FN Många har det bättre men inte alla

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

FN Många har det bättre men inte alla - Den genomsnittliga mänskliga utvecklingen har förbättras avsevärt i alla delar av världen de senaste 25 åren - trots en befolkningsökning på två miljarder. Människor lever längre, färre är undernärda och fler barn går i skola. Men framstegen omfattar inte alla.

En av tre människor i världen fortsätter att leva i låga nivåer av mänsklig utveckling, enligt FN:s Human Development Index (HDI). Varje minut tvingas i genomsnitt 24 personer fly från sina hem. Luftföroreningar tar 18 000 liv varje dag. Och varannan sekund gifts en flicka bort innan det att hon har fyllt 18 år.

Rapporten konstaterar att en del grupper drabbas oproportionerligt hårt av utanförskapet när det gäller utveckling. Längst bak står bland annat etniska minoriteter, ursprungsbefolkningar, flyktingar och migranter. Deras möjlighet till mänsklig utveckling hindras av ojämlikhet, diskriminering, sociala normer, fördomar och intolerans.

Många kvinnor nekas fortfarande möjligheter och den egenmakt som krävs för att de ska kunna förverkliga sitt livs fulla potential. Kvinnor väntas leva längre än män i alla regioner, men de har samtidigt ett lägre förväntat HDI-värde än män. Mest skiljer det sig i Sydasien, 20 procent.

För att ge en bild av utvecklingen i världen som inte bara bygger på ekonomiska fakta, utan även omfattar saker som hälsovård och utbildningsnivå, kommer FN:s utvecklingsprogram UNDP varje år med sin "Human Development Report". I år presenteras den i Stockholm.

"Vi lägger för mycket fokus på det nationella genomsnittet, som ofta döljer enorma variationer i människors liv. För att förbättra situationen måste vi inte bara undersöka närmare vad som uppnåtts, utan också vem som har uteslutits och varför", säger rapportens huvudförfattare Selim Jahan.

Sedan 1990 har FN:s utvecklingsorgan UNDP varje år presenterat en rapport om mänsklig utveckling, "Human Development Report". Den belyser specifika frågor som är av stor vikt för hållbar utveckling och fattigdomsminskning.

Mänsklig utveckling handlar om att höja människors livskvalité och ge en bredare bild av utveckling än ekonomisk tillväxt. Med begreppet som utgångspunkt läggs fokus på människor och deras valmöjligheter.

2015 hade världen uppnått en del av det som sågs som svåra utmaningar för 25 år sedan. Trots att världens befolkning har ökat från 5,3 miljarder 1990 till 7,3 miljarder 2015, har över en miljard människor tagit sig ur extrem fattigdom, 2,1 miljarder fått tillgång till förbättrad sanitet och över 2,6 miljarder fått tillgång till en bättre vattenkälla, enligt Human Development Report 2016.

Förekomsten av hiv, malaria och tuberkulos minskade 2000-2015. Andelen platser som innehas av kvinnor i parlament ökade till 26 procent 2016.

Samtidigt är en av nio personer i världen hungrig, och en av tre undernärd. Omkring 15 miljoner flickor blir bortgifta innan 18 års ålder. Varje dag dör 18 000 personer av luftföroreningar. Varje minut tvingas i genomsnitt 24 personer lämna sina hem.

Källa: Human Development Report 2016

Källa - 2017-03-21 15:00

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Folkmordet i rwanda
 2. Ensamkommande gymnasiestudier
 3. Om det blir nyval
 4. Piska som i usa
 5. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 6. Björklund flossar
 7. Kuratorn mobulbostäder MKB
 8. Poeten mot fascismen
 9. Angela merkels efterträdare
 10. Bilda regering efter valet

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+