Politiskt tryck mot arbetet med åldersbedömningar

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Politiskt tryck mot arbetet med åldersbedömningar - Statistikern bakom de kritiserade beräkningarna kring ålderbedömningar slog själv larm om allvarliga brister i materialet, enligt uppgifter till SvD.

Dessutom vittnar han om ett "stort politiskt tryck".

"Att analysera vidare, fixa egen studie innan metoden skulle implementeras var det inte tal om", skriver han i e-post SvD tagit del av.

SvD har i en rad artiklar berättat om allvarlig kritik mot den rapport från Socialstyrelsen som legat till grund för medicinska åldersbedömningar av asylsökande.

Bland annat handlar det om beräkningar av risker för att felklassa barn som vuxna och tvärtom. Socialstyrelsen har inte kunnat visa upp tillräcklig dokumentation över hur beräkningar gjorts - och krav har riktats mot myndigheten om att dra tillbaka rapporten.

SvD har varit i kontakt med statistikern som är ansvarig för de kritiserade beräkningarna. Han arbetar inte längre på Socialstyrelsen - och har hänvisat alla frågor till myndigheten.

Men i en e-post som han nyligen skickat, och som SvD tagit del av, redogör statistikern utförligt för beräkningarna i rapporten.

Han skriver bland annat att risken för att felklassa vuxna som barn aldrig skulle ha angetts i rapporten eftersom underlaget för beräkningarna var för magert.

"Jag tycker alltså att siffran inte bör beaktas, kanske främst för att vi utgått från barnperspektivet (inga barn ska felbedömas). Hade vi utgått från att minimera generell risk för felaktigheter hade vi såklart behövt jobba annorlunda", skriver han.

Statistikern konstaterar vidare att "Dock så skulle tabellen i rapporten fram". Han skriver också att trycket från justitiedepartementet var stort.

"Att analysera vidare, fixa egen studie etc. innan metoden skulle implementeras var det inte tal om", skriver han.

Statistikern konstaterar slutligen i e-post att "det kanske skulle varit bra med en extern referensgrupp då myndigheten inte brukar ha denna typ av uppdrag".

Enligt uppgifter till SvD har statistikern själv i ett tidigare skede slagit larm till ansvariga på Socialstyrelsen om felaktigheter i rapporten.

SvD har sökt honom för en kommentar. Mannen avböjer och hänvisar till att det kan finnas "viss problematik" med att han uttalar sig på grund av förhållandet mellan hans nuvarande och dåvarande arbetsgivare. Statistikern arbetar numera på regeringskansliet.

Lars-Torsten Larsson, avdelningschef på Socialstyrelsen, påpekar att alla inblandade i rapporten står för siffrorna som redovisas där.

- Man kan ha tyckt olika men har ändå landat i gemensamma siffror, säger han.

Han påpekar dock att myndigheten hade få studier som underlag.

- Det var alltså inte jättemycket att räkna på, säger Lars-Torsten Larsson och tillbakavisar bestämt att myndigheten ska ha utsatts för någon typ av politiskt tryck.

- Nej, det har inte varit något politiskt tryck. Justitiedepartementet gav uppdrag åt Rättsmedicinalverket. Vi satte igång detta arbete, som ledde till rapporten som publicerades 2016, på eget initiativ. Då fanns det metoder för åldersbedömningar, men de var inte bra och de var så osäkra. Det fanns inget politiskt tryck, säger Lars-Torsten Larsson.

Efter SvD:s rapportering om den omfattande kritiken mot Socialstyrelsens beräkningar har myndigheten inlett ett arbete med att kontrollera alla siffror.

- Vi räknar om siffrorna och gör en second opinion på myndigheten med andra statistiker. Den 4 april ska vi träffa de statistiker som varit kritiska och då måste vi ha på fötterna när vi har en diskussion med dem, förklarar Lars Torsten-Larsson.

På sin hemsida skriver myndigheten att en första bedömning är att slutsatserna i rapporten fortfarande stämmer.

"Däremot kunde vi ha uttryckt oss tydligare", skriver myndigheten.

I april 2016 publicerade Socialstyrelsen sin granskning av vetenskapliga studier om medicinska åldersbedömningar.

Myndigheten slog fast att "undersökningar av knäleder med magnetkamera har potential att minska risken för att ett barn misstas för en vuxen".

- Resultaten är så pass positiva att ett ordnat införande kan övervägas, till exempel efter en pilotstudie, sade Lars-Torsten Larsson - avdelningschef på Socialstyrelsen - i ett pressmeddelande.

Rättsmedicinalverkets före detta generaldirektör har hävdat att metoden för åldersbedömningar tagits fram i samråd med Socialstyrelsen. Socialstyrelsen har tillbakavisat detta - och hävdat att de inte varit inblandade i valet av metod.

I Socialstyrelsens rapport står det att risken för att felklassa en pojke som vuxen är 3 procent och att risken för att felklassa en vuxen som ett barn är 29 procent genom knäundersökning. Enligt två professorer i statistik är båda siffrorna felaktiga.

Vd, chefredaktör och ansvarig utgivare: Fredric Karén

Politisk chefredaktör: Tove Lifvendahl

Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Maria Rimpi

Chef SvD Nyheter: Maria Sundén Jelmini

Chef SvD Näringsliv: Daniel Kederstedt

Chef SvD Kultur: Lisa Irenius

Postadress Svenska Dagbladet, 105 17 Stockholm

Besök Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm

Organisationsnummer 902004-3619

Telefon Kundväxel +46 8 618 02 20

Telefon Växel +46 8 13 50 00

Källa - 2018-03-24 11:00

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Folkmordet i rwanda
 2. Ensamkommande gymnasiestudier
 3. Om det blir nyval
 4. Piska som i usa
 5. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 6. Ulf kristersson stärk gränsen
 7. Kuratorn mobulbostäder MKB
 8. Poeten mot fascismen
 9. Angela merkels efterträdare
 10. Bilda regering efter valet

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+