M skärper sin migrationspolitik

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

M skärper sin migrationspolitik - Moderaterna avslutar i dag sin partistämma i Örebro. De 200 ombuden ska behandla migrations- och försvarspolitik.

Moderaterna vill att den tillfälliga åtstramningen av asyllagen som kom efter flyktingkrisen 2015 ska permanentas. Den innebär bland annat att tillfälliga i stället för permanenta uppehållstillstånd ska vara regel.

Stämman ska behandla en rad andra förslag som partistyrelsen presenterat det senaste året.

Bland dem finns: Ersätt på sikt dagens asylrätt med ett kvotflyktingssystem, skärp kraven för anhöriginvandring och inför möjlighet att avvisa asylsökande direkt vid gränsen.

När stämmoutskottet för migrationsfrågor diskuterade förslagen inför dagens beslut fanns ett visst tryck för att ta ytterligare steg mot en skärpt migrationspolitik.

Det fördes i utskottet fram idéer om att Sverige ska kunna sätta ett tak för hur många asylsökande som kan tas emot per år. Den idén fick dock inget stöd.

- Med det system vi har i dag så går det inte att sätta något sådant tak, det blir någon typ av inriktning möjligtvis, sade den migrationspolitiske talespersonen Johan Forsell i fredags.

Partistyrelsen vill i stället på sikt att Sverige och EU ersätter dagens rätt att söka asyl i EU med ett kvotflyktingssystem. Det innebär att asylansökningar ska göras utanför EU. Med ett kvotflyktingsystem blir det lättare för EU-länderna att sätta tak för asylmottagningen.

Moderaternas nya migrationspolitik innebär också hårdare tag mot personer som fått avslag på sin asylansökan och ska utvisas. Fler som riskerar att gå under jorden i Sverige bör tas i förvar.

I stämmoutskottet fanns det stöd för att kommuner endast ska få ge "nödhjälp" till papperslösa i Sverige. Det anses vara en skärpning jämfört med partistyrelsens föreslagna formulering "kortvarig".

Utskottet gav också stöd till att en asylsökande som fått avslag inte ska få söka på nytt förrän tio år efter att personen lämnat Sverige.

Det fanns också de i utskottet som ville strama åt vuxna papperslösas rätt till vård från dagens formulering "vård som inte kan anstå" till enbart akutvård. Den frågan kan det bli debatt om i dag.

Partistyrelsen har också föreslagit krav för att få bli svensk medborgare i form av ett språk- och ett samhällskunskapstest. Dessutom föreslås att medborgarskap ska kunna återkallas om det beviljats på felaktiga grunder eller om en person till exempel begått ett terrorbrott. I det sistnämnda fallet ska dock medborgarskapet bara kunna återkallas om personen även har medborgarskap i ett annat land.

De förslagen hade brett stöd i utskottet.

Partiet sätter som mål att fördubbla försvarsbudgeten på tio år. Det ska göra att Sveriges försvarsutgifter når upp till den andel som medlemmarna i försvarsalliansen Nato förväntas avsätta. Det innebär motsvarande två procent av BNP och kommer att kräva hårda prioriteringar.

I år får försvaret 45,5 miljarder kronor vilket motsvarar drygt en procent av BNP. Därmed skulle M:s försvarsambitioner innebära drygt 90 miljarder kronor om de skulle nås i dag.

Källa - 2017-10-15 05:05

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Folkmordet i rwanda
 2. Ensamkommande gymnasiestudier
 3. Om det blir nyval
 4. Piska som i usa
 5. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 6. Ulf kristersson stärk gränsen
 7. Kuratorn mobulbostäder MKB
 8. Poeten mot fascismen
 9. Angela merkels efterträdare
 10. Bilda regering efter valet

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+