Nu införs nya asylregler tusentals förlorar bidrag

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Nu införs nya asylregler tusentals förlorar bidrag - Tusentals asylsökande förlorar sitt bidrag och rätten till bostad, enligt nya regler som börjar gälla på onsdagen. Men förvirringen är stor över var de ska ta vägen och hur kommunerna hanterar situationen.

- En del personer kommer att avvika, en del åka hem och en del bli kvar. Jag tror att det kommer bli oroligheter på boendena, säger Sverker Spaak på Migrationsverket.

Det handlar om 4 500 människor som fått avslag på sin asylansökan och där beslutet vunnit laga kraft. Dessa har inte längre rätt till dagersättning eller en plats på ett flyktingboende, enligt de nya asylreglerna som börjar gälla 1 juni. Tanken bakom den skärpta lagen är att fler ska välja att frivilligt återvända hem och ge fler lediga platser åt andra asylsökande.

Runt 1 500 asylsökande har idag en bostad genom Migrationsverket som de nu tvingas lämna. Men allt kommer inte att ske på en gång utan ett beslut ska fattas i varje enskilt ärende om det är "uppenbart oskäligt" att dra in bidraget.

Samtliga är ensamstående vuxna utan barn.

-Det kommer att ta ett tag eftersom vi gör en bedömning i varje enskilt fall. Det är inte så att vi kommer att sätta folk på gatan utan någon möjlighet, valmöjligheten är att man ska följa utvisningsbeslutet, medverka till verkställigheten och återvända hem, säger Sverker Spaak, ansvarig för boendefrågor och verkställighetsfrågor på Migrationsverket.

Men vad som kommer att hända med de människor som plötsligt står utan bidrag och bostad är oklart.

Vägrar de att lämna får vi begära avhysning och då hamnar ärendet hos kronofogden.

Myndigheten räknar med att några kommer att välja att åka hem självmant medan andra lämnar boendet och går under jorden, risken är därför stor att antalet papperslösa ökar. Ungefär 800 personer av de som fått avslag är polisärenden och de kan avvisas med tvång. Men flera länder som Irak, Afghanistan och Somalia tar inte emot tvångsavvisningar.

Många kommer troligen vägra helt att flytta från boendet, menar Spaak som ser en risk för ökade oroligheter och våld.

- Om det blir så får vi begära avhysning och då hamnar ärendet hos kronofogden. De kan i sin tur ta hjälp av polisen, säger han och tillägger:

-Det kan bli en svår situation om de blir kvar på boendet tillsammans med andra asylsökande som har rätt till mat och bidrag medan de själva förlorat detta. Då kan det bli oroligt och bli aktuellt att se över tryggheten för personalen. Det kommer bli en fråga lokalt att hantera för varje enhet.

Polisen kan få en begäran om så kallad handräckning från Kronofogdemyndigheten för att hjälpa till att avhysa någon som inte vill flytta från en bostad.

- Vi har alltid en beredskap för att hantera sådana begäran som kommer från kronofogden. Vad de nya riktlinjerna innebär för polisens arbete återstår att se, säger Fredrik Wallén, polisens kommunikationsavdelning.

En stor del av ansvaret för de människor som vägrar att resa hem kan komma att falla på kommunerna.

- Kommunerna känner till förutsättningarna för de nya reglerna. Men det har varit mycket otydligheter och det är det stora bekymret för våra medlemmar, hur ska man agera nu, säger Per-Arne Andersson avdelningschef på Sveriges kommuner och landsting (SKL).

En kommun har möjlighet att ge något som kallas för nödbistånd till människor som riskerar att fara illa. Men det handlar om låga summor och är upp till varje kommun att besluta om

-Socialtjänsten kan ge nödbistånd, men det är ofta ganska lite. Pengar till mat och kanske en resa för att man ska kunna ta sig till polisen eller Migrationsverkets lokaler, säger Andersson.

Varken barnfamiljer eller barn är med i den grupp som förlorar rätten till bidrag. Men enligt Sverker Spaak finns det en problematik med de 17-åringar som idag bor på HVB-hem och som nästa år fyller 18.

-Det är en ganska stor grupp och här finns det ett problem om de får avslag. Då går de från full omsorg, mat och boende till att nästa dag kanske hamna på gatan, säger han.

Drygt 4 500 asylsökande som har ett lagakraftvunnet utvisningsbeslut förlorar rätten till dagersättning och boende. Omkring 1 500 av dessa bor på ett flyktingboende.

Reglerna gäller vuxna utan barn från och med den 1 juni 2016.

Lagskärpningen görs för att ge plats för fler asylsökande på anläggningsboendena.

För ensamstående är dagersättningen 71 kronor, men för de som bor på ett boende som också har fri mat är den 24 kronor.

Källa - 2016-06-01 08:00

  Mest läst:
 1. Folkmordet i rwanda
 2. Ensamkommande gymnasiestudier
 3. Om det blir nyval
 4. Piska som i usa
 5. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Poeten mot fascismen
 8. Angela merkels efterträdare
 9. Bilda regering efter valet
 10. Flyktingkaravanen

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+