Regeringen larmades tidigt om åldersbedömningar

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Regeringen larmades tidigt om åldersbedömningar - Redan i slutet av april 2016 larmades regeringen om att metoden som nu används för medicinska åldersbedömningar av asylsökande inte håller måttet. Samtidigt erbjöd en av världens främsta experter på området sin hjälp - men ingen hörde av sig.

I april 2016 publicerade Socialstyrelsen sin granskning av vetenskapliga studier om medicinska åldersbedömningar.

Myndigheten slog fast att "undersökningar av knäleder med magnetkamera har potential att minska risken för att ett barn misstas för en vuxen".

- Resultaten är så pass positiva att ett ordnat införande kan övervägas, till exempel efter en pilotstudie, sade Lars-Torsten Larsson - avdelningschef för Socialstyrelsen - i ett pressmeddelande.

Strax efter att Socialstyrelsens analys och förslag publicerats skickade rättsodontologen Håkan Mörnstad ett brev till dåvarande migrations- och justitieminister Morgan Johansson. I brevet slår han och fyra andra specialister larm om att förslagen på framtida metoder är undermåliga och "styrda av en på förhand bestämd metodinriktning och politiskt färgad viljeinriktning. "

I samband med arbetet med rapporten hade Socialstyrelsen skickat ut en enkät till 37 internationella forskargrupper i det aktuella ämnet och ställt frågor.

En av personerna som kontaktades var Andreas Schmeling, professor i rättsmedicin i Tyskland och en av de ledande experterna på medicinska åldersbedömningar i världen:

"I mars 2016 kontaktades jag av Carl-Erik Flodmark (som projektlett Socialstyrelsens arbete med medicinska åldersbedömningar, red anm). Jag meddelade honom att jag är skeptisk till hans projekt och möjligheterna att nå framgångsrika resultat, eftersom relevanta metoder från början uteslutits och en kritisk analys av existerande studier på detta område enligt min uppfattning är omöjlig utan extensiv expertis på område", berättar Andreas Schmeling för SvD i en e-post.

I brevet till Morgan Johansson inkluderas Schmelings svar till Socialstyrelsen.

"Dessutom meddelade jag Flodmark att jag gärna står till förfogande för ytterligare diskussioner, men har sedan inte hört något från honom", skriver Andreas Schmeling till SvD.

I Socialstyrelsens granskning redovisas synpunkter från endast en av de 37 forskargrupperna. Schmelings svar till myndigheten är inte med.

SvD har varit i kontakt med Carl-Erik Flodmark som berättar att forskargrupperna svarat "växlande" på myndighetens frågor.

- Jag ville ta reda på om de hade pågående forskning, det var det frågan till dem gällde, säger han.

Flodmark betonar att Socialstyrelsens rapport är en rekommendation om vilken metod man ska fördjupa sig i.

Rättsmedicinalverkets metodansvarige för medicinska åldersbedömningar, Elias Palm, har i en intervju med SvD nyligen sagt att det är Socialstyrelsens rapport som ligger till grund för metodvalet. Socialstyrelsen har dock aldrig rekommenderat den aktuella metoden.

I slutet av juli 2016 fick Håkan Mörnstad ett svar på sitt brev. Det hade skickats vidare från Justitiedepartementet till Socialdepartementet som bekräftade att de politiska staberna för ansvariga statsråd tagit del av det. Han fick också veta att frågan om vilka metoder som kommer att användas för åldersbedömningar ägs av Rättsmedicinalverket.

"I sitt val ska de titta på både hur man arbetar i andra länder och det underlag från Socialstyrelsen som brevskrivarna hänvisar till. Regeringen ställer höga krav på vetenskaplighet, beprövad erfarenhet, en rättssäker process, etik och beaktande av de särskilda rättigheter som barn har enligt internationella konventionsåtagande", står det i svaret.

I juli 2016 gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att fördjupa kunskapen om magnetkameraundersökning som metod för medicinska åldersbedömningar. En pilotstudie pågår nu och beräknas vara klar sista maj 2018.

Rättsmedicinalverket började åldersbedöma asylsökande i mars 2017.

Nyligen larmade rättsodontologen Håkan Mörnstad att 17 av 20 andrahandsutlåtanden av medicinska åldersbedömningar går tvärtemot Rättsmedicinalverkets mätresultat.

Det visade sig att det är forskarna bakom metoden som RMV använder som gjort de nya bedömningarna.

Andreas Schmeling, en av världens främsta experter på medicinska åldersbedömningar, sade i en intervju med SvD att metoden som Sverige använder för åldersbedömningar av asylsökande är olämplig. I hans forskning hade var femte 17-årig pojke en färdigutvecklad knäled.

Schmelings studie visar ockås att 68 procent av kvinnliga 16-17 åringars knän var färdigväxta. RMV har nu pausat arbetet med medicinska åldersbedömningar av flickor för att undersöka nya studier.

Källa - 2017-12-18 19:00

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Folkmordet i rwanda
 2. Ensamkommande gymnasiestudier
 3. Om det blir nyval
 4. Piska som i usa
 5. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 6. Ulf kristersson stärk gränsen
 7. Kuratorn mobulbostäder MKB
 8. Poeten mot fascismen
 9. Angela merkels efterträdare
 10. Bilda regering efter valet

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+