IMF varnar för svensk skuldsättning

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

IMF varnar för svensk skuldsättning - Sverige har en fortsatt god ekonomisk utveckling men bör ta itu med hushållens växande skuldsättning. Finanspolitiken är väl balanserad och Riksbanken bör fortsätta stimulera tills inflationen når målet. Det konstaterar IMF-styrelsen efter att ha avslutat artikel IV-konsultationen med Sverige.

IMF spår att Sveriges BNP ökar 3,4 procent i år och 2,4 procent nästa år. I oktoberprognosen spåddes en BNP-ökning på 3,6 procent i år och 2,6 procent nästa år.

IMF noterar att Sverige upplever en stark ekonomisk utveckling. Sysselsättningen ökar och arbetslösheten har tryckts ned till cirka 7 procent. Kärninflationen (HIKP-baserat) har stigit betydligt och inflationsförväntningarna rört sig närmare Riksbankens mål.

Boprisökningarna har dämpats, vilket kan återspegla de högre nivåer som uppnåddes hösten 2015 tillsammans med förväntningarna om de nya amorteringskraven från juni 2016.

"Inte desto mindre ligger bostadspriserna cirka 40 procent över 20-årssnittet relativt inkomsterna, och dyrt boende har resulterat i att en växande andel av nya låntagare skuldsätter sig högt relativt sina inkomster", skriver IMF.

Budgetunderskottet väntas vara litet i år och nästa år trots kostnader för migration och satsningar på utbildning och arbetsmarknad. Där krävs dock mer.

"Trots gynnsamma förhållanden på arbetsmarknaden så tar det fortsatt lång tid att få nyanlända i arbete, och arbetslösheten är hög bland låtutbildade arbetare som har fötts utomlands", skriver IMF.

Valutafonden uppmanar till en balanserad policy för att behålla en solid tillväxt. Det bör inkludera att få inflationen tillbaka till målet för att ge penningpolitiken manöverutrymme för framtida nedgångar, att dämpa uppgången på bostadsmarknaden och riskerna med hushållens skuldsättning, att säkra motståndskraften i finanssektorn och att skynda på integrationen av flyktingarna.

IMF välkomnar uppgången i inflationsförväntningarna som en tydlig signal om Riksbankens åtagande att nå målet. Valutafonden rekommenderar att penningpolitiken förblir expansiv under en tid givet utsikterna att inflationen stiger endast gradvis.

"Styrelsen ansåg att ett borttagande av stimulanser bör invänta bekräftelse på en varaktig uppgång i inflationen, medan större stimulanser skulle vara lämpligt om inflationen eller inflationsförväntningarna skulle försvagas", skriver IMF.

Samtidigt bör myndigheterna noga bevaka effekterna av de negativa räntorna på finansmarknaden och bankernas lönsamhet, även om finanssektorn bedöms vara i gott skick.

För att dämpa uppgången i bostadspriserna rekommenderas reformer för ökat markutbud för byggande, att fasa ut ränteavdragen och även hyresregleringarna (men med hänsyn taget till sårbara hushåll).

"Med en skuldsättning hos hushållen som troligen fortsätter stiga på medellång sikt betonade styrelsen behovet av att stärka makrotillsynen genom att i rätt tid införa ett skuldkvotstak", heter det.

IMF välkomnar förändringarna i överskottsmålet och uppmanar till att använda finanspolitiskt utrymme till att öka integrationen av nyanlända, samt upprepar rekommendationen om ökad flexibilitet i ingångslönerna.

Källa - 2016-11-17 15:25

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Folkmordet i rwanda
 2. Ensamkommande gymnasiestudier
 3. Om det blir nyval
 4. Piska som i usa
 5. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Poeten mot fascismen
 8. Angela merkels efterträdare
 9. Bilda regering efter valet
 10. Flyktingkaravanen

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+