M Vi vill sätta ett tak för bidragen

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

M Vi vill sätta ett tak för bidragen - Olika typer av ersättningar kan idag staplas på varandra. Det kan ge såpass höga bidrag att steget in på arbetsmarknaden försenas, eller till och med uteblir helt. Därför vill vi nu införa ett tak för hur stora bidrag man kan få, skriver Moderaternas Anna Kinberg Batra och Ulf Kristersson.

Sveriges välstånd och välfärd bygger på att alla som kan arbeta också gör det. Att varje människa gör sitt yttersta för att försörja sig själv - genom anställning eller eget företagande - är en förutsättning för vårt generösa välfärdssystem.

Men ska välfärden vara hållbar måste det finnas starka drivkrafter till arbete. Det måste alltid löna sig mer att arbeta än att inte göra det. Att motverka långvarigt bidragsberoende är särskilt viktigt nu, i ett läge där regeringens beräkningar visar att motsvarande en miljon människor kommer leva i utanförskap år 2020. Därför vill Moderaterna införa ett bidragstak i försörjningsstödet och etableringsersättningen. Det skulle minska marginaleffekterna att gå från bidrag till arbete, och därmed motverka att drivkrafterna till arbete minskar när bidrag staplas på varandra.

Omkring 250 000 människor har sökt asyl i Sverige under de senaste två åren. En majoritet av dessa kommer sannolikt få stanna här. Det innebär naturligtvis en prövning för stora delar av det svenska samhället när så många, på så kort tid, ska beredas en bostad, plats i skolan, lära sig svenska och på så sätt integreras i det svenska samhället. Det är nog också den enskilt största arbetsmarknadsutmaning som Sverige har ställts inför. Det har aldrig varit viktigare att göra saker rätt.

Lyckas vi skapa en arbetsmarknad som underlättar integration blir det en fördel för Sverige att så många människor kommer hit och genom arbete bidrar till vårt land. Men fortsätter det som hittills - där Sverige är ett av de länder i OECD som är sämst på att få in utrikes födda på arbetsmarknaden - kommer de ekonomiska och sociala konsekvenserna att bli förödande. Allmänna förhoppningar, nya myndigheter och mer samverkan i all ära - det kommer inte att räcka. Eller ett politiskt ledarskap som inte ser problemen och är oförmögen att genomföra de svåra reformer som krävs för att lösa dem.

För att stärka drivkrafterna till jobb är det därför nödvändigt att börja se över nivåerna i de svenska bidragssystemen. De olika bidragssystemen - som alla har tillkommit med goda ambitioner - behöver utformas så att de sammantaget bättre stödjer övergången från bidrag till arbete. Det behövs en bättre balans mellan sådana bidrag som skänker grundläggande trygghet under de perioder då man tillfälligt behöver samhällets stöd, och risken att bidragen sammantaget blir så höga att det knappt lönar sig att arbeta. Eftersom Sverige dessutom har höga skatter också på låga inkomster, har vi dubbla problem. Bägge problem kräver reformer.

Givet komplexiteten i de svenska bidragssystemen är det också vanligt att olika typer av ersättningar staplas på varandra. Det kan ge såpass höga bidrag att steget in på arbetsmarknaden försenas, eller till och med uteblir helt.

I Moderaternas plan för ett starkare Sverige ingår ansvar för ekonomin, med minskade bidragskostnader och att arbete alltid ska löna sig. I dag presenterar vi därför, i samband med Moderaternas ekonomiska seminarium i Almedalen, ett nytt förslag i form av ett bidragstak som kommer ingå i vår budgetmotion som läggs i höst. Förslaget tar sikte på risken för oskäligt höga samlade bidragsnivåer, vilket kan bli resultatet när olika bidrags läggs på varandra. Det är framför allt vid kombination av försörjningsstöd (socialbidrag) och bostadsbidrag som dessa effekter uppstår.

Förslaget är utformat så att ett bidragstak sätts för ersättningen från försörjningsstödet och etableringsersättningen, på ett sådant vis att ett hushåll utan skattepliktig inkomst maximalt ska kunna få 75 procent av lägstalönen och bostadsbidrag i samlade bidrag - exklusive barnbidrag och underhållsstöd.

Förslaget om ett nytt bidragstak omfattar de som får försörjningsstöd av arbetsmarknadsskäl, alltså inte den som är sjuk eller av andra sociala skäl inte kan arbeta. Förslaget tar tydligt sikte på de som kan arbeta, men inte gör det, och blir därmed en viktig del av arbetslinjen och vårt arbete mot utanförskap.

Moderaterna har sedan tidigare lanserat ett antal förslag som sammantaget bidrar till sänkta trösklar in på arbetsmarknaden. Det handlar om en ny anställningsform för den som saknar erfarenheter av svensk arbetsmarknad och består av en kombination av utbildning och jobb. Det handlar även om bredare rut-reformer, om lönesubventioner som är begripliga för företagen som ska använda dem och om sänkt skatt på de lägsta inkomsterna. Utöver bidragstaket gör vi betydande satsningar för att betydligt fler barn ska få tillgång till förskola och att fler vuxna ska kunna genomgå utbildning för att rusta dem för jobb. För barn och ungdomar startar resan in i det svenska samhället i förskolan och skolan.

Det är inte rimligt att alla som kommer till Sverige omedelbart och automatiskt får tillgång till alla förmåner. Vägen till den samlade välfärden bör gå via arbete, permanent uppehållstillstånd eller medborgarskap. Vi föreslog därför redan i höstas att en kvalificeringstid bör införas för att kunna få bidrag och ersättningar.

Som en del i en bred reformagenda för att få fler i arbete och minska utanförskapet, kommer dagens förslag om ett bidragstak att stärka drivkrafterna till arbete och medföra lägre tröskeleffekter för den som tar klivet från bidrag till arbete. Det tar för lång tid för nyanlända att komma i arbete och försörja sig själva. Riskerna med ett växande utanförskap är alldeles för stora för att inte vända på alla stenar.

partiledare (M)

ekonomiskpolitisk talesperson (M)

Källa - 2016-07-07 13:00

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Folkmordet i rwanda
 2. Ensamkommande gymnasiestudier
 3. Om det blir nyval
 4. Piska som i usa
 5. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 6. Ulf kristersson stärk gränsen
 7. Kuratorn mobulbostäder MKB
 8. Poeten mot fascismen
 9. Angela merkels efterträdare
 10. Bilda regering efter valet

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+