Malmöpolitiker vill bemanna upp förskolan

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Malmöpolitiker vill bemanna upp förskolan - Förskolorna tillhör de tyngsta posterna i Malmö stads budget: de står för 2,5 av totalt 17 miljarder. Inför nästa år ber politikerna i förskolenämnden om en rejäl förstärkning på 94,5 miljoner. Den största summan, 34 miljoner, vill de använda till att minska barngrupperna.

- Barngrupperna har ökat i storlek. Det är vår bild utifrån statistik och samtal med vårdnadshavare och personal, säger förskolenämndens ordförande Rose-Marie Carlsson (S).

Enligt en ny rekommendation från Skolverket är det lagom med 9-15 barn på en förskoleavdelning, och på avdelningar med småbarn under fyra år är riktmärket 6-12 barn.

Men de flesta av Malmös förskolebarn går i större grupper än så. En granskning som Sydsvenskan gjorde tidigare i år visar att en genomsnittlig småbarnsavdelning i Malmö har tre barn mer än Skolverkets maxrekommendation. De andra dagisavdelningarna har i genomsnitt fyra barn för mycket.

- Vi vill minska barngruppernas storlek. Det är viktigt för att alla barn ska bli sedda, säger Rose-Marie Carlsson.

Men hon lovar inte att Malmö ska följa Skolverkets rekommenderade gruppstorlekar.

- Vi ska ge förutsättningar till förskolecheferna att följa de riktmärken som finns. Men någon exakt siffra på barngruppers storlek sätter vi inte politiskt. Kvaliteten i verksamheten beror också på personaltäthet, personalens kompetens och möjligheten att få vikarier vid sjukfrånvaro, säger hon.

Istället vill förskolenämnden nu göra höstterminen till en extra välbemannad återhämtningstid.

Utgångspunkten är att trycket på förskolorna varierar kraftigt över läsåret. Inför skolstarten försvinner sexåringarna och då blir det plötsligt glest, sedan fylls det successivt på med nya barn. Eftersom det i genomsnitt går 800 färre barn på hösten än på våren i Malmös förskolor brukar en del avdelningar stänga igen och bemanningen minska. Men från och med nästa år vill förskolenämnden hålla igång hela verksamheten när barnen är färre.

- Vi vill ge personalen och verksamheten en andhämtning och även skapa utrymme för kompetensutveckling, säger Rose-Marie Carlsson.

Nu är det upp till hennes partivän finanskommunalråd Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) och resten av de ledande politikerna i S-MP-styret att avgöra om det finns utrymme för satsningen i nästa års budget som ska antas av fullmäktige i november.

Förskolenämnden begär också ett tillskott på 26 miljoner till kostnader för förskolebarn som inte är folkbokförda i Sverige och som därför inte ingår i den vanliga budgetuppräkningen. Det beräknas gälla om 220 barn, och det kan handla om familjer som söker asyl, EU-medborgare eller gästforskare.

Man räknar också med att behöva 12 extra miljoner för att finansiera ett politiskt mål om att en större andel av Malmös barn i förskoleåldern verkligen ska gå i förskola.

Dessutom begär nämnden 9 extra miljoner för att undvika att lokalkostnaderna, som redan är ovanligt höga eftersom det byggs så mycket nytt, äter upp så stor del av budgeten att den pedagogiska verksamheten blir lidande.

Fotnot: L, M och SD reserverade sig mot budgetskrivelsen.

Malmös kommunala förskolor har i genomsnitt 18 barn per avdelning. Genomsnittet för hela landet är 16,8. Statistiken utgår från den SCB-mätning som sker 15 oktober varje år.

Enligt Skolverkets riktmärken för förskolan ska det finnas 6-12 barn på småbarnsavdelningar. Riktmärket för andra avdelningar är 9-15 barn.

Riktmärkena är inte tvingande, men ett stöd för att minska barngruppernas storlek. Skolverket delar ut ett litet statsbidrag för att hjälpa förskolor att skapa lagom stora avdelningar.

Källa - 2016-09-02 16:00

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Folkmordet i rwanda
 2. Ensamkommande gymnasiestudier
 3. Om det blir nyval
 4. Piska som i usa
 5. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 6. Ulf kristersson stärk gränsen
 7. Kuratorn mobulbostäder MKB
 8. Poeten mot fascismen
 9. Angela merkels efterträdare
 10. Bilda regering efter valet

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+