RMV avvisar hård kritik om åldersbedömningar

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

RMV avvisar hård kritik om åldersbedömningar - Andreas Schmeling, en av världens främsta experter på medicinska åldersbedömningar riktar skarp kritik mot Rättsmedicinalverket.

Myndighetens metodansvarige slår ifrån sig Schmelings synpunkter - samtidigt som han inte känner till att just Schmeling är en av författarna till studien som RMV:s metod bygger på.

SvD kunde nyligen berätta att en av världens främsta experter på medicinska åldersbedömningar dömer ut den svenska metoden - och hävdar att den inte är förenlig med principerna för evidensbaserad medicin.

Rättsmedicinalverkets avdelningschef och metodansvarig för medicinska åldersbedömningar Elias Palm avfärdar nu kritiken.

- De synpunkterna får stå för honom, säger han.

Men det är ju hans metod ni använder. Är inte kritiken relevant?

- Jag skulle inte säga att det är hans metod. Det är en metod som han har forskat på. Det är inte hans metod som är en av de studier som ligger till grund för Socialstyrelsens rapport. Man kan säga att det är Socialstyrelsens rapport som ligger till grund för våra metodval.

Palm hävdar att Andreas Schmeling inte är en av artikelförfattarna bakom de aktuella studierna som Socialstyrelsen refererar till.

Men det är inte sant. Schmeling är medförfattare till studien som är mest lik RMV:s metod, och som även nämns i myndighetens egen metodbeskrivning. Schmeling anges också som kontaktperson för studien.

SvD har tidigare berättat att stor del av andrahandsutlåtanden, så kallade second opinions, på RMV:s åldersbedömningar går tvärtemot myndighetens tolkning. I 17 av 20 fall har man funnit att asylsökande vars knä RMV bedömt som färdigvuxet inte var det.

Nu säger Elias Palm att myndigheten är väldigt intresserad av att få reda på varför bedömningarna är olika.

- Vi kommer att stämma av med dem som har lämnat dessa uppgifter. Vi vill utesluta ett systemfel, säger han.

SvD har tagit del av de aktuella andrahandsutlåtanden som är gjorda av två experter i Tyskland. De har tittat på RMV:s eget material, men har gjort en helt annan bedömning i majoriteten av fall.

Enligt Palm vill myndigheten nu veta vilka ärenden det handlar om för att kunna analysera vad felet kan bero på.

Ni har begärt rådata av Andreas Schmeling gällande åldersbedömningar av flickor. Han är tydlig med att ni inte kommer att få den. Hur ska ni göra nu?

- Han bekräftar att uppgifter som tidigare publicerats i Läkartidningen stämmer. Då kan vi åtminstone utgå ifrån det. Sen kan jag tycka att det är anmärkningsvärt att forskare delar med sig av sitt material till vissa men inte till andra.

Varför tror du att den här kritiken finns?

- Om man läser vårt regeringsuppdrag så framgår det att vi förväntas bidra till att vuxna inte placeras med barn på svenska boenden för barn. Och att resurser avsedda för barn inte ska gå till vuxna. På grund av det har vi inte kunnat göra ett metodval utifrån att ett barn absolut aldrig ska felbedömas som vuxet. Hade man haft den ingången så hade vi säkert gjort ett annat metodval.

Men kritiken mot metoden är massiv. Hur kommenterar du det?

- Om man tänker efter var den kommer ifrån så är det fortfarande samma källa mer eller mindre. Det handlar mycket om att det tyska sättet att använda metoden går emot det svenska. Det tyska systemet har inte, som vårt, två bedömare som måste bedöma varje bild. Det ökar säkerheten.

Elias Palm säger att han aldrig tidigare varit med om att ett ämne uppfattas så komplext "när det vetenskapliga inte nödvändigtvist är det".

- Det är ett ämne som är laddat såklart.

SvD har i efterhand bett Elias Palm förtydliga hur det kommer sig att han inte känner till att personen som han själv vänt sig för att få hjälp med data också är en av dem som ligger bakom metoden som han är ansvarig för.

I ett mejl skriver Palm:

"Jag kunde tyvärr inte på rak arm i intervjun erinra mig att han var medförfattare i den studien. Vi är nu fokuserade på att inhämta fakta gällande kritiken som förekommit i media. "

Han vill också förtydliga att det är fler personer på RMV som arbetar med medicinska åldersbedömningar.

Källa - 2017-12-13 12:28

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Folkmordet i rwanda
 2. Ensamkommande gymnasiestudier
 3. Om det blir nyval
 4. Piska som i usa
 5. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 6. Ulf kristersson stärk gränsen
 7. Kuratorn mobulbostäder MKB
 8. Poeten mot fascismen
 9. Angela merkels efterträdare
 10. Bilda regering efter valet

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+