M vill utreda slöjförbud i skola

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

M vill utreda slöjförbud i skola - Moderaterna vill att fler asylsökande och personer med uppehållstillstånd ska utvisas om de begår brott.

Partiet vill också utreda ett förbud mot slöja i förskola och grundskola.

Beslutet om att lättare kunna utvisa utlänningar som begår brott togs på Moderaternas partistämma i Västerås på söndagen.

- Det är viktiga steg för att uppnå nolltolerans mot brott, sade partiets migrationspolitiska talesperson Maria Malmer Stenergard.

Beslutet innebär att asylsökande som begår brott med ett straffvärde på fängelsenivå ska få avslag på sin asylansökan och utvisas. Samma ska gälla för personer som fått tillfälligt uppehållstillstånd.

Beslutet innebär också att personer med permanent uppehållstillstånd ska få tillståndet återkallat för brott med ett straffvärde motsvarande fängelse på sex månader eller mer.

Partistyrelsen såg dock till att stämman tillfogade att grundlag och internationell rätt ska följas. Det innebär att domstolar fortfarande ska ta hänsyn till personers anknytning till Sverige vid beslut om utvisning. Men beslutet, om det genomförs i Sverige, skulle innebära att anknytning inte kommer att väga lika tungt.

- Anknytning väger alldeles för tungt i dag, eftersom den inte behöver vara särskilt tydlig, säger Malmer Stenergard.

Hon pekar på att det funnits flera upprörande fall där brottslingar, trots grova brott, fått stanna i Sverige. Andra EU-länder tolkar internationell rätt mer restriktivt när det gäller anknytningens betydelse.

I Åklagarmyndighetens vägledning står att i dag bör brottet normalt ha ett straffvärde om minst ett års fängelse för att brottets allvar ska kunna föranleda utvisning. För en person som fått flyktingstatus ska det handla om brott med minimistraff på minst fem år.

Det fanns många ombud på stämman som vill gå längre än vad stämmobeslutet blev.

- Något som med rätta gör många svenskar förbannade är hur vi med flathet behandlar invandrare, som begår brott, sade Filip Bertilsson, Halland.

En motion från moderater i Västra Götaland föreslog nolltolerans mot brott som begås under tiden man söker asyl.

- Det finns de som missbrukar vår öppenhet och gästfrihet. Det handlar om att visa att i Sverige är det nolltolerans mot brott som gäller, sade Hampus Magnusson, Västra Götaland.

Det fanns också en motion från Blekinge om att den som begår brott med fängelse i straffskalan ska få avslag på sin asylansökan.

Partistyrelsen tyckte att det var för långtgående.

- Att gå så långt som nolltolerans skulle innebära att en 16-åring som snattar läppglans skulle utvisas, sade Anna Tenje, partistyrelsen.

Fängelse ingår i straffskalan för ringa stöld, men i praktiken blir straffet böter. Därför föreslog partistyrelsen en annan formulering i kompromissförslaget som stämman antog.

Den lyder att utvisning ska gälla för brott med "straffvärde på fängelsenivå". Det innebär att det begångna brottet normalt brukar leda till fängelse.

Stämman beslutade också att utreda ett slöjförbud för flickor i förskola och grundskola.

Flera ombud ansåg att slöjan är en symbol för kvinnoförtryck.

- Små barn ska känna att man har självbestämmande över sin egen kropp, sade Anna Lena Hallberg, Västra Götaland.

Riksdagsledamoten Alexandra Anstrell menade att samhället inte kan låta den enskilda tjejen föra kampen för sin frihet mot sin familj.

- Det är bättre att vi alla tar fajten, sade hon.

Ombudet Sophia Jarl, Östergötland, gladdes åt att det numera går att debattera slöjförbudet öppet i partiet.

- År 2014 stötte jag på motstånd, inte minst i mitt eget parti, sade hon.

Hon ville egentligen att M redan nu skulle sätta ned foten för ett slöjförbud i förskola och grundskola, men kunde nöja sig med att utreda saken först.

- Slöjan är inget klädesplagg, utan ett uttryck för förtryck, sade hon.

VD, chefredaktör och ansvarig utgivare: Anna Careborg

Politisk chefredaktör: Tove Lifvendahl

Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Maria Rimpi

Redaktionell chef för digitala prenumerationer
och stf ansvarig utgivare: Martin Ahlquist

Chef SvD Nyheter: Mikael Larsson

Chef SvD Näringsliv: Daniel Kederstedt

Chef SvD Kultur: Lisa Irenius

Postadress Svenska Dagbladet, 105 17 Stockholm

Besök Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm

Organisationsnummer 902004-3619

Telefon Kundväxel +46 8 618 02 20

Telefon Växel +46 8 13 50 00

Källa - 2019-10-20 12:14

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Folkmordet i rwanda
 2. Ensamkommande gymnasiestudier
 3. Om det blir nyval
 4. Piska som i usa
 5. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 6. Ulf kristersson stärk gränsen
 7. Kuratorn mobulbostäder MKB
 8. Poeten mot fascismen
 9. Angela merkels efterträdare
 10. Bilda regering efter valet

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+