Med pennan mellan vridna fingrar

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Med pennan mellan vridna fingrar - Ungefär 457 mil härifrån ligger Afghanistan. Det är ett land där 90 procent av kvinnorna har utsatts för någon form av fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Där används flickor och kvinnor som kompensation för att lösa ut tvister mellan familjer. Där anhålls och åtalas kvinnliga brottsoffer när de försöker anmäla brott, inte minst sexualbrott. Där kan det hända att 9-åriga flickor gifts bort med 60-åriga män.

Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

I en Rädda Barnen-rapport från ifjol refereras en undersökning bland barn i några afghanska provinser om deras erfarenheter av våld i hemmet. Av den framgår att:

När Sverige ger bistånd till länder där kvinnor och barn systematiskt utsätts för våld, diskriminering och grova kränkningar, då är ofta en inriktning på biståndsinsatserna att "påverka attityder" och "göra män delaktiga i jämställdhetsarbetet". För man vet att inget förändras om inte förövarnas attityder förändras, ofta för att de är djupt rotade i kulturen. Man vet att den här attitydförändringen tar tid, så lång tid att man i biståndet ofta hävdar att inga resultat kan mätas, utan tålmodigt måste väntas in på längre sikt. Miljoner kronor avsätts således år efter år för att på olika sätt närma sig personer med dessa attityder och försöka omvända dem. Det utformas inkluderande processer, kapacitetsstärkande insatser och bildas mansgrupper.

Afghanistan är Sveriges största biståndsmottagarland. Det är ett land som 38,8 procent av befolkningen skulle vilja lämna om de kunde. En del lyckas och kommer hit.

När människor, i synnerhet män, kommer från Afghanistan till Sverige, då kommer de hit med normer, värderingar och erfarenheter som förklarar varför vi befinner oss på motsatta axlar på de globala kulturskalorna. Svenskarna sitter i dessa mätningar rätt ensamma uppe i det övre högerkrysset med världens mest sekulära och frihetliga värderingar. Medan många som kommer till Sverige som asylsökande kommer från länder i nedre vänsterkrysset, präglade av religiösa och traditionella värderingar där överlevnad snarare än självförverkligande dominerar vardagen. Och där det finns maktstrukturer som bygger på en samhällsordning där flickor och kvinnor anses vara underlägsna pojkar och män.

Något är skevt i värderingsdiskursen. Med ena handen tar vi fram strategier och strösslar beslutsamt enorma summor pengar för att påverka attityder i komplexa miljöer långt bortom våra gränser. Med andra handen, inom våra egna gränser, håller vi för munnen av rädsla för att insinuera att det skulle finnas skillnader i tankesätt och värderingar mellan tillvaron i övre högerkrysset och nedre vänsterkrysset. Och låtsas som att det inte får några konsekvenser.

Tf vd, chefredaktör och ansvarig utgivare: Anna Careborg

Politisk chefredaktör: Tove Lifvendahl

Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Maria Rimpi

Redaktionell chef för digitala prenumerationer
och stf ansvarig utgivare: Martin Ahlquist

Chef SvD Nyheter: Maria Sundén Jelmini

Chef SvD Näringsliv: Daniel Kederstedt

Chef SvD Kultur: Lisa Irenius

Postadress Svenska Dagbladet, 105 17 Stockholm

Besök Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm

Organisationsnummer 902004-3619

Telefon Kundväxel +46 8 618 02 20

Telefon Växel +46 8 13 50 00

Källa - 2019-01-03 06:00

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Folkmordet i rwanda
 2. Ensamkommande gymnasiestudier
 3. Om det blir nyval
 4. Piska som i usa
 5. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 6. Ulf kristersson stärk gränsen
 7. Kuratorn mobulbostäder MKB
 8. Poeten mot fascismen
 9. Angela merkels efterträdare
 10. Bilda regering efter valet

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+