Idalagården blir flyktingboende

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Idalagården blir flyktingboende - Planerna på flyktingboende är långt framskridna. En ansökan om bygglov för ombyggnaden var uppe för beslut på torsdagen, och den bifölls.

- Det vi hade att ta ställning till var den strikta frågan om tillfälligt bygglov, och vi såg inga hinder. Det blev en del diskussioner med anledning av protesterna. Det finns partier som haft funderingar om andra lokaler, men det var ett strikt myndighetsbeslut som skulle tas, säger byggnadsnämndens ordförande Björn Abelson (S).

- Oron för att 4H-verksamheten inte ska kunna vara kvar delar vi inte, fortsätter han.

När Idalagården byggs om förlorar 4H sin tillgång till kök och toalett, vilket innebär att verksamheten inte kan fortsätta. Kan du lova att de kompenseras?

- Jag vågar inte lova någonting, men det är en självklarhet att 4H ska vara kvar. Vi ska lösa detta, jag tar upp det på nästa arbetsutskott i kommunstyrelsen, säger Björn Abelson.

Idalagården står i dag tom, men enligt bybor som protesterat mot planerna på flyktingboende beror det på att kommunen successivt har höjt hyrorna. Det har gjort det omöjligt för såväl privata aktörer som för föreningar att hyra in sig.

Bakgrunden till varför gården står tom är enligt Björn Abelson ett tidigare beslut fattat av kultur- och fritidsnämnden. Enligt beslutet är man inte beredd att satsa de pengar som behövs för att Idalagården ska bli brandsäker som stor samlingslokal för över hundra personer och därmed bli den förenings- och samlingslokal som många bybor hävdat att de vill ha.

Källa - 2017-02-17 13:22

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Folkmordet i rwanda
 2. Ensamkommande gymnasiestudier
 3. Om det blir nyval
 4. Piska som i usa
 5. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 6. Ulf kristersson stärk gränsen
 7. Kuratorn mobulbostäder MKB
 8. Poeten mot fascismen
 9. Angela merkels efterträdare
 10. Bilda regering efter valet

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+