Krav Mer fakta om åldersbedömningar

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Krav Mer fakta om åldersbedömningar - Statens medicinskt etiska råd, Smer, vill ha "mer fakta på bordet" när det gäller medicinska åldersbedömningar av asylsökande.

- Vi vill träffa Migrationsverket och Rättsmedicinalverket innan vi tar ställning, säger ordföranden Kjell Asplund.

2016 presenterade Smer sitt etiska ramverk för medicinska åldersbedömningar i asylprocessen. Då uttalade man sig om hur bedömningarna ska genomföras på ett etiskt godtagbart sätt.

Smer lyfte bland annat fram att medicinska åldersbedömningar inte ska användas rutinmässigt utan endast när det finns tvivel om den asylsökandes egna uppgifter om ålder samt att metodens osäkerheter och felmarginaler tydligt ska anges.

Sedan mars 2017 har cirka 11 000 medicinska åldersbedömningar genomförts i Sverige. SvD har i en rad artiklar berättat om den omfattande kritiken som finns mot metoden.

Kjell Asplund, som är ordförande i Smer, säger nu man kommer att ha "någon form av möte" med Migrationsverket och Rättsmedicinalverket.

- Vi har ingen anledning att se över det etiska ramverket, det håller. Men vi vill få mer fakta på bordet med tanke på allt som dykt upp, bland annat hos SvD. Vi vill höra deras syn på detta. En del kan ifrågasättas, säger Kjell Asplund.

Enligt honom har personer hört av sig till Smer och lyft frågetecken kring bland annat asylsökandes möjligheter att tacka nej till undersökningarna samt hur felmarginaler uttrycks i utlåtanden.

Socialstyrelsens rapport som legat till grund för val av den aktuella metoden har sågats av två professorer i statistik, som dömt ut myndighetens beräkningar av bland annat risken för att felklassa barn som vuxna och tvärtom.

SVT har rapporterat att handläggarna på Migrationsverket lägger stor vikt vid de medicinska åldersbedömningarna och bortser från vad socialsekreterare, god man eller familjehem skriver i sina intyg.

I februari i år kritiserade Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter Sverige för bland annat medicinska åldersbedömningar

Kjell Asplund betonar att Smer inte kan göra någon bedömning av metoden som nu används för att åldersbedöma asylsökande.

- Vi hör vad myndigheterna har att säga så får vi ta ställning då. Vi kommer undvika de rent tekniska aspekterna, vi har inte kompetens till det. Om felaktigt underlag haft avgörande betydelse i beslut så är det såklart inte bra, säger han.

Vd, chefredaktör och ansvarig utgivare: Fredric Karén

Politisk chefredaktör: Tove Lifvendahl

Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Maria Rimpi

Chef SvD Nyheter: Maria Sundén Jelmini

Chef SvD Näringsliv: Daniel Kederstedt

Chef SvD Kultur: Lisa Irenius

Postadress Svenska Dagbladet, 105 17 Stockholm

Besök Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm

Organisationsnummer 902004-3619

Telefon Kundväxel +46 8 618 02 20

Telefon Växel +46 8 13 50 00

Källa - 2018-04-25 19:28

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Folkmordet i rwanda
 2. Ensamkommande gymnasiestudier
 3. Om det blir nyval
 4. Piska som i usa
 5. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 6. Ulf kristersson stärk gränsen
 7. Kuratorn mobulbostäder MKB
 8. Poeten mot fascismen
 9. Angela merkels efterträdare
 10. Bilda regering efter valet

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+