M Stora luckor i SDs migrationspolitik

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

M Stora luckor i SDs migrationspolitik - Moderaterna har förändrat sin migrationspolitik och det är uppenbart att Sverigedemokraterna blir allt mer stressade över det. Samtidigt är det påfallande hur stora luckor som finns i SD:s politik, skriver Johan Forssell (M) i en replik.

Moderaterna kommer att i riksdagen ge vårt stöd till den tillfälliga lagen om begränsade möjligheter att få uppehållstillstånd i Sverige. Det behövs därutöver en tillfällig paus i flyktingmottagandet i Sverige. Sverigedemokraterna ger på SvD Debatt (26/5) en helt felaktig bild.

På två års tid har Sverige tagit emot närmare 250 000 asylsökande. Det innebär stora problem i hela mottagningssystemet. Vi ser en omfattande brist på bostäder, socialtjänsten är mycket pressad och där ett 70-tal kommuner anmält sig själva för att man inte ens uppfyller de krav lagen ställer. Skolan står inför omfattande utmaningar med tusentals nyanlända unga.

Sammantaget är flyktingkrisen långtifrån över, vad statsministern eller andra än säger. Det finns mycket stora osäkerhetsfaktorer i vår omvärld, människor dör fortfarande på Medelhavet och är i händerna på hänsynslösa kriminella smugglarligor. Migrationsverket prognosticerar mellan 40 000 och 100 000 sökande under innevarande år.

Mot den bakgrunden vill Moderaterna ha en tillfällig paus i mottagandet till Sverige vilket vi även lagt fram förslag om i riksdagen. Vi ställer oss samtidigt bakom den tillfälliga lag som regeringen presenterat. Genom den blir M-förslag om tillfälliga uppehållstillstånd och skärpta försörjningskrav verklighet. Att Moderaterna är motorn i svensk politik har varit mycket tydligt bland annat i migrationspolitiken, där vi drivit regeringen framför oss för att vidta en rad nödvändiga åtgärder.

På SvD Debatt anmärker SD mot att Moderaterna inte instämmer i SD:s motion om att permanenta lagförslagen. Då är det viktigt att komma ihåg att detta är just regeringens förslag. Moderaterna stödjer förslagen i de delar de inte avviker från migrationsuppgörelsen, men ser det som rimligt att lagen följs upp och utvärderas.

Vi kommer ge vårt besked om hur regelverket bör se ut framöver i god tid innan lagens giltighetstid löper ut om tre år. Sverige måste ha en asyllagstiftning som är långsiktigt hållbar.

Under höstens motionsperiod i riksdagen kommer Moderaterna presentera en samlad migrationspolitik. Vi kommer att presentera permanenta förslag om bland annat tillfälliga uppehållstillstånd, skärpta försörjningskrav, om att fler fall ska kunna leda till utvisning på grund av brott samt skärpta åldersbedömningar i asylprocessen.

Vi har presenterat konkreta förslag på hur bidrag och sociala förmåner ska kopplas till jobb eller permanent uppehållstillstånd. Att man som ny i Sverige automatisk får tillgång till hela den svenska välfärden är inte långsiktigt hållbart. I stället bör arbete, permanent uppehållstillstånd eller att vara svensk medborgare vara vägledande.

I vår plan för ett starkare Sverige är ansvar för ekonomin en av de viktigaste delarna. Inom ramen för detta ska vi fortsatt minska kostnaderna för bidrag och Sveriges flyktingmottagande. Det är helt avgörande för ordning och reda i de offentliga finanserna.

Moderaterna har förändrat vår migrationspolitik och det är uppenbart att Sverigedemokraterna blir allt mer stressade över det. De allt mer trängda utspelen avlöser varandra. Samtidigt är det påfallande hur stora luckor som finns i SD:s politik. Sverige står inför en gigantisk integrationsutmaning kommande år. Samtidigt saknar partiet en integrationspolitik. Vi riskerar en miljon människor i utanförskap och förstärkt bidragsberoende bara några år fram. Då vill SD höja bidragen. Det visar på ett parti som saknar en plan för hur Sverige ska byggas starkare.

migrationspolitisk talesperson

Källa - 2016-05-27 17:15

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Folkmordet i rwanda
 2. Ensamkommande gymnasiestudier
 3. Om det blir nyval
 4. Piska som i usa
 5. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 6. Ulf kristersson stärk gränsen
 7. Kuratorn mobulbostäder MKB
 8. Poeten mot fascismen
 9. Angela merkels efterträdare
 10. Bilda regering efter valet

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+