För ett bättre 2017

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

För ett bättre 2017 - Sigmund Freud skriver i essän "Vi vantrivas i kulturen" (1932) att civilisationens hörnstenar är skönhet, ordning och hygien. De gör oss till människor och håller oss borta från begärets och aggressionernas dunkla drifter:

"Var och en som är mottaglig för konst vet att högt skatta detta som en källa för lust och tröst. Dock förmår den milda narkos, i vilken konsten försätter oss, icke skänka mer än en tillfällig tillflykt undan det hårda livet och är icke stark nog att förmå oss glömma ett verkligt elände. "

Tanken var att det moderna samhället krävde självdisciplin för att begäret och aggressionen skulle hanteras. Och det verkliga eländet skulle vara att samtidigt som individen bara blir friare blir hon alltmer hämmad. Nåja, kanske inte alla rätt kan vi konstatera. Många agerar ut trots modernitet, så låt inte Freud locka oss att gräva djupare där vi står. För vi bor i moderniteten och till exempel den otyglade destruktionen av Aleppo, berättar mer än vi vill veta om "aggressionernas dunkla drifter".

Så låt oss i stället sätta ihop den önskelista vars uppfyllande skulle innebära att "Vi trivas bättre i kulturen" 2017.

1. Populismen

Omotiverade, och grundade, beskyllningar om populism har blivit en plåga för alla som konsumerar medier. Populister utmanar etablissemanget om hegemoni och makt. Därför finns en outsinlig drift, hos dem som för tillfället huserar i de centrala zonerna, att tillbakavisa utmanarna. Förutsägbarheten i spelet om problemformuleringsprivilegiet är bedövande trist. Tagga ner.

2. Kränkthetskulturen

Ett modernt försök att hålla oss borta från otyglad aggression är att hävda kränkthet. Om jag blir arg, jo vi blir ju fortfarande det, så har det blivit fashionabelt att hävda att det är den andres fel. Felet är inte att jag är arg, felet är att medmänniskan varit ofin och kränkt mig. Visserligen har Sigmund Freud rätt i att vi måste tygla våra aggressioner. Men detta sätt börjar bli tröttsamt. För alla i kulturen.

3. Immigrationen

Sverige har tagit emot många flyktingar. En del får stanna, inte alla. En del är välutbildade, andra inte. En del har goda intentioner, andra är mindre tydliga på den punkten. Alla leden har lett till ett oändligt antal beskyllningar och gräl. Här skulle det kännas oändligt skönt med besinning. Sverige är och kommer att fortsätta vara ett invandringsland. Av detta följer både möjligheter och problem. Gilla läget.

4. Public service

Ja public service, egentligen handlar det om Sveriges Television. Det vore så klädsamt om vi nästa år fick se mindre av skattefinansierad lättunderhållning. Underhållning säljer sig själv; vi vill alla ha kul och brukar själva leta upp det roliga. Vi skulle trivas betydligt mycket bättre med en tv i allmänhetens tjänst, som koncentrerade sig på välgjord drama och unika dokumentärer. Tack.

5. Paternalismen

I dessa tider av reella orosmoment finns alltför många som utifrån en aggregerad självbild får för sig att just deras bastion är anständighetens sista utpost i Sverige. Därför ägnas tiden och mödan åt att ta andra i örat, utifrån en märklig inställning att debatt innebär att meningsmotståndare ska ändra sig. Eller hålla tyst. Sluta gärna med det. Det skulle sänka vantrivselnivån avsevärt.

6. Oppositionen

DÖ är död, så begrav denna sorgliga överenskommelse för gott. Demokratin behöver en aktiv opposition som vid varje givet tillfälle försöker få igenom så mycket som den kan. Att surra fast regeringen Löfven vid Vänsterpartiet, i hopp om att det ska gå så rejält åt skogen att valet 2018 blir en borgerlig promenadseger, är direkt illojalt mot väljarna. I en situation där snabb befolkningsökning sätter bostads- och arbetsmarknaderna under press behövs marknadsliberala reformer. Nu, inte senare.

Våra läsare tillönskas ett riktigt gott och civiliserat 2017!

LEDARREDAKTIONEN

Källa - 2016-12-31 07:30

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Folkmordet i rwanda
 2. Ensamkommande gymnasiestudier
 3. Om det blir nyval
 4. Piska som i usa
 5. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 6. Ulf kristersson stärk gränsen
 7. Kuratorn mobulbostäder MKB
 8. Poeten mot fascismen
 9. Angela merkels efterträdare
 10. Bilda regering efter valet

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+