Moderaterna bör lämna uppgörelse om migration

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Moderaterna bör lämna uppgörelse om migration - Migrationsuppgörelsen har visat sig vara otillräcklig i att klara kommunplaceringen av nyanlända, att strama åt anhörig­invandringen och att förenkla regelverket för att få fram fler nya ­bostäder. Därför bör Moderaterna lämna uppgörelsen, skriver M-politikerna Fredrik Schulte och Leif Gripestam.

Stora blocköverskridande uppgörelser för att lösa svåra samhällsproblem är en posi­tiv del av svensk politisk kultur. Sam­tidigt finns det en godtrogenhet hos den svenska högern att stanna kvar iupp­görelser trots att förändrade omständigheter gör att de värden och problem som vi ville slå vakt om respektive lösa inte längre tillgodoses.

Ett exempel på detta är den migrationspolitiska uppgörelsen mellan Alliansen och MP efter valet 2010. Efter att Reva-projektet - som handlade om att aktivt uppsöka och utvisa människor som uppe­håller sig illegalt i Sverige - avvecklades försvann det som M fick ut av överenskommelsen. Samma sak är nu på väg att hända med förra höstens migrationspolitiska uppgörelse. Detta då det nu står klart att den varit otillräcklig i att hantera och förebygga effekterna av mottagandet när de som beviljats asyl ska slussas ut i samhället.

Enligt SVT:s granskning av de 50 kommuner som ska ta emot störst andel kommer 14 klara sitt mottagande 2016 och endast fyra kommer klara det ­under 2017. Problembilden återfinns i en majoritet av landets kommuner och oberoende av partifärg på den politiska ledningen. Kommunerna klarar helt enkelt inte av att förse nyanlända med bostäder. I storstadsområden där bostadsbristen varit ett problem i decennier är situationen som allvarligast.

Nyanlända placeras på allt från vandrarhem till idrottssalar. Många kommuner med ett kommunalt hyresbestånd förmedlar enbart lägenheter till nyanlända vilket leder till motsättningar när hårt ­arbetande familjer som betalar skatt inte kan ordna bostäder åt sina vuxna barn. Vissa kommuner går även så långt som att köpa bostadsrätter, villor och radhus (vilket inte minst riskerar att skapa problem på en redan skör bostadsmarknad). Byggandet av tillfälliga modulbostäder är svårt att genomföra iden omfattningen och hastigheten som krävs om det görs på icke detaljplanerad marks. Att uppställa moduler på detaljplanelagd mark kommer å andra sidan att blockera byggandet av nya riktiga bostäder och därmed permanenta nya utanförskaps­områden. Samtidigt avvecklar staten fungerande asylboenden vilket tvingar fram ett mottagande som inte kommunerna klarar.

Trots att nybyggnadstakten är hög är det fort­farande inte tillräckligt för att lösa bostadsunderskottet. På grund av rigida regelverk tar det cirka tio år för ett byggprojekt att gå från idé till färdig ­bostad, vilket gör att problembilden kommer leva kvar ­under lång tid. Trots att migrationsöverens­kommelsen ­utlovade regelförenklingar för nybyggnation har inget av substans presenterats från regeringen.

Ovanpå den redan ansträngda situationen förutspår Migrationsverket 374 000 ansökningar om anhörig­invandring under de kommande fyra åren. Även om regelverket skärpts, omfattar åtstramningarna endast de asylsökande som kommit efter den 24 november 2015. Det innebär att merparten alltså har rätt till en nära nog oreglerad anhörig­invandring vilket ytterligare kommer förvärrar bostadskrisen. När ansvarig minister Morgan Johans­son (S) säger att merparten kommer få ­avslag på sin asylansökan gör han det antingen för att flytta fokus från problemet eller mot bättre ­vetande.

Historisk data tyder på att åtminstone tvåtredjedelar av ansökningarna beviljas och att mellan 55 procent till upp emot 85 procent av ansökningarna kommer från länder varifrån Sverige haft ett stort asylmottagande under senare år. En stor andel av dessa kommer alltså att vara familjemedlemmar till människor som kommunerna i dag inte klarar av att ordna en bostad åt. Det kan givet tidigare års stati­stik röra sig om upp emot 212 000 personer ytter­ligare. Detta är fullständigt ohållbart.

Det som behöver göras är:

1. Kraftfulla lättnader av plan- och bygglagen för att avsevärt korta ner tiden för nybyggnationer.

2. Låta nyanlända bo kvar på asylboenden tills kommunplaceringen kan ske på ett ordnat sätt.

3. Kraftigt skärpa försörjningskraven för anhörig­invandring även för de som kommit före migrationsuppgörelsen.

Regeringen har under de senaste månaderna då problembilden seglat upp på den politiska dagordningen tydligt visat att man helt saknar förståelse för eller intresse av att åtgärda problemet. Samtidigt har Moderaterna tagit sig själv som gisslan av en otillräcklig migrationsuppgörelse som därmed förhindrat oss från att bedriva en effektiv oppositionspolitik. Det är därför hög tid att Moderaterna lämnar överenskommelsen och går fram med egna skarpa förslag.

Fredrik Schulte (M)

riksdagsledamot

Leif Gripestam (M)

kommunstyrelsens ordförande i Täby

Källa - 2016-12-05 21:30

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Folkmordet i rwanda
 2. Ensamkommande gymnasiestudier
 3. Om det blir nyval
 4. Piska som i usa
 5. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 6. Ulf kristersson stärk gränsen
 7. Kuratorn mobulbostäder MKB
 8. Poeten mot fascismen
 9. Angela merkels efterträdare
 10. Bilda regering efter valet

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+