Ny svensk insats ska rädda liv i Medelhavet

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Ny svensk insats ska rädda liv i Medelhavet - Den drygt 80 meter långa Triton med 25 man ombord lämnade på fredagen Stockholm för Medelhavet söder om Italien. Fartyget ska i sommar bistå Italien med gränsövervakning inom ramen för en EU-operation. Det innebär framförallt sjöräddningsinsatser.

Kustbevakningen har fått underrättelseinformation om att människosmugglarnas aktiviteter ökar.

- Det är ju mycket rörelse nu. Speciellt förväntar man sig framåt sommaren när vädret blir bättre att många försöker ta sig upp mot Europa den vägen, säger fartygets befälhavare Claes Jakobsson.

Nästan 46 000 migranter har lyckats ta sig till Italien från främst Libyen hittills i år. Det är en ökning med 33 procent jämfört med samma period 2016.

En oroande tendens är att smugglarnas båtar, oftast gummibåtar, är i allt sämre skick och att allt fler människor packas ned i dem. FN:s flyktingorgan UNHCR bedömer att nästan 1 400 människor försvunnit eller omkommit hittills i år på väg till Italien.

Enligt kustbevakningen så kan i dag upp till 180 människor ha packats ned i sjöodugliga båtar jämfört med 120 för två år sedan.

- Det är många människor i dåligt utrustade båtar. Man gör allt för att de inte ska kapsejsa, tippa omkull eller något sådant, säger Jakobsson.

Ombord på det svenska fartyget finns även poliser. Deras uppgift är bland annat att borda migrantbåtarna, ta upp dem till fartygssidan så att migranterna kan gå ombord via en fallrepstrappa. Vid grov sjögång kan räddningsinsatsen vara riskabel.

Jakobsson var med i samma operation sommaren 2015. Hittills har han inte varit med om att förlora något människoliv.

Besättningen räknar med att få ta hand om migranter som är i sämre skick än för två år sedan.

- De är mer utsatta redan från början, innan de kommer ut på havet, säger Jakobsson.

Flera migranter bär spår av misshandel och beskjutning från sin resa genom Libyen. Många kommer hela vägen från Nigeria, Guinea och Elfenbenskusten. Till skillnad från 2015 har det svenska fartyget denna gång även med sig sjukvårdspersonal.

Ombord på kustbevakningsfartyget visiteras migranterna, som också frågas ut om namn och nationalitet. Som mest har Jakobsson haft 680 migranter ombord, trots att fartyget officiellt ska ta emot runt 500.

De som räddas transporteras till Italien, en resa som kan ta ett par dagar. Poliserna ombord har då att hålla ordning ombord på fartygsdäcket.

- Det är människor som kommer från olika ställen. Det kan finnas inre konflikter, det kan också finnas farliga människor ombord, säger Stefan Hector, chef för Polisens Nationella Operativa Avdelning.

- Det har varit småbråk, skärmytslingar och ordväxlingar.

Ibland kan även smugglarna själva gömma sig bland migranterna. Den svenska polisen försöker då göra en första utredning ombord för att sedan kunna lämna över misstänkta smugglare till italienska myndigheter.

Totalt har 10 600 människor räddats av svenska fartyg i Medelhavet i de senaste åren, inklusive Egeiska havet mellan Grekland och Turkiet.

Enligt Anders Kjaersgaard, överdirektör på Kustbevakningen, så har svenskarna ett gott rykte.

- Vi behandlar människor i svåra situationer på ett väldigt fint sätt, säger han.

Källa - 2017-05-19 17:08

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Folkmordet i rwanda
 2. Ensamkommande gymnasiestudier
 3. Om det blir nyval
 4. Piska som i usa
 5. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 6. Ulf kristersson stärk gränsen
 7. Kuratorn mobulbostäder MKB
 8. Poeten mot fascismen
 9. Angela merkels efterträdare
 10. Bilda regering efter valet

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+