Osäker väntan för ensamkommande

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Osäker väntan för ensamkommande - Oklarheten är stor om det går att tillämpa den nya lag som ska ge ensamkommande unga en ny chans att stanna. Regeringen inväntar rättsliga besked.

Under tiden riskerar runt 2 000 unga att bli av med bostad och ersättningar.

- Det är viktigt för regeringen att inte spekulera i utgången av domstolsprocessen, utan att följa den väldigt noga, säger migrationsminister Helène Fritzon (S) efter ett extrainkallat möte i riksdagens socialförsäkringsutskott.

Två av fyra migrationsdomstolar har i sommar underkänt den nya lagstiftningen och Migrationsverket har beslutat att pausa hanteringen av ansökningar från de omkring 9 000 unga, som omfattas av lagen. Så sent som på onsdagen beslutade Migrationsöverdomstolen - högsta instans - att pröva två fall för att ge rättslig ledning.

Migrationsdomstolen i Göteborg har dessutom bett om ett utlåtande från EU-domstolen.

- Det innebär inte att regeringen inte har beredskap för hur vi behöver hantera de här veckorna. Vi vet ju inte hur lång tid det tar, säger Fritzon.

En av frågorna som regeringen funderar över är vilka konsekvenserna blir om den rättsliga prövningen drar ut på tiden.

- Det handlar om ersättningar, samarbete med den lokala nivån, en mängd frågor, säger Fritzon.

Hon bedömer att 20-25 procent av de 9 000 har gått igenom hela rättsprocessen och har lagakraftvunna beslut om att de inte får stanna. Därmed har de inte rätt till bostad och blir också av med andra rättigheter.

- Jag har i princip dagligen kontakt med lokalpolitiker som undrar hur de ska hantera situationen, säger Johanna Jönsson, migrationspolitisk talesperson för Centern.

C röstade ja till den nya lagen av humanitära skäl, trots att partiet ansåg att den var undermålig. Johanna Jönsson vill nu ha svar från regeringen på hur ungdomarna ska klara en lång väntetid om de inte omfattas av trygghetssystemen.

- Vi kommer att ha ungdomar som inte får gå i skola, har någonstans att bo, har mat för dagen eller tillgång till mediciner för att de inte kan betala för dem.

Även Johan Forssell, migrationspolitisk talesperson för M, undrar vad regeringen har för plan för denna grupp.

- Inte heller där finns några svar, och det tycker jag är precis lika illa som regeringen har skött den här processen från första början, där man struntade i Lagrådet och domstolar, säger han.

M har hela tiden motsatt sig lagen, bland annat för att personer som redan har fått avslag på sin asylansökan får en ny möjlighet att få uppehållstillstånd. M anser också att regeringen borde ha lyssnat på den massiva kritiken från Lagrådet och andra remissinstanser. Kritiken gällde bland annat att kraven på att styrka sin identitet sänks, den faktor som nu gör att vissa domstolar anser att lagen inte kan tillämpas.

Lagen trädde i kraft den 1 juli 2018.

Ensamkommande som fått beslut om utvisning ska kunna beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå. Runt 9 000 unga bedöms omfattas av lagen.

Flera villkor ska dock vara uppfyllda, bland annat ska asylansökan ha registrerats hos Migrationsverket senast den 24 november 2015, handläggningstiden ska ha varit minst 15 månader och personen ska ha hunnit fylla 18 år under väntetiden.

Ansökningarna om ett nytt tillstånd måste ha kommit in senast den 30 september. Den 1 augusti hade 6 234 ansökningar kommit in till Migrationsverket.

Två av fyra migrationsdomstolar har underkänt den nya lagen, bland annat med hänvisning till att beviskraven sänks vad gäller den sökandes identitet, vilket skulle kunna strida mot EU-rätten.

Källa: Justitiedepartementet, migrationsdomstolar.

Vd, chefredaktör och ansvarig utgivare: Fredric Karén

Politisk chefredaktör: Tove Lifvendahl

Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Maria Rimpi

Chef SvD Nyheter: Maria Sundén Jelmini

Chef SvD Näringsliv: Daniel Kederstedt

Chef SvD Kultur: Lisa Irenius

Postadress Svenska Dagbladet, 105 17 Stockholm

Besök Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm

Organisationsnummer 902004-3619

Telefon Kundväxel +46 8 618 02 20

Telefon Växel +46 8 13 50 00

Källa - 2018-08-02 12:27

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Folkmordet i rwanda
 2. Ensamkommande gymnasiestudier
 3. Om det blir nyval
 4. Piska som i usa
 5. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 6. Ulf kristersson stärk gränsen
 7. Kuratorn mobulbostäder MKB
 8. Poeten mot fascismen
 9. Angela merkels efterträdare
 10. Bilda regering efter valet

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+