M Integration handlar om mer än ett jobb

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

M Integration handlar om mer än ett jobb - Hotet mot Sveriges välfärd är att fler människor hamnar utanför. Därför måste fler arbeta. Ett tak för bidragen, fokus på jämställdhet och reformer för ett starkare Sverige behövs nu, skriver Moderaternas Anna Kinberg Batra på partiets dag i Almedalen.

Sverige är och ska vara ett av världens bästa länder att leva och växa upp i. Sveriges styrka kommer från vår sammanhållning och från värderingar som att vi gör rätt för oss och tar ansvar för varandra. Det innebär att i Sverige ska alla som kan arbeta och försörja sig själva också göra det.

Att få sitt första jobb och sedan även sitt andra och tredje, ger möjlighet att utvecklas och att komma till sin rätt. Det ger gemenskap. Det skapar självständighet.

I dag är det allt för många i Sverige som inte ges den möjligheten. Och det riskerar att bli fler. Inom några år kan motsvarande en miljon människor ­befinna sig i utanförskap och bidragsberoende.

Stefan Löfven har konsekvent valt att blunda för det växande utanförskapet. Det visar på svagt ledarskap och oförmåga att ta tag i samhällsproblemen. Det försvagar Sverige. För utanförskapet drabbar alla. Först släcks drömmarna för dem som står ­utanför. Därefter kommer bidragen och tränger ­undan jobben och välfärden.

I Moderaternas plan för ett starkare Sverige lämnas inte någon utanför. Därför måste vi bryta utanförskapet. Det kräver reformer för att fler ska komma in på arbetsmarknaden och få sitt första jobb. Men det krävs också bättre kontroller och mer krav i bidragssystemen.

Sverige ska fungera. Bidragssystem ska ge alla en grundläggande trygghet under perioder när man inte kan försörja sig själv. Men när bidragssystemen blir allt för generösa och när bidrag staplas på varandra så kan det bli mindre lönsamt att lämna ­utanförskap för arbete. I dag kan till exempel de samlade bidragen för en familj med fyra barn uppgå till ungefär 30 000 kronor efter skatt. 30 000 kronor är betydligt mer än vad många i Sverige har kvar i plånboken efter att ha arbetat och betalat skatt. Det är varken rimligt eller hållbart. Arbete ska alltid löna sig, bättre än att leva på bidrag.

Därför bör ett bidragstak införas för dem som har försörjningsstöd och etableringsersättning. Det motverkar risken att drivkrafterna till arbete helt försvinner när bidrag staplas på varandra. Utgångspunkten ska vara att ett hushåll utan skattepliktig inkomst maximalt ska kunna erhålla 75 procent av lägstalön och bostadsbidrag i samlade bidrag, ­exklusive barnbidrag och underhållsstöd. I ett starkt Sverige ska alla göra sig anställningsbara och omställningsbara. Genom att införa ett bidragstak skapas förutsättningar för att fler ska sträva efter att göra just det. Det är särskilt viktigt när flyktingkrisen kommer att påverka Sverige under lång tid framöver. Behoven av en bättre fungerande integration är omfattande. Bara var fjärde utrikesfödd har helårsarbete efter åtta år i Sverige.

Nya vägar in på arbetsmarknaden är avgörande. Samtidigt handlar integration inte enbart om arbete. Förståelse för och att respektera svenska värderingar som jämställdhet och individens frihet är lika avgörande. Det handlar också om vikten av egna ansträngningar och betydelsen av svenska språket för att snabbt komma in i samhället.

Därför behöver vi vara tydliga redan från dag ett för alla som kommer till Sverige vilka värderingar vi vill ska gälla i vårt land. Obligatorisk samhälls­orientering för nyanlända, med indragna bidrag vid utebliven närvaro, är en viktig insats för såväl ­bättre integration som för att fortsatt värna de värderingar som byggt vårt land starkt.

Men mer behöver göras. Menar vi allvar med jämställdhet kan vi inte samtidigt tolerera att utrikes födda kvinnor halkar efter vad gäller integration. Även om kvinnor i Sverige jobbar mer jämfört med andra länder så var endast knappt hälften av de utomeuropeiskt födda kvinnorna sysselsatta 2014. Nu krävs reformer som framför allt skulle underlätta för utrikes födda kvinnor att ta steget in på arbetsmarknaden, därför vill Moderaterna att:

• Aktivitetskravet i försörjningsstödet bör omfatta fler och ha färre undantag.

Aktivitetskravet gäller i dag bara de som söker ekonomiskt bistånd av arbetsmarknadsskäl. Samtidigt riskerar etableringen på arbetsmarknaden för kvinnor att skjutas upp flera år på grund av föräldraledighet. Därför ska aktivitetskrav även kunna tillämpas för personer som söker kompletterande försörjningsstöd till föräldraförsäkring. Ett rimligt krav att ställa är till exempel att viss språkundervisning ska kunna ske under föräldraledigheten.

I vår plan för ett starkare Sverige ska framtiden för alla handla om jobb och inte om bidrag. För att Sverige ska vara ett samhälle där var och en har frihet att forma sitt liv efter eget huvud måste vi fortsätta värna svenska värderingar såsom strävsamhet, flit och samhörighet.

Nu behövs ledarskap och reformer i den riktningen - en plan för att bygga vårt land starkare framåt. Sverige kan mer.

partiledare (M)

Källa - 2016-07-09 05:45

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Folkmordet i rwanda
 2. Ensamkommande gymnasiestudier
 3. Om det blir nyval
 4. Piska som i usa
 5. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Poeten mot fascismen
 8. Angela merkels efterträdare
 9. Bilda regering efter valet
 10. Flyktingkaravanen

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+