Löfvens order Öka antalet åldersbedömningar

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Löfvens order Öka antalet åldersbedömningar - Över 35 000 ensamkommande ansökte om asyl i Sverige under 2015. Åldern kan vara avgörande i asylprocessen - men spelar även stor roll när det gäller boende och omvårdnad. Förra året fick Rättsmedicinalverket i uppdrag att genomföra medicinska åldersbedömningar - som nu kritiseras hårt från flera håll. Här är det du behöver veta om SvD:s granskning av åldersbedömningarna.

Hösten 2015 sökte över 30 000 ensamkommande barn asyl i Sverige, majoriteten av dem afghaner.

I februari 2016 krävde statsminister Stefan Löfven att Migrationsverket ska öka antalet åldersbedömningar.

- Regeringen har gett Migrationsverket i uppdrag att öka åldersbedömningarna och vi kommer att se till att vi har ett fungerande och rättssäkert system med åldersbedömningar, sade han till Expressen.

Socialstyrelsen höll samtidigt på med en granskningen av vetenskapliga studier om metoder för medicinska åldersbedömningar med syftet att minska osäkerhetsmarginalen i bedömningarna.

Två månader efter statsministerns krav presenterade myndigheten sin rapport där man slog fast att "undersökningar av knäleder med magnetkamera har potential att minska risken för att ett barn misstas för en vuxen".

Enligt Socialstyrelsen kunde den aktuella metoden "övervägas till exempel efter en pilotstudie".

Strax efter att Socialstyrelsens analys och förslag publicerats skickade rättsodontologen Håkan Mörnstad ett brev till dåvarande migrations- och justitieminister Morgan Johansson. I brevet slog han och fyra andra specialister larm om att förslagen på framtida metoder är undermåliga och "styrda av en på förhand bestämd metodinriktning och politiskt färgad viljeinriktning. "

I maj 2016 gav Regeringen Rättsmedicinalverket uppdraget att genomföra medicinska åldersbedömningar av asylsökande.

Arbetet skulle påbörjas "skyndsamt" och myndigheten skulle "omedelbart" öka förmågan och kapaciteten på detta område.

I Rättsmedicinalverkets uppdrag ingick att ta fram en process och metoder för åldersbedömningar.

Frågan om en asylsökande är under eller över 18 år är viktig i asylprocessen - och kan vara avgörande om en person ska få uppehållstillstånd i Sverige eller utvisas till sitt hemland.

Men åldern spelar också stor roll när det gäller boende och omvårdnad. I uppdraget till Rättsmedicinalverket skriver regeringen bland annat att det till exempel inte är lämpligt att vuxna asylsökande bor med ensamkommande barn i boenden som är avsedda för barn. Resurser som är avsatta för barn ska inte heller gå till vuxna.

Regeringen betonar att det därför är mycket angeläget att medicinska åldersbedömningar görs i fall där det finns tveksamheter kring en asylsökandes ålder.

"Rättsmedicinalverket ska särskilt beakta krav på vetenskap­lighet, beprövad erfarenhet, en rättssäker process och beaktande av barns rättigheter. ", skrev regeringen i uppdragsbeskrivningen.

I mars 2017 börjar Rättsmedicinalverket åldersbedöma asylsökande genom röntgenundersökning av visdomständer samt magnetkameraundersökning av knäled.

En asylsökande som saknar id-handlingar och där Migrationsverket ifrågasätter om hen är över eller under 18 år har möjlighet att styrka sina uppgifter genom en medicinsk åldersbedömning, menar myndigheterna.

Samtidigt pågår Socialstyrelsens pilotstudie med att fördjupa kunskapen om magnetkameraundersökning som metod för medicinska åldersbedömningar och beräknas vara klar sista maj 2018.

Sveriges Advokatsamfund är starkt kritisk till åldersbedömningarna från start. I ett brev till Migrationsverket skriver organisationens generalsekreterare Anne Ramberg bland annat:

"Tillvägagångssättet kan inte beskrivas som någonting annat än ren utpressning. Detta är anmärkningsvärt och av flera skäl givetvis fullständigt oacceptabelt. "

I november 2017 skrev flera av Rättsmedicinalverkets rättsläkare på SvD Debatt att metoden som myndigheten använder för medicinska åldersbedömningar är olämplig.

"Vi rättsläkare är inte specialister på att bedöma ålder. Inget annat land använder Rättsmedicinalverkets metod. Medicinska åldersbedömningar görs på fel sätt", skrev de bland annat.

Tidigare under hösten hade ämnet debatterats i Läkartidningen där rättsläkaren Fredrik Tamsen hävdade att det fanns felaktigheter i metoden.

I slutet av november 2017 larmade före detta rättsodontolgen Håkan Mörnstad slår i ett brev till Rättsmedicinalverket att 17 av 20 andrahandsutlåtanden av medicinska åldersbedömningar går tvärtemot RMV:s mätresultat.

"Det finns ett systemfel, och detta kan inte vara tillfälligheter", skrev han.

SvD kunde berätta att andrahandsutlåtanden gjorts utifrån Rättsmedicinalverkets eget material, och att personerna som bedömt materialet är några av experterna som står bakom just de vetenskapliga artiklar som Rättsmedicinalverket stödjer sin metod för medicinska åldersbedömningar på.

- Rättsmedicinalverket har ju bedömt cirka 8 000 fall, 80-85 procent av dem betraktas som vuxna då de allra flesta fallit på bedömningen av knä. Då är det tusentals fall som kan vara felbedömda. Det är dags för en katastrofkommission. Det måste redas ut från början, sade Håkan Mörnstad till SvD.

SvD har varit i kontakt med flera juridiska ombud till personer som åldersbedömts olika av Rättsmedicinalverket och vid en andrahandsutlåtande. De kräver att deras klienter ska betraktas som underåriga.

En av världens främsta experter på medicinska åldersbedömningar, Andreas Schmeling skrev nyligen i ett mejl till Rättsmedicinalverket att metoden som används i Sverige för medicinska åldersbedömningar inte är förenlig med principerna för evidensbaserad medicin.

Rättsmedicinalverkets metodansvarige, Elias Palm, hänvisade i en intervju med SvD till regeringsuppdraget myndigheten fick i maj 2016.

- Om man läser vårt regeringsuppdrag så framgår det att vi förväntas bidra till att vuxna inte placeras med barn på svenska boenden för barn. Och att resurser avsedda för barn inte ska gå till vuxna. På grund av det har vi inte kunnat göra ett metodval utifrån att ett barn absolut aldrig ska felbedömas som vuxet. Hade man haft den ingången så hade vi säkert gjort ett annat metodval, sade han.

Källa - 2017-12-19 19:00

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Folkmordet i rwanda
 2. Ensamkommande gymnasiestudier
 3. Om det blir nyval
 4. Piska som i usa
 5. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 6. Ulf kristersson stärk gränsen
 7. Kuratorn mobulbostäder MKB
 8. Poeten mot fascismen
 9. Angela merkels efterträdare
 10. Bilda regering efter valet

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+