Regeringen får kritik för dyra asylboenden

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Regeringen får kritik för dyra asylboenden - Den kritiken framför Riksrevisionen, som på tisdagen lade fram en första rapport i en omfattande granskning av hur Sverige hanterade flyktingkrisen under hösten 2015.

Riksrevisionen slår fast att det fanns stora brister i Sveriges beredskapsplanering inför flyktingkrisen. Ansvaret för detta faller både på borgerliga och rödgröna ministrar, men också på ansvariga tjänstemän inom Migrationsverket.

"Det är viktigt att Migrationsverket och regeringen drar lärdomar av händelserna och att staten. . . får ett effektivt krisberedskapsarbete", heter det i Riksrevisionens slutsatser.

- Vi såg en kraftig uppgång i asylansökningarna under hela perioden 2012-15. Om regeringen under den tiden hade vidtagit åtgärder för att underlätta Migrationsverkets arbete med att skaffa asylboenden så hade utgångsläget varit bättre inför hösten 2015, säger Helena Norman, projektledare på Riksrevisionen.

Riksrevisionen slår fast att Sverige hade en betydligt lägre kapacitet för asylboenden än vad vi borde ha haft. Migrationsverket började under våren att säga upp flera boenden - "trots att ingen prognos visat att antalet asylsökanden skulle minska".

Också den nuvarande regeringen var senfärdig och agerade först under trycket av de kraftigt ökade flyktingströmmarna i september i fjol för att underlätta för Migrationsverket att ordna boenden.

Om verket redan innan hösten 2015 haft bättre rutiner för att hyra fler och billigare asylboenden hade flyktingkrisen blivit lättare att hantera. Dessutom hade kostnaderna hållits nere, hävdar Riksrevisionen.

Bland de regeringsbeslut som borde tagits långt tidigare nämner Riksrevisonen tre exempel:

•Plan- och bygglagen borde ändrats.

•Reglerna för kommunplacering borde ha förändrats.

•Regeringen borde tidigare upphävt rätten för asylsökande att bo i anläggningsboende även sedan de fått besked om de ska avvisas.

Enligt rapporten har de asylsökande därför inkvarterats i allt för dyra boenden. Varje kommunal evakueringsplats i skolor, gymnastiksalar och campingplatser kostade 10 000 kronor mer per månad än en plats på Bert Karlssons asylboenden - eller andra privata anläggningar.

Och i Revinge och på andra orter där Migrationsverket köpte upp platser av försvaret kostade bara maten 540 kronor per asylsökande och dygn - jämfört med 348 kronor för mat och logi på privata asylboenden.

Dessutom har Migrationsverket handlat upp allt för många flyktingförläggningar med både mat och logi. Det är billigare att satsa på fler boenden med självhushåll.

Riksrevisionen belyser även att Migrationsverket aldrig tog höjd för den kraftiga flyktinginvandringen. I augusti räknade verket i sin beredskapsplan med att högst 3 500 asylsökande per vecka skulle komma till Sverige. I oktober justerades maxgränsen upp till 6000-700 asylsökande per vecka.

Verkligheten överträffade dock planerna. I november kom som mest 10 500 asylsökande till Sverige under en vecka.

Riksrevisionen varnar för att höga boendekostnader kan avlösas av dryga reparationsnotor. I Migrationsverkets kontrakt finns en paragraf om att staten ska ersätta uthyrare för onormalt slitage.

- Det finns en stor risk för höga återställningskostnader när Migrationsverket så småningom avvecklar asylboendena, säger Helena Norman.

Migrationsverket avsatte i fjol 2,4 miljoner kronor för att återställa slitna hotellrum och andra lokaler. Under åren framöver lär den utgiftsposten mångdubblas.

Källa - 2016-06-14 21:00

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Folkmordet i rwanda
 2. Ensamkommande gymnasiestudier
 3. Om det blir nyval
 4. Piska som i usa
 5. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Poeten mot fascismen
 8. Angela merkels efterträdare
 9. Bilda regering efter valet
 10. Flyktingkaravanen

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+