Larm från personalen om brister i vården oftast befogade

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Larm från personalen om brister i vården oftast befogade - Det framgår av en årsrapport, som blivit klar till socialnämndens majmöte.

Sjutton av 65 inrapporterade fall handlar om att känsliga personuppgifter inte hanterats på rätt sätt. Som förklaringar nämns "ett mänskligt misstag", men också "ostrukturerat arbetssätt, en stressfylld arbetssituation eller ständiga avbrott i koncentrationen som kan förklaras av att personalen sitter i ett öppet kontorslandskap".

Årsrapporten öppnar för en mer positiv förklaring: att socialsekreterarna blivit mer medvetna och att ljuset riktats mot ett riskområde som alltid funnits.

- Vi hanterar otroligt mycket personuppgifter i vår förvaltning och dess natur är att de är känsliga. Det är tusentals papper. Vid ett enskilt tillfälle har det funnits en risk för att vi röjt en skyddad identitet. Det är ett jätteallvarligt missförhållande och då måste vi arbeta med att det aldrig får ske igen, säger utvecklingschef Johan Larsson Boström om det enda personuppgiftsärende som ledde till en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo).

Han försäkrar att inga handlingar har förlagts utanför kommunhuset Kristallen. Rapporter har skrivits när papper felaktigt hamnat på en kollegas bord.

Totalt anmäldes sex allvarliga händelser till Ivo under fjolåret. Det handlade också om ansökningar om stöd som inte togs emot, eller som hanterades fel, om ett överklagande som inte togs emot och felaktiga vård- och stödinsatser på boenden.

De tre senaste åren ligger antalet Lex Sarah-anmälningar på en konstant och betydligt högre nivå än tidigare.

Är det bra eller dåligt med många Lex Sarah-anmälningar?

- Det är jättesvårt att svara på. Det skulle naturligtvis kunna vara jättedåligt. Men tänker vi att varje avvikelse som kommer in hjälper att stärka vår kvalité, då är det bra, säger Johan Larsson Boström.

Vilka är de viktigaste förändringarna som ni åstadkommit?

- En av de viktigaste är att vi har haft rätt mycket fokus på hur vi hanterar våra sekretessuppgifter. Vi har stärkt upp personalen kring ett boende och arbetat internt med hur man bedömer hedersproblematik.

Johan Larsson Boström anser att det är svårt att dra direkta slutsatser av de allra senaste årens statistik. Han är nöjd med att de inrapporterade avvikelserna numera är tämligen jämnt fördelade över förvaltningens olika delar. Så var det inte 2016 och 2017, då verksamhetsområdet Flykting stod för cirka hälften av rapporterna.

- Många anställda var nya och oerfarna och fick inte den introduktion som de behövde.

2018 står brister i administrationen för över hälften av alla anmälningar. Förutom hantering av personuppgifter har utredningarna som följt rapporterna bland annat handlat om långdragna handläggningstider, kompetensbrist och problem med att följa rutiner.

Källa - 2019-05-14 12:17

  Mest läst:
 1. Folkmordet i rwanda
 2. Ensamkommande gymnasiestudier
 3. Om det blir nyval
 4. Piska som i usa
 5. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Poeten mot fascismen
 8. Angela merkels efterträdare
 9. Bilda regering efter valet
 10. Flyktingkaravanen

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+