M sågar S förslag om ensamkommande

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

M sågar S förslag om ensamkommande - Lagförslaget som kan ge 9 000 ensamkommande en ny chans att få stanna är klart.

Kostnaden bedöms handla om miljardbelopp de kommande åren.

I det utkast till lagrådsremiss som justitiedepartementet nu skickar ut på remiss uppskattas att upptill 9 000 ensamkommande kan omfattas av lagförslaget.

Bara i år bedöms de extra kostnaderna kunna uppgå till över 400 miljoner kronor om man räknar in statens och kommunernas kostnader, samt kostnader för studiestöd.

Under 2019 bedöms de kostnaderna kunna bli över 1,6 miljarder kronor.

"Mot bakgrund av svårigheten att bedöma de ekonomiska effekterna av förslaget kan regeringen behöva återkomma till riksdagen om behov av ytterligare anslagsökningar", står det i förslaget.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet kom före jul överens om att ge ensamkommande unga, som kom till Sverige under 2015 och som ska utvisas, en andra chans. Den innebär en möjlighet att söka ett tillfälligt uppehållstillstånd om de studerar på gymnasiet.

Nu är justitiedepartementet klart med sitt lagförslag, en departementspromemoria, som ska ut på remiss.

En förändring är att ensamkommande som angav att de var minderåriga när de kom, men inte placerades på ett hem i en kommun eftersom det ansågs uppenbart att de var äldre, inte omfattas av den nya chansen.

En annan förändring är att möjligheten att få tidsbegränsat uppehållstillstånd inte bara ska gälla gymnasiestudier, utan även kortare yrkesutbildningar inom komvux eller särvux.

Som tidigare gäller den nya chansen ensamkommande som registrerades som minderåriga asylsökande till och med den 24 november 2015. De ska också ha drabbats av långa handläggningstider på minst 15 månader och därmed hunnit fylla 18 år när utvisningsbeslutet togs.

Lagändringarna föreslås träda i kraft första juni i år. En ansökan om uppehållstillstånd för studier föreslås endast få göras under en begränsad tid på tre månader och vid ett tillfälle.

Justitiedepartementet lägger också ett förslag som ska lösa ett problem polisen pekat på med nuvarande lagstiftning. Enligt polisen så kan personer med utvisningsbeslut skjuta upp verkställighet under lång tid genom att lämna in nya ansökningar om uppehållstillstånd för studier.

Enligt lagförslaget ska det nu krävas att Migrationsverket beslutar om inhibition för att sådana utvisningar inte ska verkställas.

Regeringen behöver stöd av både Vänsterpartiet och Centerpartiet för att få igenom förslaget i riksdagen. Centern har inte velat förhandla med regeringen, utan uppgett att man vill se det färdiga förslaget innan man tar ställning.

Moderaterna är lika mycket emot det nya förslaget som det ursprungliga.

- När jag lägger det här förslaget bredvid det som regeringen tidigare har presenterat är skillnaderna mycket små, det är inga genomgripande förändringar, säger Johan Forssell, migrationspolitisk talesperson för Moderaterna.

- Kritiken om att det omfattar personer som antingen uppgivit fel ålder eller ljugit om sin ålder kvarstår ju. Den lilla ändring man gör handlar om att förslaget inte ska omfatta de som var uppenbart vuxna.

En ensamkommande som fått ett beslut om utvisning ska kunna beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå.

Flera villkor ska dock vara uppfyllda.

Den ensamkommandes asylansökan ska ha registrerats hos Migrationsverket senast den 24 november 2015.

Den ensamkommande ska ha anvisats boende i en kommun, vilket innebär att personen inte har bedömts som uppenbart vuxen.

Handläggningstiden fram till utvisningsbeslutet ska ha varit minst 15 månader och beslutet ska ha tagits tidigast den 20 juli 2016.

Utvisningsbeslutet ska ha fattats efter att den ensamkommande hunnit fylla 18 år

Den ensamkommande ska studera eller ha för avsikt att studera i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan.

Även en annan motsvarande utbildning på heltid eller en sammanhållen yrkesutbildning inom komvux eller särvux på heltid omfattas.

Utlänningen ska också klara en vandels- och säkerhetsprövning

En ansökan om tidsbegränsat uppehållstillstånd föreslås endast få göras under en begränsad tid på tre månader och vid ett tillfälle.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2018.

Källa: Justitiedepartementet

Källa - 2018-01-30 14:49

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Folkmordet i rwanda
 2. Ensamkommande gymnasiestudier
 3. Om det blir nyval
 4. Piska som i usa
 5. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 6. Ulf kristersson stärk gränsen
 7. Kuratorn mobulbostäder MKB
 8. Poeten mot fascismen
 9. Angela merkels efterträdare
 10. Bilda regering efter valet

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+