Ny prognos Så många flyktingar kommer i år

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Ny prognos Så många flyktingar kommer i år - Migrationsverket sänker prognosen över hur många asylsökande som väntas komma till Sverige i år.

Huvudscenariot är 60 000 personer - en minskning med 40 000 sedan prognosen i februari.

Migrationsverket bedömde i början av februari att deras prognos då var så osäker att man inte ville kalla den för prognos. Men man räknade ändå med att upp till 140000 asylsökande skulle kunna komma i år.

I den nya prognosen som presenteras i dag räknar myndigheten med 60000 asylsökande - en minskning med 40 000 personer.

-Det ser just nu ut som om effekterna av EU:s och enskilda medlemsländers kontrollåtgärder håller i sig en tid, och att färre asylsökande därför kommer att nå Sverige i år, säger Mikael Ribbenvik i ett pressmeddelande.

- Vi kan dock inte helt räkna bort möjligheten att kontrollåtgärderna faller, eller att något annat oväntat sker, så att människor återigen kan ta sig genom Europa.

Migrationsverket arbetar som tidigare med tre olika scenario där 60000 är huvudscenariot. Det högre scenariot är på 100000, det lägre på 40000.

"Det så kallade beredskapsscenariot på 100 000 asylsökande är inte just nu det mest troliga alternativet, men kan inte heller räknas bort helt", skriver Migrationsverket.

Kostnaden minskar

Idag kommer runt 500 asylsökande i veckan, en siffra som kommer att öka under andra halvan av året enligt Migrationsverkets prognos. Det väntas däremot inte bli lika omfattande som i höstas.

"I planeringsscenariot på 60000 asylsökande 2016 antas vägarna genom Europa öppnas upp något jämfört med nu, och de asylsökande antas också oftare använda andra resvägar än västra Balkanrutten", skriver myndigheten.

Kostnaderna på migrationsområdet beräknas minska jämfört med tidigare beräkningar. "Det totala anslaget beräknas nu till 54,7 miljarder, vilket är 6,4 miljarder mindre än i förra prognosen. " skriver myndigheten.

Sjönk kraftigt i början av året

Redan i början av året sjönk antalet asylsökande kraftigt, vilket berodde både på ökade gränskontrollåtgärder i EU och dåligt väder i Medelhavet. Den relativt låga nivån har sedan dess hållit i sig, vilket var vad Migrationsverket räknade med. Sedan den förra prognosen har flyktingarnas Balkanrutt stängts helt och EU:s flyktingsamarbete med Turkiet trätt i kraft.

Under det första kvartalet 2016 sökte drygt 9000 asyl i Sverige, vilket kan jämföras med 13000 samma period förra året.

Skickas tillbaka

I Migrationsverkets högsta alternativ i februari räknande man med 140000 asylsökande för hela året. Då utgick man från att antalet kan börja stiga först från och med maj om gränskontrollerna i Europa blir mindre effektiva.

Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR har antalet migranter och flyktingar som tagit sig från Turkiet till Grekland minskat från 870 personer om dagen i mars till 130 om dagen i april. En viktig orsak är sannolikt samarbetet mellan EU och Turkiet. Det går ut på att migranter ska skickas till Turkiet om de inte vill söka asyl i Grekland, något som många inte vill eftersom de vill ta sig till andra EU-länder, som Tyskland och Sverige.

"På gränsen"

Om åtgärderna på Balkan, i EU och i Turkiet fortsätter att vara effektiva under året så trodde Migrationsverket i februari på runt 70000 asylsökande.

Myndigheten påpekade dock att skillnaden mellan de olika alternativen framförallt beror på vad som händer under slutet av sommaren och i höst.

Migrationsminister Morgan Johansson (S) sade i samband med förra prognosen att Sverige måste sikta på det lägsta alternativet, det vill säga 70000. Huvudalternativet på 100000 är, enligt Johansson, på gränsen till vad Sverige klarar.

Källa - 2016-04-27 11:58

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Folkmordet i rwanda
 2. Ensamkommande gymnasiestudier
 3. Om det blir nyval
 4. Piska som i usa
 5. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Poeten mot fascismen
 8. Angela merkels efterträdare
 9. Bilda regering efter valet
 10. Flyktingkaravanen

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+