Ny EU plan om kvotflyktingar

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Ny EU plan om kvotflyktingar - - Genom kvotflyktingar öppnar vi legala vägar för den som vill komma in i Europa, säger EU:s asyl- och migrationskommissionär Dimitris Avramopoulos på en presskonferens i Bryssel.

Särskild fokus ska enligt beslutet läggas på kvotflyktingar från Libyen, Egypten, Niger, Sudan, Tchad och Etiopien.

Totalt har 500 miljoner euro avsatts till stöd för programmet.

Beslutet välkomnas av bland andra svenska EU-parlamentsledamoten Cecilia Wikström (L).

"På så sätt kan människor i stället för att ge sig ut på en livsfarlig resa och betala tusentals kronor till människosmugglare, på ett lagligt och säkert sätt ta sig till ett EU-land och direkt få möjlighet att utforma ett nytt, tryggt och säkert liv i sitt nya hemland", säger Wikström i ett uttalande.

Förslaget om kvotflyktingar kommer samtidigt som tiden formellt löpt ut för den interna omfördelning av asylsökande som EU-länderna enades om hösten 2015 för att avlasta Grekland och Italien.

Totalt har dock bara knappt 30 000 av ursprungligen tilltänkta 160 000 flyttats till andra EU-länder. Inte minst i Östeuropa har motståndet varit massivt. Varken Polen eller Ungern har exempelvis tagit emot en enda omfördelad asylsökande inom ramen för EU-systemet.

Avramopoulos och EU-kommissionen är ändå stolta - särskilt eftersom man ser det som fullt möjligt att kunna skicka vidare alla de maximalt cirka 11 000 personer som fortfarande kan omfördelas inom ramen för systemet.

"Vi har gjort enorma framsteg med omfördelningen under de senaste två åren. Systemets framgång måste ses i ljuset av möjligheten att kunna omfördela alla de som kan komma i fråga - vilket är ett fullt möjligt mål om medlemsstaterna fortsätter med sina insatser under systemets sista fas", heter det i ett uttalande från migrationskommissionären.

EU-länderna enades i två beslut under sommaren och hösten 2015 om att omfördela totalt 160 000 asylsökande som anlänt till Grekland och Italien under den upptrappade flyktingkrisen. Än så länge är det bara vårens Malta samt Efta-länderna Norge och Liechtenstein som har uppfyllt sina kvoter. Så här ser läget ut just nu:

Polen och Ungern har ännu inte tagit emot någon av de omfördelade. Schweiz, Norge och Liechtenstein har liksom Island erbjudits att frivilligt delta i systemet. Danmark och Storbritannien har i sin tur undantag från EU:s rätts- och inrikessamarbete och har valt att inte delta i fördelningen. Sverige har haft anstånd med mottagandet i ett år, men har lovat att uppfylla sin kvot under sommaren 2017, vilket dock ännu inte skett.

Av de 160 000 som ursprungligen skulle omfördelas har 61 475 tills vidare inte ålagts några specifika länder.

Källa: EU-kommissionen, 25 september.

Källa - 2017-09-27 13:07

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Folkmordet i rwanda
 2. Ensamkommande gymnasiestudier
 3. Om det blir nyval
 4. Piska som i usa
 5. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Poeten mot fascismen
 8. Angela merkels efterträdare
 9. Bilda regering efter valet
 10. Flyktingkaravanen

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+