KD Lidingö Riksdagen skyfflar över problem på oss

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

KD Lidingö Riksdagen skyfflar över problem på oss - Riksdagens ledamöter gör det lätt för sig då de ålägger kommunerna
att ordna bostäder, svenskundervisning, socialtjänst och skola åt dem som kommer till Sverige, skriver Carl-Johan Schiller (KD) och Thomasine von Essen (KD).

Flyktingkrisen är en av de största utmaningarna i vår tid. Sveriges riksdag fattar en mängd beslut till följd av detta. Beslut som får stora konsekvenser när de ska verkställas praktiskt ute i kommunerna. Som kommunpolitiker är det vår främsta uppgift att värna våra medborgare. Vi känner en stor frustration över att det saknas ett helhetsgrepp från riksdagens sida och att vi förväntas lösa problemen utan att ha fått vara delaktiga i beslutsprocessen. Det behövs en diskussion om vilka åtaganden kommunerna numera förväntas ha. Vi efterlyser en övergripande plan för hur vi ska prioritera.

I dag gör riksdagens ledamöter det lätt för sig då de ålägger kommunerna att ordna bostäder, svenskundervisning, socialtjänst och skola åt dem som kommer till Sverige. Vi, liksom alla andra kommunpolitiker, vill göra ett bra arbete för våra invånare men det är inte möjligt när riksdagens direktiv är otydliga och kostnaderna ökar dramatiskt. Den politik som förs är vare sig hållbar eller ansvarsfull. Det är inte de nyanlända, som har flytt för sina liv, som ska klandras när systemet nu havererar, utan det är våra beslutsfattare. Den förda politiken måste anpassas.

Den 1 mars trädde den så kallade anvisningslagen i kraft. Den reglerar kommunernas skyldighet att ordna bostäder och skolgång åt anvisat antal flyktingar som har fått uppehållstillstånd. (Tidigare beslutades hur många nyanlända en kommun skulle ta emot i samråd mellan den berörda kommunen och staten. ) Anvisningslagen som antogs av riksdagen, innebär att man skyfflar över betydande problem på kommunerna, som förväntas lösa dem efter bästa förmåga. Riksdagens ledamöter behöver inte själva befatta sig med genomförandet.

Är tanken att vi måste höja kommunalskatten för att kunna leverera det som förväntas av oss? Med ett av världens högsta skattetryck tror vi, Kristdemokrater, inte att det är ett bra alternativ. Det finns en risk att viljan till att bidra minskar när kommunmedborgarna upplever att de får allt mindre för sina skattekronor. Samhällskontraktet håller på att haverera, så vi kommunpolitiker måste prioritera allt hårdare och omfördela resurserna. Ska vi satsa på att bygga tillfälliga modulbostäder, studentlägenheter eller äldreboende? Ska vi prioritera nyanlända framför gamla eller socialt utsatta medborgare? Att prioritera innebär också att välja bort, så nu tvingas vi ställa grupper mot varandra. Vad händer med den viktiga likabehandlingsprincipen?

Det hela bottnar i frågan om vilken typ av samhälle vi vill ha i Sverige. Finns förutsättningarna för att Sverige kan fortsätta vara ett land med en generell välfärd eller ska vi bli mer som USA? Eller ska vi välja en tredje väg där man får arbeta sig in i systemet?

Vi representerar Lidingö som är en av Sveriges mest välmående kommuner. Om vi upplever stora problem, hur ser det då ut på andra håll? Hittills har stort skatteunderlag, möjlighet att rekrytera kompetenta medarbetare och ett ganska lågt mottagande av nyanlända gjort att vi klarat oss relativt bra. Trots det står vi nu inför stora utmaningar. Om vi upplever dessa problem, vad har då riksdagens beslut ställt till med i andra kommuner?

Riksdagen sätter oss kommunpolitiker i en orimlig sits. Vi ser det som vårt ansvar gentemot våra invånare att inte bara uppmärksamma riksdagen på de utmaningar som vi står inför, utan också ställa krav på att vi får realistiska förutsättningar för att kunna föra en hållbar, human och ansvarsfull politik. Vi efterlyser dialog.

Om det inte blir en ändring riskerar vi en utveckling där Sverige slits isär. Politikerföraktet kommer inte bara att komma från väljarna utan även från de politiker som i sin vardag tvingas genomdriva riksdagens politik. Det är dags för rikspolitikerna att förstå konsekvenserna av sitt handlande.

kommunpolitiker Lidingö

Källa - 2016-06-11 22:00

  Mest läst:
 1. Folkmordet i rwanda
 2. Ensamkommande gymnasiestudier
 3. Om det blir nyval
 4. Piska som i usa
 5. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Poeten mot fascismen
 8. Angela merkels efterträdare
 9. Bilda regering efter valet
 10. Flyktingkaravanen

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+