunna garantera flyktingarnas säkerhet?

EU-ledarna tänker sig att den frågan ska lösas i samarbete med FN:s flyktingorgan UNHCR. Dessutom planeras riktade åtgärder för att stärka den libyska kustbevakningen. Likväl kvartstår risken att flyende människor bara blir än mer hopplöst fast i ett krigsområde. Visst har det talats om möjligheter att söka asyl inom EU från flyktinglägren i Libyen. Men faktum är att unionen i dagsläget inte ens tar emot flyktingar från de turkiska lägren såsom avtalats i överenskommelsen med regeringen i Ankara.

Det senare ger förstås EU små möjligheter att förmå Turkiet att ta tillbaka fler flyktingar från Grekland. Flyktingöverenskommelsen var annars ett tungt ämne när Tysklands förbundskansler Angela Merkel träffade Turkiets president Recep Tayyip Erdogan i torsdags. Men Erdogan fokuserade gärna på andra saker. Det gick inte att ta miste på hans önskan att framställa besöket som en markering av stöd till förd politik. Problematiskt nog med tanke på förföljelsen av oppositionella och Erdogans försök att stärka sin egen makt.

EU borde sätta ännu hårdare press på Turkiet, men har i praktiken små möjligheter. Erdogan har redan hotat att säga upp flyktingavtalet vid flera tillfällen och lär fortsätta med denna utpressningstaktik. En ny flyktingkris skulle förstärka unionens tendenser till splittring och kunna påverka utgången i flera kommande val. Inte minst Merkel är hårt pressad i flyktingfrågan inför det tyska valet i höst.

I nuläget finns få alternativ till att värna flyktingavtalet med Turkiet och försöka teckna ett nytt med Libyen. Men på sikt krävs fortfarande ett avtal om jämnare fördelning av asylsökande inom unionen. Utan ett sådant lär flyktingfrågan gång på gång fortsätta att försvåra det politiska samarbetet i EU.

Källa - 2017-02-06 00:01

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Folkmordet i rwanda
 2. Ensamkommande gymnasiestudier
 3. Om det blir nyval
 4. Piska som i usa
 5. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 6. Ulf kristersson stärk gränsen
 7. Kuratorn mobulbostäder MKB
 8. Poeten mot fascismen
 9. Angela merkels efterträdare
 10. Bilda regering efter valet

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+